Genealogie Vierhout

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens   " VIERHOUT "           12-08-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Dries Hendrixsen VIERHOUT, geb. BARNEVELD voor 1565, tr. ........ 
    ........., geb. voor 1565.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacob Driesen VIERHOUT, geb. BARNEVELD voor 1600, volgt II.
      
II.  Jacob Driesen VIERHOUT, geb. BARNEVELD voor 1600, ondertr. BARNEVELD
    15-7-1620 DTB B5-21 B183 Marrijtje WOUTERS, geb. BARNEVELD voor 1600,
    dr. van Wouter WIJNEN en N. N..
    Uit dit huwelijk:
    1. Evert Jacobs VIERHOUT, geb. BARNEVELD na 1620, volgt III.
      
III.  Evert Jacobs VIERHOUT, geb. BARNEVELD na 1620, overl. BARNEVELD na 1654,
    ondertr. BARNEVELD 7-11-1647 DTB B183, tr.(RK) BARNEVELD 28-11-1647 DTB
    B35-2 Geertje Jans van BRIENEN, geb. HARDERWIJK ca. 5-9-1620, dr. van 
    Jan Hesselsen van BRIENEN en Aeltgen GERRITS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Evertsen van VIERHOUTEN, ged. BARNEVELD 21-10-1649 DTB B33-23
      B183, volgt IVa.
    2. Andries Evertsz. VIERHOUT, ged.(RK) BARNEVELD 16-3-1651 DTB B36-18
      B183, volgt IVb.
    3. Aaltje Everts VIERHOUT, ged.(RK) BARNEVELD 27-2-1653 DTB B40-15 B183
    4. Wouter VIERHOUT, geb. BARNEVELD na 1654 Doopinschrijving komt niet
      voor. Volgens Archief Nr.B183 is van 30 April 1654 tot 10 Augustus
      1662 niet een kind aangetekent.Doch het schijnt dat het boek van die
      tijd vermist is., volgt IVc.
      
IVa.  Jan Evertsen van VIERHOUTEN, ged. BARNEVELD 21-10-1649 DTB B33-23 B183,
    overl. SCHERPENSEEL na 1723, ondertr.(1) SCHERPENSEEL 7-5-1671 DTB
    Scherpenseel S1416-145-4 DTB Barneveld B184-102-2 met attest van
    Scherpenseel, tr.(CI)(1) SCHERPENSEEL 3-6-1671 Jannetje Aelbertsen van
    't WILLER, geb. SCHERPENSEEL ca. 31-3-1650, overl. SCHERPENSEEL
    5-11-1685 DTB 1419-43-12, dr. van Albert Arisen van 't WILLER en N. N..
      Lidmaten Register Scherpenseel 1419-5-7 Jan Evertsen van VIERHOUTEN
      1676
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 10-9-1676 DTB S1416-51-6.
    2. Everardus VIERHOUT, ged. SCHERPENSEEL 8-12-1678 DTB S1416-57-14, 
      volgt Va.
    3. Johanna van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 19-11-1682 DTB S1416-65-13
    4. Geertruijd Jansen van VIERHOUTEN, geb. SCHERPENSEEL voor 1683,
      ondertr. SCHERPENSEEL 10-6-1703 DTB S1416-247-4 met attestatie van
      Nijmegen, tr. SCHERPENSEEL 1-7-1703 Huijbert Willemsen GLASEMAKER,
      geb. NIJMEGEN voor 1683.
        Uit dit huwelijk is een kind bekend Jenneke GLASEMAKER
    5. Jan van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 8-11-1685 DTB S1416-71-16.
    
    Jan Evertsen van VIERHOUTEN, ondertr.(2) SCHERPENSEEL 4-5-1690 DTB
    S1416-220-1, tr.(2) SCHERPENSEEL 1-6-1690 DTB S1416-220-1 Marijtje 
    MELCHIORSEN, ged.(RK) SCHERPENSEEL 4-8-1650 DTB S1416-25-36 Kind van
    Melchior CASPERS, dr. van Melchior CASPERS en .......... ..........
      Lidmaten Register Scherpenseel 1419-5-7 Marijtje MELCHIORSEN
      Huisvrouw 1691
    Uit dit huwelijk:
    1. Jantje van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 27-7-1690 DTB S1416-80-7.
    2. Melchior van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 28-3-1694 DTB S1416-85-18
      volgt Vb.
      
