Genealogie van Warmerdam

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens   " van WARMERDAM "        25-05-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Cors Jansen van WARMERDAM, geb. SASSENHEIM ca. 1655, begr. SPAARNWOUDE
    9-7-1689 DTB SPW 16-573, tr. Maritje Joppen JOPPEN, geb. voor 1666,
    begr. SPAARNDAM 16-4-1693 DTB SPD 16-634, dr. van Jop WILLEMSE en 
    Tetje-Hendriks TIST.
      Mogelijk is Job door zijn huwelijk in 1710 meerderjarig geworden.Zie
      ook Acte van Repudiatie 17-27 december 1710
    Uit dit huwelijk:
    1. Job Corssen van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN ca. 1686, volgt
      II.
    2. Cornelis Corssen van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN na 1686,
      ged. HOUTRIJK en POLANEN 1686.
    3. Jannitje Corssen van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN na 1686,
      ged. HOUTRIJK en POLANEN 1686, begr. SPAARNWOUDE 27-12-1734 DTB SPW
      17-427 Overleden op de Drecht.
      
II.  Job Corssen van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN ca. 1686, overl.
    HOUTRIJK en POLANEN, begr. SPAARNWOUDE 2-10-1744 Oude Kerk Nr.108,
    ondertr./tr.(CI)(1) HOUTRIJK en POLANEN/SPAARNDAM 7/27-1-1710 Ariaantje
    Jacobse de HAAN, geb. SPAARNDAM na 1680, overl. HOUTRIJK en POLANEN voor
    1728, dr. van Jacob Claasz. de HAAN en Guurtje CLAAS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Cors van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 1-2-1711 DTB SPD 17-157
      G:Aaltje KLAAS, overl. SPAARNDAM voor 1712.
    2. Cors van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 12-6-1712 DTB SPD 17-183
      G:Aaltje KLAAS, overl. SPAARNDAM voor 1713.
    3. Marijtje van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 12-6-1712 DTB SPD 17-184,
      overl. SPAARNDAM voor 1715.
    4. Cors van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 16-7-1713 DTB SPD 17-201
      G:Aaltje KLAAS.
    5. Marijtje van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 17-11-1715 DTB SPD 17-236
      G:Antje-Cornelis van der WEIDEN, overl. SPAARNDAM voor 1717.
    6. Marijtje van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 1-1-1717 DTB SPD 17-247
      G:Aaltje KLAAS, overl. SPAARNDAM voor 1731.
    7. Jacob van WARMERDAM, ged.(NG) SPAARNDAM 27-3-1718 DTB SPD 17-271
      G:Annetje-Cornelis van der WEIDE, overl. SPAARNDAM voor 1737.
    
    Job Corssen van WARMERDAM, ondertr./tr.(CI)(2) HOUTRIJK en
    POLANEN/SLOTEN 20-3/4-4-1728, tr.kerk(RK)(2) SLOTEN 4-4-1728 Marretje
    Cornelisse KLOPPER, geb. HOUTRIJK en POLANEN ca. 1707, ged. HOUTRIJK en
    POLANEN 1707, overl. HOUTRIJK en POLANEN, begr. SPAARNWOUDE 24-4-1735
    Oude Kerk Nr.109.
    Uit dit huwelijk:
    1. Marijtje van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 20-6-1731 DTB SPW
      17-570 G:Cors CORNELISSE G:Geertruij CNELIS, begr. SPAARNWOUDE
      5-8-1731.
    2. Cornelis van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 8-4-1735 DTB SPW 17-644
      G:Jan de JONGH G:Geertruij KROONE.
    3. Marijtje van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 8-4-1735 DTB SPW 17-643
      G:Jan de JONGH G:Geertruij KROONE, begr. SPAARNWOUDE 10-9-1735.
    
    Job Corssen van WARMERDAM, ondertr./tr.(CI)(3) HOUTRIJK en
    POLANEN/HAARLEM 14/30-10-1735, tr.kerk(RK)(3) SPAARNWOUDE 30-10-1735 
    Jannetje Jacobs TIJMAN (TENJEMANS), geb. HEEMSTEDE ca. 1709, ged.
    HEEMSTEDE 1709, overl. na 1767.
    Uit dit huwelijk:
    1. Marijtje van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 3-8-1736 DTB SPW 17-672
      G:Mattijs JACOBSE G:Marijtje JACOBS, tr.kerk(RK) OSDORP 13-4-1760 
      Sander-Jansz. van DIJK, geb. voor 1740.
    2. Jacob van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 18-11-1737 DTB SPW 17-699
      G:Huijgh GERRISSE.
    3. Cornelis van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 5-8-1739 DTB SPW 17-736
      G:Harmanus van der SPECK G:Pieternel CORNELISSE, volgt III.
    4. Jannetje Jobs van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 9-2-1741 DTB SPW
      17-774 G:Joost JACOBS G:Annetje GERRIS, tr.(CI)/tr.kerk(RK) HOUTRIJK
      en POLANEN/OSDORP ca. 6-5/13-5-1764 Jan-Jansz. BOUWMEESTER, geb.
      voor 1744.
    5. Grietje Jobs van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 28-9-1743 DTB SPW
      17-831 G:Jan JANSEN G:Geertrui CORNELIS.
      
