Noord-Holland omstreeks 1700

Omstreeks de midden van de 17de eeuw waren de grote droogmakerijen in Noord-Holland voltooid. Op het schematische kaartje zijn deze aangegeven in groen.

Het IJ stond nog in open verbinding met de Zuiderzee. Het zette zich voort tot aan de duinen, met aldaar het Wijckermeer. Bij Halfweg gaf een sluis toegang tot de Haarlemmermeer. Gebruikers van de trekschuit over de Haarlemmertrekvaart moesten daar overstappen, om aan de overkant hun weg te vervolgen.

Pas tussen 1848 en 1852 werd de Haarlemmermeer drooggelegd. De inpoldering van Het IJ volgde bij de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876.

De belangrijkste droogmakerijen:
1. De Zijpe, 1596-1597. 2.Wieringerwaard, 1610. 3.Beemster, 1607-1612. 4.Purmer, 1618-1622. 5.Wijde Wormer, 1624-1622. 6.Watergraafsmeer (Diemermeer), 1629. 7.Heerhugowaard (De Groote Waert), 1629-1631. 8.Schermer, 1631-1635.

 

 


Naar boven