Va.  Everardus VIERHOUT, ged. SCHERPENSEEL 8-12-1678 DTB S1416-57-14, begr.
    UTRECHT 3-10-1760 Arch.Nr. 136 Register van Overledenen. Woonde in de
    Catharinestraat. Laat geen vrouw maar wel mondige kinderen na, ondertr.
    UTRECHT 30-3-1703 DTB U76, tr.(CI) UTRECHT 14-4-1703 DTB U86,
    tr.kerk(RK) UTRECHT 14-4-1703 Maria HEEREMAN, ged.(RK) UTRECHT
    14-10-1682, begr. UTRECHT 22-6-1746 Arch Nr.134 Register van Overledenen
    Maria Heereman woonde in de Wijsstraat. Laat na man en meerderjarige
    kinderen., dr. van Melis HEERMAN, Meester Schoenmaker, en Cornelia van
    RIJSICK.
      In notarieele akte 11-01-1710 staat vermeld dat Jan VIERHOUT de
      zwaager is van Annigie van ZUIJLEN dus de broer van Wouter VIERHOUT
      omdat de doop van Evert VIERHOUT niet te vinden is in Utrecht is op
      grond van deze feiten aangenomen dat Evert de zoon is van Jan
      Evertsen VIERHOUT uit Scherpenseel // Barneveld
    Uit dit huwelijk:
    1. Andreas VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 4-5-1705 DTB U56 G:Aletta van
      AELST pro Cornelia REIJSICK, volgt VIa.
    2. Jacobus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 18-4-1707 DTB U56 G:Aletta
      VIERHOUT, overl. UTRECHT ca. 29-1-1774, ondertr. UTRECHT 20-8-1745
      DTB U77, tr.(CI) UTRECHT 4-9-1745 DTB U87 Johanna ARENTSE, geb. voor
      1725, overl. UTRECHT ca. 14-1-1766.
    3. Aleijda VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 30-6-1709 DTB U56 G:Cornelia
      PORTENGEN G:Aletta VIERHOUT, overl. UTRECHT ca. 12-12-1782, tr.(1)
      UTRECHT ca. 1-3-1749 Herman MOESMAN, geb. voor 1729, overl. UTRECHT
      ca. 12-8-1753, ondertr.(2) UTRECHT 8-11-1755 Hermannus BRUNSCHEDE,
      geb. voor 1735, overl. na 1755.
    4. Wilhelmus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 18-12-1711 DTB U56 UTRECHT
      Statie Catharijnesteeg Arch Nr.56 G:Aletta PORTENGE, volgt VIb.
    5. Cornelia VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 13-9-1714 DTB U56 G:Aleidis
      DIEGONT, overl. UTRECHT ca. 9-3-1794, ondertr. UTRECHT 3-10-1745 DTB
      U77, tr. UTRECHT 16-10-1745 DTB U87 Hendrik de HAAS, geb. UTRECHT
      voor 1725, begr. UTRECHT 2-8-1793 DTB U139.
        Cornelia woont bij huwelijk omtrent de Garenbrugge
        Hendrik woont bij huwelijk in de Berghstraat
        Hendrik woont bij overlijden inde Catharijnestraat
        Hij laat na zijn vroue en meerderjarige kinderen
    6. Johannes VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 17-4-1717 DTB U56 G:Cornelia van
      RIJSICK, begr. UTRECHT 22-12-1777 DTB U137, ondertr. UTRECHT
      9-1-1739 DTB U77, tr. UTRECHT 24-1-1739 DTB U87, tr.kerk WIJK bij
      DUURSTEDE 28-1-1739 Maria Johanna KNIJFF, ged.(RK) WIJK bij
      DUURSTEDE 4-2-1712 DTB Wijk bij Duurstede G:Maria de VREDE, begr.
      UTRECHT 30-10-1785 Bij overlijden weduwe van Johannes van Vierhout
      DTB U138, dr. van Jacobus KNIJF en Cornelia de VREDE.
        Jan woont bij overlijden in 't Hamsteegje bij de Verkensmarkt
        Hij laat na zijn vroue en mondige kinderen
        Maria woont bij overlijden op de Varkensmarkt
        Zij laat na mondige kinderen
    7. Wijnanda VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 14-10-1719 DTB U56 G:Maria
      VIERHOUT, begr. UTRECHT 21-10-1719 DTB U129.
    8. Wijnanda VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 21-10-1723 DTB U56 G:Cornelia
      HEEREMAN, begr. UTRECHT 10-5-1724 DTB U130.
        Woont bij overljden in 't Wijstraat omtrent de St,Nicolaassteegh
      
VIa.  Andreas VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 4-5-1705 DTB U56 G:Aletta van AELST
    pro Cornelia REIJSICK, BAKKER, begr. UTRECHT 5-7-1756 DTB U135
    Nicolaikerk, ondertr. UTRECHT 28-1-1729 DTB U76, tr. UTRECHT 19-2-1729
    DTB U86 Johanna van ROOIJEN, geb. UTRECHT ca. 19-10-1710, overl. UTRECHT
    ca. 5-9-1796.
      Andries woont bij overlijden op de Oude Gracht achter de Wijstraat
      Hij laat na zijn vrouw en twee onmondige kinderen
    Uit dit huwelijk:
    1. Everhardus VIERHOUT, ged. UTRECHT 9-10-1729, begr. UTRECHT 21-9-1734
    2. Antonius VIERHOUT, ged. UTRECHT 3-4-1731, begr. UTRECHT 17-5-1731.
    3. Maria VIERHOUT, ged. UTRECHT 12-5-1732, overl. UTRECHT ca. 25-5-1799
      tr. UTRECHT ca. 21-9-1782 Hendricus van MEEVERDEN, geb. ca. 1755,
      overl. UTRECHT 26-8-1821 Akte BS 696.
    4. Antonius VIERHOUT, ged. UTRECHT 22-2-1734, begr. UTRECHT 21-4-1738.
    5. Everhardus VIERHOUT, ged. UTRECHT 31-8-1735, begr. UTRECHT 21-4-1739
    6. Antonius VIERHOUT, ged. UTRECHT 24-10-1738, volgt VIIa.
      