III.  Cornelis van WARMERDAM, ged.(RK) SPAARNWOUDE 5-8-1739 DTB SPW 17-736
    G:Harmanus van der SPECK G:Pieternel CORNELISSE, BOER, begr. HOUTRIJK en
    POLANEN 25-3-1789, ondertr. SLOTEN 6-2-1767 DTB S2, tr.(CI) OSDORP
    24-2-1767 DTB S3, tr.kerk(RK) OSDORP 24-2-1767 Jannetje Huijberts VISSER
    ged.(RK) OSDORP 4-3-1733 DTB O-MF G:Albert-Dirks MEIJ G:Marritje TEUNIS,
    begr. SLOTEN 10-6-1785 DTB S539-44, dr. van Huijbert-Janse VISSER en 
    Marritje-Cornelisse RUIJSCH.
      Woont op de Osdorperweg te Osdorp na 1767
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacob (Job) van WARMERDAM, ged.(RK) OSDORP 13-9-1767 DTB O-MF
      G:Jobje-Hendrikse MEIJER G:Jannitje JACOBS, volgt IVa.
    2. Huijbertje van WARMERDAM, ged.(RK) OSDORP 15-3-1769 DTB O-MF
      G:Barent van der LINDEN G:Sijtje-Huijberts VISSER, overl. HALFWEG,
      begr. SPAARNWOUDE 14-5-1806.
    3. Joannes (Jan) van WARMERDAM, ged.(RK) SLOTEN 27-5-1771 DTB O-MF
      G:Jan Huijberts VISSER G:Stijntje ARIES, volgt IVb.
      
IVa.  Jacob (Job) van WARMERDAM, ged.(RK) OSDORP 13-9-1767 DTB O-MF
    G:Jobje-Hendrikse MEIJER G:Jannitje JACOBS, begr. SLOOTEN 1-2-1805, tr.
    voor 1802 Catharina (Trijntje) KOOT, begr. SLOOTEN 13-2-1805.
      Woont op de Overtoom Sloterleij te Slooten voor 1805
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis van WARMERDAM, geb. ca. 7-5-1802.
    2. Willem van WARMERDAM, geb. NIEUWER-AMSTEL ca. 28-1-1805, ged. DTB RK
      Parochie Buitenveldert.
      
IVb.  Joannes (Jan) van WARMERDAM, ged.(RK) SLOTEN 27-5-1771 DTB O-MF G:Jan
    Huijberts VISSER G:Stijntje ARIES, ARBEIDER, overl. SPAARNWOUDE
    18-4-1817 Akte BS =, tr.(BS) SPAARNWOUDE 2-4-1815 Trijntje RATERS,
    ged.(LU) SLOTEN 29-12-1771 DTB S82A-328 G:Marten ter MEULEN G:Engeltje
    van der VAART, overl. HOUTRIJK en POLANEN 15-11-1847 Akte BS =, dr. van 
    Frederik RATERS en Marrijtje van der VAART.
      Trijntje RATERS woont bij overlijden op Nr.41 te Houtrijk en Polanen
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis (Kees) van WARMERDAM, geb. SPAARNWOUDE 14-10-1813 Akte BS =
      ged.(RK) SPAARNWOUDE 14-10-1813 DTB SPW 18-243 G:Jacob ROOIJEN
      G:Keetje KOEVOET, volgt V.
      
