Genealogie de SMIT

-------------------------------------------------------------------------------
GEGEVENS   " de SMIT "           15-12-2004
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Pierre de SMIT, geb. ZEELAND voor 1725, overl. ZEELAND na 1752, tr.
    ZEELAND voor 1752 Marie Madelaine van de VELDE, geb. ZEELAND voor 1725,
    overl. ZEELAND na 1752.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1745, volgt II.      
II.  Jacobus de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1745, Dagloner, overl. STOPPELDIJK
    21-6-1803 Akte BS 23, tr. ZEELAND voor 1772 Josine (Judoca) van
    STEVENDAAL, geb. HONTENISSE ca. 1740, ged.(RK) HONTENISSE 1740, overl.
    HONTENISSE 29-10-1807 Akte BS 136 Successie Memorie Inv.Nr.144 Box 23
    2136-1807/1808, dr. van George van STEVENDAAL en Josine WARRENS
    (WARRELS).
    Uit dit huwelijk:
    1. Jean de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1769, volgt IIIa.
    2. Jan Francies de SMIT, geb./ged.(RK) HONTENISSE ca. 29-9/29-9-1772, 
      volgt IIIb.
    3. Anna Catharina de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1775, Arbeidster, overl.
      HONTENISSE 13-9-1861 Akte BS 142, tr.(1) Pieter LEMSEN, geb.
      HONTENISSE ca. 1765, overl. HONTENISSE 14-4-1821 Akte BS 47,
      tr.(BS)(2) HONTENISSE 18-5-1822 Akte BS 23 Andries van POTTELBERG,
      geb. HONTENISSE ca. 1783, Herbergier, overl. HONTENISSE 29-11-1855
      Akte BS 150, zn. van Anthonij van POTTELBERG en Johanna Dorothea
      FRUIJTIER.
    4. Elisabeth de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1778, Ouvriere, overl.
      HONTENISSE 31-1-1850 Akte BS 24, tr.(BS) HONTENISSE 11-8-1803 Akte
      BS 33 Guillaume Jean Henrij BECKERS, geb. DEN-BOSCH ca. 22-12-1779,
      overl. HONTENISSE 5-5-1811 Akte BS 56, zn. van Pierre BECKERS,
      Grenadier Regiment de Doeglas, en Jeanne Jacquline CLAESEN.      
IIIa. Jean de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1769, Tailleur, overl. HONTENISSE
    4-1-1833 Akte BS 2, tr.(BS) HONTENISSE 14-2-1811 Akte BS 4 Jossine
    (Judoca) JACOBS, geb. HONTENISSE ca. 1777, Dagloonster, overl.
    HONTENISSE 26-3-1839 Akte BS 50, dr. van Pierre JACOBS en Christine
    WILLEMS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Catharina de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1800, Dagloonster, overl.
      HONTENISSE 21-5-1853 Akte BS 74.
        Bij overlijden 53 jaar Ongehuwd
    2. Anna Maria (Maria) de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1812, Dagloonster,
      overl. HONTENISSE 5-7-1853 Akte BS 94, tr.(BS) HONTENISSE 18-9-1839
      Akte BS 25 Jan (Johannes) LAFEBER, geb. HONTENISSE ca. 1813,
      Dagloner, overl. OSSENISSE 22-11-1869 Akte BS 29, zn. van Francies
      (Francois) LAFFEBER, Daglooner, en Jossina (Judoce) VERBIEST,
      Dagloonster.
    3. Judocus de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1817, Daglooner, overl.
      HONTENISSE 8-7-1839 Akte BS 94.
        Bij overlijden 22 jaar Ongehuwd      
IIIb. Jan Francies de SMIT, geb./ged.(RK) HONTENISSE ca. 29-9/29-9-1772,
    Dagloner, overl. HONTENISSE 17-1-1839 Akte BS 6, tr.(BS) HONTENISSE
    7-8-1799 Akte BS 31 Maria Magdalena van GEERTRUIJ, ged.(RK) HULST
    5-12-1781 DTB Hulst Boek 10 RK Parochie G:Franciscus ANDRIESSEN G:Maria
    Magdalena de VOS, Werkvrouw, overl. HONTENISSE 21-1-1841 Akte BS 12
    Successie Inv.Nr.226 Box 33 Nr.14/172 1841, dr. van Anthonij van
    GEERTRUIJ, Dagloner, en Anna Catharina VAAL (VAEL)(BAEL)(BAART).