VIIa. Antonius VIERHOUT, ged. UTRECHT 24-10-1738, overl. UTRECHT ca.
    29-10-1810, tr. UTRECHT ca. 1-5-1779 Catharina BAEIJERS, overl. UTRECHT
    ca. 4-7-1798.
    Uit dit huwelijk:
    1. Andreas (Andries) VIERHOUT, ged. UTRECHT 27-6-1780, volgt VIIIa.
      
VIIIa. Andreas (Andries) VIERHOUT, ged. UTRECHT 27-6-1780, overl. UTRECHT ca.
    17-7-1857, ondertr./tr. UTRECHT 10/26-4-1801 Maria Bernardina HAAK, geb.
    UTRECHT ca. 23-12-1778, overl. UTRECHT ca. 18-7-1849.
    Uit dit huwelijk:
    1. Catharina Rosalina VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 16-10-1801, overl.
      UTRECHT ca. 17-5-1838, tr.(BS) UTRECHT 14-12-1825 Akte BS 387 
      Adrianus de GROOT, geb. UTRECHT ca. 18-10-1792, Schoenmaker, overl.
      UTRECHT ca. 19-12-1848.
    2. Andreas VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 1804, volgt IXa.
    3. Maria Rosina VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 30-10-1806, Dienstbode,
      overl. ca. 11-8-1854.
        Ongehuwd
    4. Gerardus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 16-11-1808, overl. UTRECHT ca.
      19-4-1809.
    5. Johannes VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 22-5-1810, Timmerman, overl.
      UTRECHT ca. 20-11-1888, tr.(BS) UTRECHT 16-10-1839 Akte BS 277 
      Cornelia VERMAAK, geb. UTRECHT ca. 22-1-1814, Winkelierster, overl.
      UTRECHT ca. 14-4-1894.
    6. Bernardus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 31-12-1812,
      Kamerbehanger-Haarkapper, overl. ARNHEM 19-10-1866 Akte BS 1073,
      tr.(BS)(1) UTRECHT 30-10-1833 Akte BS 238 Maria Hendrina DIMANS,
      geb. UTRECHT ca. 15-8-1809, overl. ARNHEM 14-5-1859 Akte BS 275,
      tr.(BS)(2) ARNHEM 29-8-1860 Akte BS 156 Alijda PLATEN, geb. WIJK bij
      DUURSTEDE 15-11-1824 Akte BS 49, overl. ARNHEM 4-8-1902 Akte BS 564.
    7. Maria Bernadina VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 17-4-1815, overl. UTRECHT
      ca. 2-1-1862, tr.(BS) UTRECHT 13-7-1836 Akte BS 267 Johannes van
      LINT, geb. UTRECHT ca. 11-3-1806, Winkelier-Werkman, overl. UTRECHT
      ca. 24-1-1878.
    8. Petronella Maria VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 15-6-1818, overl.
      UTRECHT ca. 7-4-1864, tr.(BS) UTRECHT 14-11-1849 Akte BS 379 
      Johannes Abraham MATLUNG, geb. UTRECHT ca. 2-9-1821, overl. UTRECHT
      ca. 1-4-1893.
      
IXa.  Andreas VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 1804, overl. UTRECHT ca. 9-4-1919,
    tr.(BS) UTRECHT 29-12-1830 Akte BS 305 Hendrina Johanna van DEVENTER,
    geb. UTRECHT ca. 2-2-1794, overl. UTRECHT ca. 3-3-1888, dr. van Wernert
    van DEVENTER en Maria KOPPENS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Theodorus Andries VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 1832, tr.(BS) UTRECHT
      27-6-1888 Akte BS 259 Elisabeth MOL, geb. VREESWIJK ca. 1845.
      