V.   Cornelis (Kees) van WARMERDAM, geb. SPAARNWOUDE 14-10-1813 Akte BS =,
    ged.(RK) SPAARNWOUDE 14-10-1813 DTB SPW 18-243 G:Jacob ROOIJEN G:Keetje
    KOEVOET, Arbeider-Werkman, overl. HAARLEMMERLIEDE 28-1-1869 Akte BS =,
    begr. HAARLEMMERLIEDE 1-2-1869 DTB HL 18-142, tr.(BS) HOUTRIJK en
    POLANEN 17-5-1846 Akte BS 1 Cornelia GOZE, geb. LEIJDERDORP 29-10-1823
    Akte BS 40, RK, overl. HOUTRIJK en POLANEN 25-5-1863 Akte BS =, begr.
    HAARLEMMERLIEDE 29-5-1863 DTB HL 18-10, dr. van Cornelis GOOZE
    (GOZE)(GOOZEN), Voerman-Arbeider-Bouwmansknegt, en Johanna van TOL.
      Cornelis woont van 1815-1817 in Houtrijk en Polanen Huis Nr. 29 en
      in 1830 Houtrijk Huis Nr.50 in 1840 Houtrijk Huis Nr.61 in 1849
      Houtrijk Noordzijde Huis Nr.41
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 18-10-1847,
      overl./begr. HOUTRIJK en POLANEN/SPAARNWOUDE 25/28-11-1850.
    2. Johanna van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 30-12-1848, overl.
      HAARLEMMERMEER 20-8-1886, tr.(BS)/tr.kerk(RK) HAARLEMMERLIEDE ca.
      1-12/1-12-1869 Wessel JANSEN, geb. DRUMPT ca. 2-3-1838,
      Fabrieksarbeider.
    3. Catharina van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 5-9-1850, overl.
      HAARLEM 7-2-1869, begr. HAARLEMMERLIEDE 10-2-1869 DTB HL 18-145.
        Ongehuwd
    4. Joannes van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 3-11-1851 Akte BS 1,
      volgt VI.
    5. Cornelis van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 22-7-1854, overl.
      HOUTRIJK en POLANEN 14-9-1855.
    6. Maria van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 11-8-1856, Dienstbode,
      tr.(BS) SLOOTEN ca. 2-6-1876 Cornelis BREURE, geb. MIJDRECHT,
      Veenwerker, zn. van Willem BREURE en Antonia BUIJS.
    7. Gerardus Joannes van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 22-4-1861,
      ged.(RK) SPAARNWOUDE 22-4-1861 DTB SPW 18-1311 G:Gerardus-Johannes
      van WARMERDAM G:Anna-Catharina van WARMERDAM.
    8. Cornelis van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 24-5-1863, ged.(RK)
      SPAARNWOUDE 25-5-1863 DTB SPW 18-1376 G:Hubertus van VEEN G:Cornelia
      HEEMSTEDE.
        HOUTRIJK en POLANEN heeft BS Akten niet genummerd.
      
VI.  Joannes van WARMERDAM, geb. HOUTRIJK en POLANEN 3-11-1851 Akte BS 1,
    Veenwerker-Boerenknecht, overl. HAARLEMMERMEER 3-1-1919 Akte BS 4,
    tr.(BS) SLOTEN 2-2-1877 Akte BS 2 Maria BROER, geb. NIEUWER-AMSTEL
    9-3-1856 Akte BS 55, RK, overl. HAARLEMMERMEER 27-4-1941 Akte BS 96, dr.
    van Pieter BROER, Arbeider-Karnemelksboer, en Dievertje BOON.
      Woont te Haarlemmermeer van 1877-1878 Huis 58AA , 1878-1882 Huis
      82AA , 1882-1898 Huis 83AA , na 1898 Huis 10BC
      Op 09-03-1856 woont Maria BROER in de Zwaluwenbuurt Wijk C No 36
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelia van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 1-2-1878 Akte BS 56,
      tr.(BS) HAARLEMMERMEER 25-5-1900 Akte BS 63 Lucas KENTER, geb.
      SLOOTEN ca. 1877, zn. van Ari KENTER en Jansje KARSTENS.
        Woont 108C Haarlemmermeer
    2. Dina Johanna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 4-8-1879 Akte BS 431
      overl./begr. HAARLEMMERMEER/AMSTERDAM (BUITENVELDERT) 13/17-12-1951,
      tr.(BS) HAARLEMMERMEER 27-9-1916 Akte BS 109 Cornelis van GASTELEN,
      geb. ca. 14-7-1870, zn. van Willem van GASTELEN en Ageta BIJNSDORP.
    3. Joanna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 30-3-1881 Akte BS 169,
      overl. BREUKELEN ca. 29-7-1963, tr.(BS) HAARLEMMERMEER 11-9-1908
      Akte BS 108 Ellis GOEDJAAR, geb. BREUKELEN ca. 1871, zn. van 
      Leendert GOEDJAAR en Willemijntje van DOORN.
    4. Pieter van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 26-4-1882 Akte BS 240, 
      volgt VII.
    5. Maria van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 3-6-1884 Akte BS 266,
      overl. LIJNDEN ca. 4-4-1954, tr.(BS) HAARLEMMERMEER 6-11-1912 Akte
      BS 137 Petrus Johannes GOES, geb. SLOTEN ca. 1884, zn. van Cornelis
      Johannes GOES en Johanna BRAAK.
    6. Anna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 26-1-1886 Akte BS 52, overl.
      HAARLEMMERMEER ca. 18-3-1886.
    7. Anna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 4-3-1887 Akte BS 113, overl.
      HAARLEMMERMEER ca. 17-5-1887.
    8. Cornelis van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 31-3-1888 Akte BS 175,
      overl. HAARLEMMERMEER ca. 15-4-1888.
    9. Anna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 31-3-1888 Akte BS 176,
      overl. HAARLEMMERMEER ca. 21-5-1959, tr.(BS) HAARLEMMERMEER
      11-6-1913 Akte BS 83 Paulus Adrianus WEZENBEEK, geb. HAARLEMMERMEER
      ca. 1888, zn. van Petrus WEZENBEEK en Johanna Catharina PIETERS.
    10. Gerarda van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 19-3-1889 Akte BS 148,
      overl. HAARLEMMERMEER ca. 24-2-1890.
    11. Cornelis van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 13-3-1890 Akte BS 128,
      overl./begr. HAARLEMMERMEER/AMSTERDAM (OSDORP) 5/8-6-1911.
        Ongehuwd
    12. Joannes van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 28-3-1891 Akte BS 168,
      overl. LEIDEN ca. 22-4-1916.
    13. Gerarda van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 22-4-1892 Akte BS 189,
      overl. HAARLEM ca. 8-7-1982.
    14. Catrina Engelina van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 28-8-1893 Akte
      BS 429, overl. HAARLEMMERMEER ca. 15-11-1915.
    15. Theodora van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 21-12-1894 Akte BS 639,
      overl. HAARLEMMERMEER.
    16. Theodorus Joannes van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 9-1-1898 Akte
      BS 15, overl. HAARLEMMERMEER ca. 6-3-1914.
    17. Gerardus Cornelis van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 7-4-1899 Akte
      BS 182, overl. HAARLEMMERMEER ca. 28-2-1921.
      