    Uit dit huwelijk:
    1. Apolonia de SMIT, geb. HONTENISSE 20-8-1800 Akte BS = 2 FRUCTIDOR 8
      G:Catherina VAAL G:Marie DANCKAERT, Dagloonster-Arbeidster, overl.
      GRAAUW 9-4-1871 Akte BS 12, tr.(BS) HONTENISSE 7-5-1825 Akte BS 18 
      Pieter Josephus MAES, geb. HONTENISSE 8-9-1801 Akte BS = 21
      Fructidor 9 G:Marie van DORSSELAER G:Catherine SALARIS,
      Boerenknegt-Arbeider, overl. GRAAUW 24-4-1851 Akte BS 12, zn. van 
      Gillis Jacobus MAES, Arbeider, en Maria Jacoba (Anna Maria) COOLEGEM
      (COOLEGHEM), Dagloonster.
    2. Petronella (Pieternella) de SMIT, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1802,
      Dienstmeid, overl. STOPPELDIJK 15-4-1878 Akte BS 9, tr.(BS)
      STOPPELDIJK 2-5-1835 Akte BS 2 Adriaan Francies ROELS, geb.
      BOSCHKAPELLE ca. 1810, Boerenkneght, overl. STOPPELDIJK 9-1-1870
      Akte BS 2, zn. van Pieter (Pierre)w ROELS, Werkman, en Appolonia de
      BURGER, Werkvrouw.
    3. Catharina de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1805, Dagloonster, overl.
      HONTENISSE 29-2-1848 Akte BS 55, tr.(BS) HONTENISSE 9-1-1832 Akte BS
      2 Jan GEERSEN, geb. HONTENISSE ca. 1796, Dagloner, zn. van Jacobus
      GEERSEN en Maria Anna ENGELS.
    4. Jacques de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1806, overl. STOPPELDIJK
      15-4-1810 Akte BS 13.
    5. Josephus (Judocus) de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1811, volgt IVa.
    6. Pieter de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1812, volgt IVb.
    7. Elisabeth de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1815, Dagloonster, overl.
      HONTENISSE 23-3-1891 Akte BS 33, tr.(BS) HONTENISSE 30-6-1860 Akte
      BS 38 Pieter Francies PERDAAN, geb. OSSENISSE ca. 1810, Dagloner,
      overl. HONTENISSE 22-8-1880 Akte BS 85, zn. van Adriaan PERDAAN,
      Werkman, en Anna Maria de WAAL, Arbeidster.
    8. Jan de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1817, Fuselier Regiment Infanterie
      overl. TERNEUZEN 19-12-1841 Akte BS 110.
        Ongehuwd
    9. Maria de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1821, overl. HONTENISSE
      14-11-1868 Akte BS 140.
        Ongehuwd      
IVa.  Josephus (Judocus) de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1811, Dagloner, overl.
    HONTENISSE 1-1-1855 Akte BS 2, tr.(BS) HONTENISSE 21-2-1835 Akte BS 4 
    Petronella de NOCKER, geb. HONTENISSE ca. 1810, Dagloonster, overl.
    HONTENISSE 27-9-1891 Akte BS 81, dr. van Pierre Antoine (Anthonij) de
    NOCKER, Dagloner, en Theodora (Dorothea) PEIRSMAN, Werkvrouw-Dagloonster
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1836, overl. HONTENISSE
      21-4-1844 Akte BS 49.
    2. Elisabeth de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1837, Werkvrouw, overl.
      HONTENISSE 23-2-1921 Akte BS 7, tr.(BS)(1) STOPPELDIJK 11-5-1877
      Akte BS 9 Petrus WEEZEPOEL, geb. STOPPELDIJK ca. 1834, Werkman,
      overl. HONTENISSE 27-3-1901 Akte BS 26, tr.(BS)(2) HONTENISSE
      23-8-1873 Akte BS 28 Johannes de BAKKER, geb. STOPPELDIJK ca. 1839,
      overl. STOPPELDIJK 2-11-1875 Akte BS 51.