VIb.  Wilhelmus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 18-12-1711 DTB U56 UTRECHT Statie
    Catharijnesteeg Arch Nr.56 G:Aletta PORTENGE, Schoenmaker, begr. UTRECHT
    7-6-1780 Arch Nr.137 Register van Overledenen Catharina Kerk Bij het
    overlijden van Willem van Vierhouten woont hij bij de Plompentooren en
    laat na zijn vrouw en 3 mondige kinderen Gratis begraven., ondertr.
    UTRECHT 29-3-1743 Arch Nr.77 - Arch Nr.79, tr.(CI) UTRECHT 13-4-1743
    Arch Nr.87 Elisabeth CORVER (KORVER)(KURVER), ged.(RK) UTRECHT 3-10-1716
    DTB UTRECHT Statie Het Dorstige Hartsteegje Arch Nr.66 G:Adrianus van
    LUIJCK, begr. UTRECHT 24-5-1791 Arch Nr.139 Register van Overledenen
    Catharina Kerk Maria-Elisabet Kurver woont in de Juffersstraat bij de
    Geertenkerk Laat meerderjarige kinderen na. Hier wordt Elisabet voor het
    eerst Maria-Elisabeth Kurver genoemd, dr. van Gerardus Gerrit CORVER
    (CURVER), Meester Schoenmaker, en Maria van LUIJCK.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-1-1744 DTB U64-73 G:Maria
      HEEREMAN.
    2. Gerarda VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 12-3-1745 DTB U64-76 G:Maria van
      LUIJCK, begr. UTRECHT 24-3-1755 DTB U135.
        Gerarda woont bij overlijden op de Lijnmarkt bij de Bottenstraat
    3. Everhardus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-6-1747 DTB U64-84 Statie
      Herenstraat Arch Nr.64 G:Everhardus VIERHOUT, volgt VIIb.
    4. Cornelis VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 20-8-1749 DTB U64-94.
    5. Cornelia VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 9-11-1751 DTB U64-102 G:Joanna
      van RUIJS, begr. UTRECHT 16-6-1756 DTB U135.
        Cornelia woont bij overlijden in de Telingstraat
    6. Joanna VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 24-11-1753 DTB U64-108 G:Joanna
      VIERHOUT, overl. UTRECHT ca. 16-6-1756.
    7. Gerarda VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 13-2-1756 DTB U64-116 G:Maria
      CORVER, begr. UTRECHT 1-11-1757 DTB U135.
        Gerarda woont bij overlijden uit Kindtjes Haven
    8. Gerardus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 28-10-1758 DTB U64-129 G:Joanna
      de HENNES, begr. UTRECHT 30-6-1761 DTB U136.
        Gerrit woont bij overlijden in de Heijsteeg
    9. Helena VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 9-4-1761 DTB U64-138 G:Helena
      CORVER, overl. UTRECHT 27-5-1821 Akte BS 423, tr. UTRECHT 23-4-1791
      DTB U88-161 Barend van der LINDEN, geb. UTRECHT ca. 1760, overl.
      UTRECHT 6-9-1825 Akte BS 722.
      
VIIb. Everhardus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-6-1747 DTB U64-84 Statie
    Herenstraat Arch Nr.64 G:Everhardus VIERHOUT, Schoenmaker, overl.
    UTRECHT 5-1-1820 Akte BS 15, ondertr. UTRECHT 2-5-1777 Arch Nr.77 - Arch
    Nr.79, tr.(CI) UTRECHT 17-5-1777 Arch Nr.87P228, tr.kerk(RK) UTRECHT
    17-5-1777 Arch Nr.57 - Arch Nr.118 Catharina BROUWER, ged.(RK) UTRECHT
    14-10-1753 DTB U64-108 Statie in de Jeruzalemsteeg G:Catharina CUIJPER,
    overl. UTRECHT 13-7-1814 Akte BS 863, dr. van Petrus (Pieter) BROUWER en
    Elisabeth CUIJPER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Willem VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 1-6-1778 DTB U64-200
      G:Elizabeth-Maria VIERHOUT Statie Jerusalemsteeg, SCHOENMAKER,
      overl. UTRECHT 15-2-1843 Akte BS 157, tr.(BS)(1) UTRECHT 14-10-1812
      Akte BS 174 Johanna van ODIJK, ged.(RK) BUNNIK 24-1-1769 DTB Bunnik
      G:Lijsje van LENT, Winkelierster, overl. UTRECHT 5-9-1831 Akte BS
      1322, dr. van Gerrit (Gerardus Gersse) van ODIJK en Gijsbertje van
      LINK (van KUIK), tr.(BS)(2) UTRECHT 26-9-1832 Akte BS 161 Johanna 
      BIESHAAR, geb. EEMNES ca. 9-2-1793, BOEKHANDELAARSTER, overl.
      UTRECHT ca. 23-12-1870, dr. van Jan BIESHAAR en Dirkje ODIJK.
    2. Pieter VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 20-3-1780 DTB U64 G:Petrus BROUWER
      begr. UTRECHT 16-3-1788 DTB U138.
        Pieter woont bij overlijden in de Lange Viesteeg
    3. Elisabeth-Maria VIERHOUT (van VIERHOUTEN), ged.(RK) UTRECHT
      24-4-1782 DTB U64 G:Elizabeth-Maria KURVER, Boekhouder, overl.
      UTRECHT 8-1-1844 Akte BS 33, ondertr. UTRECHT 4-10-1805 DTB U78-307,
      tr. UTRECHT 19-10-1805 Johannes KANNE, geb. UTRECHT ca. 1785,
      SCHOENMAKER, overl. UTRECHT 1-10-1860 Akte BS 1407, zn. van 
      Joannes-Henricus KANNE en Aletta de HAAS.
    4. Maria Elisabeth VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 21-9-1784 DTB U64-235
      G:Antonia BROUWER, tr.(BS) UTRECHT 20-4-1814 Akte BS 56 Henricus
      Johannes van OOSTVEEN, geb. UTRECHT ca. 3-1-1777, BAKKER, overl.
      AMSTERDAM ca. 29-7-1822, zn. van Petrus van OOSTVEEN en Johanna
      STEVENS.
    5. Everhardus Josephus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 9-4-1787 DTB U64-246
      G:Everhardus VIERHOUT, volgt VIIIb.
    6. Petronella VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 30-6-1789 DTB U64-250
      G:Antonius BROUWER, overl. UTRECHT ca. 23-10-1811.
    7. Henrica VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 27-6-1791 DTB U64
      G:Henricus-Christianus van HOECK, overl. UTRECHT ca. 29-3-1857,
      tr.(BS) UTRECHT 9-7-1817 Akte BS 95 Gerrit PLASTER, geb. BISLICH ca.
      12-9-1789, MESSENMAKER, overl. UTRECHT ca. 10-4-1850, zn. van 
      Bernardus PLASTER en Elisabeth HOLLAND.
    8. Catharina VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 28-11-1793 DTB U64-276
      G:Elisabeth BROUWER, overl. UTRECHT ca. 2-4-1864, tr.(BS) UTRECHT
      27-12-1820 Akte BS 332 Johannes Adamus WENTHOLT, geb. WAGENINGEN ca.
      3-7-1798, SMID, overl. UTRECHT ca. 23-8-1853, zn. van Johannes
      WENTHOLT, Smid, en Hermina KREMER.
    9. Clemens Jacobus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 12-5-1797 DTB UTRECHT
      Statie Jeruzalemsteeg Arch Nr.64 G:Jacoba-Clementia CUIJPER, volgt
      VIIIc.
      