VII.  Pieter van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 26-4-1882 Akte BS 240, RK,
    Veenwerker-Klompenhandelaar, overl. HAARLEMMERMEER 11-8-1968 Akte BS 18Z
    tr.(BS) SLOTEN 11-5-1906 Akte BS 30 Maria Elisabeth TIJSSEN, geb. SLOTEN
    14-7-1880 Akte BS 159, RK, overl. HAARLEM 28-12-1957 Akte BS B793, dr.
    van Hendriekus TIJSSEN, Veenwerker, en Marijtje BLOM, Dienstbode.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Martha van WARMERDAM, geb. SLOTEN 8-9-1907, overl.
      BADHOEVEDORP ca. 30-7-2003, tr. SLOTEN ca. 16-11-1932 Theodorus 
      HOUWELING, geb. SLOTEN ca. 30-8-1906, overl. BADHOEVEDORP ca.
      19-10-1989, zn. van Adrianus HOUWELING en Francisca KRUIJVER.
    2. Martha Maria van WARMERDAM, geb. SLOTEN 12-11-1908 Akte BS 246, RK,
      overl. OUDER-AMSTEL 4-4-1999, tr.(BS) OUDER-AMSTEL 13-5-1944 Akte BS
      16 Arnoldus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 2-11-1905 Akte BS 179, RK,
      Timmerman, overl. AMSTELVEEN 28-4-1976 Akte BS 155, zn. van Walterus
      GEERLINGS, Timmerman, en Maria Johanna DAMEN.
    3. Cornelia Joanna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 7-2-1910, overl.
      TILBURG ca. 30-6-1968.
        Ongehuwd
    4. Elisabeth Joanna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 6-5-1911, tr. 
      Wilhelmus KROON, geb. ca. 1-2-1917, overl. ZWANENBURG ca. 9-5-1992.
    5. Dien van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 31-10-1912, overl.
      HAARLEMMERMEER ca. 2-8-1913.
    6. Cor van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 17-12-1914, overl.
      HAARLEMMERMEER ca. 18-12-1914.
    7. Catharina Engelina Maria van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER
      26-11-1915, tr. Willem van der BIJL.
    8. Arie van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 20-3-1918, overl.
      HAARLEMMERMEER ca. 21-3-1918.
    9. Hendrikus Johannes van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 20-3-1918,
      overl. NOORDWIJK 3-9-1999, begr. LEIDEN 8-9-1999 Crematie in
      Crematorium Rheinhof.
    10. Dina Johanna van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 5-1-1920, tr. Guus 
      MARCUS.
    11. Joannes Cornelis van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 10-7-1921, volgt
      VIII.
      
VIII. Joannes Cornelis van WARMERDAM, geb. HAARLEMMERMEER 10-7-1921, tr.
    HELMOND ca. 18-4-1950 Elisabeth van de BORN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Geertruda (Truus) van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 9-1-1951.
    2. Maria (Marijke) van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 3-4-1952.
    3. Pieter van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 16-1-1954.
    4. Josepha (Jose) van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 15-1-1956.
    5. Leonardus (Leon) van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 11-1-1961.
    6. Robert Jan van WARMERDAM, geb. HELMOND ca. 6-5-1965.

 


Naar boven