    3. Sophia de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1839, Dagloonster, overl.
      HONTENISSE 25-11-1904 Akte BS 79, tr.(BS) HONTENISSE 15-5-1873 Akte
      BS 16 Josephus LETENS, geb. SINT JANSTEEN ca. 1852, Dienstknecht,
      overl. HONTENISSE 3-4-1909 Akte BS 36, zn. van Johannes Baptist
      LETENS, Arbeider, en Amelia van de KEER, Arbeidster.
    4. Pieter de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1841, volgt Va.
    5. Apolonia de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1843, overl. HONTENISSE
      28-3-1844 Akte BS 38.
    6. Servulus de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1845, overl. GRAAUW EN
      LANGENDAM 10-1-1925 Akte BS 1, tr.(BS) GRAAUW EN LANGENDAM 9-1-1879
      Akte BS 2 Phelomena BEEKMAN, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 1854,
      overl. GRAAUW EN LANGENDAM 24-11-1919 Akte BS 27.
    7. Jacobus de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1849, overl. HONTENISSE
      30-6-1859 Akte BS 56.
    8. Paulina de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1852, overl. HONTENISSE
      20-9-1853 Akte BS 120.      
Va.  Pieter de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1841, Werkman, overl. HULST
    1-11-1923 Akte BS 49, tr.(BS) HONTENISSE 11-4-1877 Akte BS 17 Agatha de
    ROOIJ, geb. HONTENISSE ca. 1839, Dienstmeid, overl. HONTENISSE 8-9-1912
    Akte BS 60, dr. van N. N. en Cornelia de ROOIJ.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus de ROOIJ (de SMIT), geb. STOPPELDIJK ca. 23-3-1873,
      Klompenmaker, tr.(BS) GRAAUW 4-1-1899 Akte BS 1 Apolonia BISSCHOP,
      geb. GRAAUW ca. 1868, Dagloonster, overl. STOPPELDIJK 13-9-1915 Akte
      BS 29, dr. van Leopoldus Bernardus BISSCHOP, Dienstknecht, en Anna
      Catharina BUIJS, Dagloonster.
        Jacobus is erkend kind bij huwelijk      
IVb.  Pieter de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1812, Werkman, overl. STOPPELDIJK
    13-8-1856 Akte BS 28, tr.(BS) STOPPELDIJK 11-8-1849 Akte BS 11 Johanna 
    de POORTER, geb. STOPPELDIJK ca. 1823, Werkvrouw, overl. STOPPELDIJK
    27-3-1860 Akte BS 20, dr. van Victor de POORTER, Dagloner, en Johanna
    TAALEMAN, Werkvrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Philomena de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1850, overl. STOPPELDIJK
      28-10-1850 Akte BS 54.
    2. Pieter Augustinus de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1852, volgt Vb.      
Vb.  Pieter Augustinus de SMIT, geb. STOPPELDIJK ca. 1852, Dienstknecht,
    overl. OSSENISSE 8-4-1902 Akte BS 12, tr.(BS) GRAAUW 19-6-1880 Akte BS
    11 Cornelia ASSELMAN, geb. GRAAUW ca. 1854, Dienstmeid, overl.
    HONTENISSE 1-6-1921 Akte BS 26, dr. van Pieter ASSELMAN,
    Landbouwerknegt, en Dorothea de BAKKER, Arbeidster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mathilde Louise de SMIT, geb. GRAAUW ca. 1882, Zonder, tr.(BS)
      HONTENISSE 13-5-1905 Akte BS 13 Petrus Alouisius HOEFEIJZERS, geb.
      HONTENISSE ca. 1881, Brouwersknecht, zn. van Petrus Aloijsius
      HOEFEIJZERS, Landbouwer, en Maria VERDURMEN, Dienstmeid.

Naar boven