VIIIb. Everhardus Josephus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 9-4-1787 DTB U64-246
    G:Everhardus VIERHOUT, SCHOENMAKER, overl. IJSSELSTEIN ca. 25-3-1838,
    ondertr.(1) UTRECHT 12-5-1810 DTB U78-373, tr.(CI)(1) UTRECHT 26-5-1810
    DTB U88 Elisabeth GROEN, geb. UTRECHT ca. 1777, overl. UTRECHT ca.
    19-12-1831.
    Uit dit huwelijk:
    1. Catharina VIERHOUTEN, geb. UTRECHT ca. 1811, tr.(BS) UTRECHT
      17-6-1829 Akte BS 151 Rutgert Adrianus van GEELKERKEN, geb. UTRECHT
      ca. 1803.
    
    Everhardus Josephus VIERHOUT, tr.(BS)(2) UTRECHT 23-5-1832 Akte BS 82 
    Everdina van BERKEL, geb. UTRECHT ca. 8-10-1786, overl. UTRECHT ca.
    23-7-1836, dr. van Jan Cornelis van BERKEL en Jannetje RIJNSWIJN.
    
VIIIc. Clemens Jacobus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 12-5-1797 DTB UTRECHT Statie
    Jeruzalemsteeg Arch Nr.64 G:Jacoba-Clementia CUIJPER,
    Meester-Schoenmaker-Koopman, overl. UTRECHT 9-5-1863 Akte BS 490,
    tr.(BS) UTRECHT 13-9-1820 Akte BS 212 Gertrudis WENTHOLT, ged.(RK)
    WAGENINGEN 23-12-1791 DTB W1667-251-1 G:Antonius KREMER G:Alijda
    WENTHOLT, overl. UTRECHT 16-8-1855 Akte BS 1080, dr. van Johannes
    WENTHOLT, Smid, en Hermina KREMER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Evert VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 16-8-1821,
      Huisschilder-Rijtuigschilder, overl. LEIPHEIM na 1870.
    2. Adamus Johannes VIERHOUT, geb. UTRECHT 3-3-1824 Akte BS 278, volgt
      IXb.
    3. Elisabeth Maria VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 6-9-1826, ged. UTRECHT,
      overl. UTRECHT ca. 11-4-1865, tr.(BS) UTRECHT 15-2-1854 Akte BS 29 
      Hendrik van RINSWOUW, geb. UTRECHT ca. 1822, zn. van Pieter van
      RINSWOUW en Elisabeth Maria SERREE.
    4. Antonius VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 3-11-1828, overl. UTRECHT ca.
      23-8-1830.
    5. N. VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 1829, overl. UTRECHT 23-8-1830 Akte BS
      821.
    6. Hermina Cornelia VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 8-5-1831, overl.
      AMSTERDAM ca. 24-4-1865, tr.(BS) UTRECHT 19-10-1853 Akte BS 358 
      Johannes Cornelis OOMENS, geb. UTRECHT ca. 11-7-1828, overl.
      AMSTERDAM ca. 7-12-1883, zn. van Cornelis OOMENS en Joanna MARTENS.
    7. Petrus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 16-1-1834, overl. MORTSEL ca.
      10-8-1915, tr. Joanna-Maria DESIRANT, geb. ANTWERPEN ca. 13-4-1843,
      overl. MORTSEL ca. 30-10-1888.
      
IXb.  Adamus Johannes VIERHOUT, geb. UTRECHT 3-3-1824 Akte BS 278,
    Rijtuigschilder-Bakker, overl. DEN-HAAG 20-6-1895, tr.(BS)(1) VIANEN
    16-11-1848 Akte BS 14 Catharina BARBIER, geb. VIANEN 11-4-1824 Akte BS
    30, overl. VIANEN 29-9-1867 Akte BS 111, dr. van Pierre Antoine BARBIER,
    Koperslager, en Cornelia KOP (COP).
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus-Johannes VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 20-7-1851, overl. VIANEN
      ca. 20-9-1853.
    2. Cornelia-Elisabeth VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 5-10-1852.
    3. Wilhelmus Everardus VIERHOUT, geb. VIANEN 15-4-1854 Akte BS 35, 
      volgt X.
    4. Pieter-Anthonie VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 25-4-1856.
    5. Geertruida-Hermina VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 16-8-1857, overl.
      VIANEN ca. 7-6-1871.
    6. Elisabeth-Johanna VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 2-8-1859.
    7. Petrus-Johannes VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 2-2-1861.
    8. Hendrika-Christina-Catharina VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 8-6-1862.
    9. Jan-Franciscus VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 28-10-1863, Slager, overl.
      DEN-HAAG ca. 5-5-1905.
    10. Hermina-Cornelia-Maria VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 1-5-1867.
    
    Adamus Johannes VIERHOUT, tr.(BS)(2) VIANEN ca. 19-4-1869 Anna-Maria van
    NUGTEREN, geb. VIANEN ca. 28-1-1836, overl. AMSTERDAM ca. 28-11-1908.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter-Johannes VIERHOUT, geb. VIANEN ca. 6-4-1870, overl. VIANEN
      ca. 29-8-1870.
      
X.   Wilhelmus Everardus VIERHOUT, geb. VIANEN 15-4-1854 Akte BS 35, RK,
    Bakker, overl. DEN-HAAG 4-12-1944 Akte BS A2359, tr.(BS) UTRECHT
    24-2-1886 Akte BS 67 Maria Johanna REUSER, geb. BODEGRAVEN 21-11-1861
    Akte BS 111, RK, overl. DEN-HAAG 13-9-1904 Akte BS A21849, dr. van 
    Johannes REUSER (REUZER), Bakker, en Hendrika van DIJK.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrika Cornelia Theodora VIERHOUT, geb. DEN-HAAG 5-2-1887 Akte BS
      573, RK, overl. DEN-HAAG 11-5-1967 Akte BS L183, tr.(BS) DEN-HAAG
      23-7-1909 Akte BS 1237 Laurentius Lambertus Josephus te MEIJ, geb.
      DELFT 27-1-1887 Akte BS 83, RK, Boekhandelaar-Drukker, overl.
      DEN-HAAG 19-6-1963 Akte BS A1445, zn. van Josephus Michael te MEIJ,
      Kamerbehanger, en Maria Louisa VOETEN.
    2. Catharina-Cornelia-Elisabeth VIERHOUT, geb. DEN-HAAG ca. 12-4-1888,
      overl. DEN-HAAG ca. 26-6-1976.
    3. Johannes-Marinus VIERHOUT, geb. DEN-HAAG ca. 21-11-1889,
      KANTOORBEDIENDE, overl. DE BILT ca. 31-1-1968, begr. AMSTERDAM
      2-1968, tr.(BS) AMSTERDAM ca. 5-8-1937 Lena van LEEUWEN, geb.
      WATERINGEN ca. 6-8-1877, overl. AMSTERDAM ca. 14-8-1956.
    4. Geertruida-Hermina-Wilhelmina VIERHOUT, geb. DEN-HAAG ca. 20-8-1891,
      overl. DEN-HAAG ca. 8-9-1978, tr.(BS) DEN-HAAG ca. 3-9-1919 IJzaak 
      HIJMANS, geb. ROTTERDAM ca. 8-2-1887, STEENHOUWER, overl. DEN-HAAG
      ca. 4-2-1961.
    5. Heribertus-Stephanus VIERHOUT, geb. DEN-HAAG ca. 27-10-1893,
      OPZICHTER, overl. BERKEL, tr.(BS) DEN-HAAG ca. 10-7-1918 Sophia 
      JANSEN, geb. DEN-HAAG ca. 17-3-1893, overl. DEN-HAAG ca. 8-12-1967.
    6. Maria-Johanna VIERHOUT, geb. DEN-HAAG ca. 28-5-1896, overl. DEN-HAAG
      na 1993, tr.(BS) DEN-HAAG ca. 23-7-1919 Dirk MAASLAND, geb. DEN-HAAG
      ca. 13-8-1893, BANKWERKER, overl. DEN-HAAG ca. 8-12-1979.
      
Vb.  Melchior van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 28-3-1694 DTB S1416-85-18,
    ondertr. BARNEVELD 6-7-1715 DTB B186-76-4 met attest naar Scherpenseel,
    tr. SCHERPENSEEL 4-8-1715 DTB S1416-275-6 Fijtje Antonisse van DOORWERT,
    ged. SCHERPENSEEL 16-10-1692 DTB S1416-83-20, dr. van Anthonij Petersen
    DOOREWEERT en Anna Teunissen van GLASHORST.
      Lidmaten Register Scherpenseel S1419-1-62 Op 02-04-1714 Melchior
      Jansz. van VIERHOUTEN Lidmaten Register Scherpenseel S1419-2-18 Op
      11-06-1719 met attestatie van Barneveld
      Lidmaten Register Scherpenseel S1419-1-62 Op 25-12-1713 Fijtje
      Antonissen met attest vertrokken naar Barneveld.Lidmaten Register
      S1419-2-18 Op 11-06-1719 met attest van Barneveld
    Uit dit huwelijk:
    1. Antonij van VIERHOUTEN, ged.(RK) BARNEVELD 10-5-1716 DTB B186-228-11
        Doopceel gegeven 20-12-1752
    2. Maria van VIERHOUTEN, ged.(RK) BARNEVELD 6-5-1717 DTB B186-235-3.
    3. Jan van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 2-10-1718 DTB S1417-158-13.
    4. Wijnand van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 25-1-1722 DTB S1417-167-7.
    5. Peter van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 26-9-1723 DTB S1417-170-15.
    6. Maria van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 17-12-1724 DTB S1417-172-23.
    7. Maria van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 13-1-1726 DTB S1417-174-21.
    8. Annetje van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 14-3-1728 DTB S1417-178-17
    9. Peter van VIERHOUTEN, ged. SCHERPENSEEL 15-1-1730 DTB S1417-183-9.
      
IVb.  Andries Evertsz. VIERHOUT, ged.(RK) BARNEVELD 16-3-1651 DTB B36-18 B183,
    begr. UTRECHT 27-1-1717 DTB 129 Register van overledenen aangebracht bij
    de Moboirkamer, ondertr. UTRECHT 1-8-1675 DTB U99, tr.(CI) UTRECHT
    16-8-1675 DTB U99 Register van aantekening en voltrekking huwelijken
    GET:van de Bruidegom Frans van SCHERPENSEEL G:van de Bruid Aeltjen-Jans
    van SIJPESTEIN Met schriftelijk betoog van concent des moeders.,
    tr.kerk(RK) UTRECHT 16-8-1675 Getrouwt in Antonij Gasthuis Aletta 
    PORTENGEN van, geb. UTRECHT voor 1655, ged. UTRECHT, begr. UTRECHT
    11-11-1716 DTB 129 Register van overledenen aangebracht bij de
    Moboirkamer, dr. van Jacobus PORTENGEN en Aeltje-Jans SIJPESTEIJN.
      Andries Evertsz. Vierhout komt in 1675/1676 voor op de lijst van
      nieuwe burgers te Utrecht.Hij moest 25 gulden betalen voor zijn
      burgerschap Stadsarchief Inv.1243 Toegang 702-2
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 11-4-1678 DTB U6 Jacobikerk, 
      volgt Vc.
    2. Johannes VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 8-2-1680 DTB U6 Jacobikerk,
      begr. UTRECHT 5-7-1692 DTB U127.
    3. Wijnand VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 4-3-1684 DTB U7 Catharinakerk,
      begr. UTRECHT 20-2-1747 Jacobikerkhof DTB U134, ondertr. UTRECHT
      9-4-1734 DTB U76, tr.(CI) UTRECHT 24-4-1734 DTB U87 Maria OUWENS,
      geb. UTRECHT ca. 15-5-1687, begr. UTRECHT 12-10-1767 DTB U136
      Jacobikerkhof.
        Wijnand woont bij huwelijk bij de Steenweg
        Wijnand woont bij overlijden in de Watersteegh bij het
        Paerdeveld
        Hij laat na zijn vrouw en geen kinderen
        Maria woont bij huwelijk in de Korte Viesteegh
        Maria woont bij overlijden in de Catharinestraat
        Zij laat geen kinderen na
    4. Willem VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 28-2-1686 DTB U7 Catharinakerk,
      begr. UTRECHT 29-9-1721 DTB U130, ondertr. UTRECHT 9-4-1715 DTB U76,
      tr.(CI) UTRECHT 27-4-1715 DTB U86 Dirkje WETSTEIN, overl. UTRECHT na
      13-4-1722.
        Willem woont bij huwelijk op de Steenweg
        Willem woont bij overlijden aan de Steenwegh omtrent de
        Mariestraat
        Woont bij huwelijk in de Watersteeg
    5. Maria VIERHOUT, geb. UTRECHT voor 1702, overl. UTRECHT na 1722, tr.
      UTRECHT ca. 1722 Justus van ROSSUM, geb. UTRECHT voor 1691, zn. van 
      Johannes van ROSSUM en Maria VERBURGH.
      
Vc.  Jacobus VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 11-4-1678 DTB U6 Jacobikerk,
    SCHOENMAECKER, begr. UTRECHT 29-8-1746 DTB U134 Buurkerk, ondertr.(1)
    UTRECHT 3-4-1705 DTB U76, tr.(CI)(1) UTRECHT 18-4-1705 DTB U86 Helena 
    BREMANS, begr. UTRECHT 24-10-1707 DTB U128.
      Jacobus woont bij huwelijk onder den Dom
      Jacobus woont bij huwelijk in de Strooijsteegh
      Helena woont bij huwelijk buijten de Wittevrouwpoort
    Uit dit huwelijk:
    1. -------- VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 27-7-1706.
    2. Petrus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 15-10-1707, overl. UTRECHT ca.
      15-10-1707.
    
    Jacobus VIERHOUT, ondertr.(2) UTRECHT 1-6-1708 DTB U76, tr.(2) UTRECHT
    16-6-1708 DTB U86 Aletta EIJKEVELT, geb. voor 1688, overl. na 1746, dr.
    van Cornelis van EIJKEVELT en Anna van RENODDINGH.
      Aletta woont bij huwelijk in de Juffrouwstraat
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelis VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 16-6-1709.
    2. Jacobus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 25-12-1710.
    3. Alida VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 14-9-1712.
    4. Joanna VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 18-7-1715.
    5. Anna-Maria VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 9-1-1717.
    6. Jacobus-Martinus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 11-11-1718.
    7. Gijsbertus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 12-2-1721.
    8. Henricus VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 13-2-1721.
    9. Johannes VIERHOUT, geb. UTRECHT ca. 5-3-1723.
      
IVc.  Wouter VIERHOUT, geb. BARNEVELD na 1654 Doopinschrijving komt niet voor.
    Volgens Archief Nr.B183 is van 30 April 1654 tot 10 Augustus 1662 niet
    een kind aangetekent.Doch het schijnt dat het boek van die tijd vermist
    is., begr. UTRECHT 29-4-1699 DTB U127-632 Jacobikerk, ondertr. UTRECHT
    7-12-1679 DTB U99 G:Andries VIERHOUT G:Joannes-Claes van SUIJLEN,
    tr.(CI) UTRECHT 1-1-1680 Joanna (Annigje-Claes) van SUIJLEN Joanna van
    SUIJLEN ook wel Johanna WOUTERS genoemd, geb. voor 1660, begr. UTRECHT
    12-11-1718 DTB U129-558 Jacobikerk, dr. van Claes-Jansz. van SUIJLEN en 
    Jannichje CLAES.
      Wouter woont bij huwelijk in de Choorstraat in Utrecht
      Wouter woont bij overlijden aan de Roodebrugh
      Hij laat na zijn vrouw met onmondige kinderen
      Joanna wordt bij overlijden Maria genoemd
      Joanna woont bij overlijden aan de Rodebrugh
      Zij laat na mondige kinderen
      Joanna van Suijlen is eerder weduwe van Roelof LOCKHORST
    Uit dit huwelijk:
    1. Nicolaes VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 29-9-1680 DTB U7 Jacobikerk,
      overl. UTRECHT voor 1728.
    2. Geertruij VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-9-1681 DTB U7 Jacobikerk,
      begr. UTRECHT 11-10-1728 DTB U131-211.
        Geertruij woont bij overlijden aan de Rodebrugh
        Geertruij is bejaarde dochter laat na mondige broeder
    3. Claesje VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-9-1681 DTB U7 Jacobikerk,
      overl. UTRECHT voor 1728.
    4. Claesje VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 25-1-1685 DTB U7 Jacobikerk,
      overl. UTRECHT voor 1728.
    5. Nicolaes van VIERHOUTEN, ged.(RK) UTRECHT 19-12-1686 DTB U7
      Jacobikerk, overl. UTRECHT voor 1728.
    6. Elisabeth VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 19-6-1688 DTB U7 In
      Anthonigasthuijs, overl. UTRECHT voor 1728.
    7. Evert VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT 15-12-1689 DTB U7 Jacobikerk,
      overl. UTRECHT na 1735, tr.(CI) UTRECHT 3-2-1728 DTB U102-328 
      Willemijntje van der SCHROEF, geb. UTRECHT, overl. UTRECHT na 1735,
      dr. van Otto van der SCHROEF en Willemina van de KEMP.
        Evert woont bij huwelijk aan de Roodebrugh
        Willemijntje woont bij huwelijk buiten de Weerd
    8. Nicolaes VIERHOUT, ged.(RK) UTRECHT DTB U7 19-7-1691 Jacobikerk,
      overl. UTRECHT voor 1728.

Naar boven