Genealogie Krijmers , Kremers , Cremers

 

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens   " KRIJMERS "           25-05-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Remie (Reinier) KREMERS (KRAMERS), geb. ca. 1710, tr. Gertrude SPEIJKERS
    geb. ca. 1710.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter KREMERS (CREEMERS), geb. HULST ca. 1749, volgt IIa.
    2. Jean Henri KREMERS (KRAMERS), geb. HULST ca. 1762, volgt IIb.
    3. Jeanne KRAMER, geb. HULST ca. 12-8-1764, tr.(BS) HULST 19-7-1800
      Akte BS 12 Jean Adrien Jacques RAUWERS, geb. ZUTPHEN ca. 6-6-1748,
      Rentenier, overl. HULST 19-7-1800 Akte BS 37.
    4. Jeanne KRAMER, geb. HULST ca. 11-8-1766, overl. HULST 17-3-1816 Akte
      BS 14, tr.(BS) HULST 20-10-1801 Akte BS 3 Theodore Jacques 
      COPPIETERS, geb. HULST ca. 9-6-1767, Handelaar, overl. HULST
      10-10-1821 Akte BS 59.
      
IIa.  Pieter KREMERS (CREEMERS), geb. HULST ca. 1749, Boer, overl. HENGSTDIJK
    23-2-1809 Akte BS 15, tr.(CI)/tr.kerk(RK) HULST ca. 13-1/13-1-1788 
    Antonia de WIT (BOUCHOUTE), geb. HONTENISSE ca. 18-9-1766,
    Boerin-Dagloonster, overl. HENGSTDIJK 9-7-1828 Akte BS 12, dr. van 
    Pieter BOUCHOUTE, Schipper, en Maria Anna MELIEF.
      Pieter Woont sinds 1782 in Lamswaarde en is in 1795 48jaar
      Antonia Woont sinds 1766 in Lamswaarde en is in 1795 30 jaar
    Uit dit huwelijk:
    1. Jeanne Henriette KREMERS, geb. HULST ca. 1790, overl. HENGSTDIJK
      25-8-1849 Akte BS 12, tr.(BS) HENGSTDIJK 22-7-1812 Akte BS 3 Josse
      (Judocus) de WIT (WITTE), geb. HONTENISSE ca. 1790, Dagloner, overl.
      HENGSTDIJK 11-4-1847 Akte BS 15 Successie Inv.Nr.254 Box 37
      Nr.57/344-1847, zn. van Judocus (Joos) de WITTE (WIT), Werkman, en 
      Johanna (Antonia) THIJSSENS, Dagwerkster.
    2. Anne Catharine KREEMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 1792, overl. HENGSTDIJK
      18-1-1801 Akte BS 2.
    3. Gerardus KREMERS (CREMERS), geb. HENGSTDIJK ca. 1794, volgt III.
    4. Apolonia CREEMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 26-2-1795, overl. HENGSTDIJK
      26-11-1830 Akte BS 29, tr.(BS) HENGSTDIJK 26-4-1815 Akte BS 3 Pieter
      de WITTE, geb. HENGSTDIJK ca. 1781, overl. HENGSTDIJK 29-12-1858
      Akte BS 35, zn. van Judocus (Joos) de WITTE (WIT), Werkman, en 
      Johanna (Antonia) THIJSSENS, Dagwerkster.
    5. Judoca CREMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 15-4-1801, Dagloonster, overl.
      HENGSTDIJK 11-3-1881 Akte BS 3, tr.(BS) HENGSTDIJK 16-4-1825 Akte BS
      1 Johannes Anthonij van BELLEN, geb. HENGSTDIJK ca. 7-2-1800, overl.
      HENGSTDIJK 8-3-1867 Akte BS 8, zn. van Adriaan van BELLEN, Boucher,
      en Johanna PIESEN (PIESSENS).
    6. Anne Catharine KREMER, geb. HENGSTDIJK ca. 1802, overl. HENGSTDIJK
      1-9-1807 Akte BS 13.
    7. Petronille KREMERS (KRAMERS), geb. HENGSTDIJK ca. 1804, overl.
      HENGSTDIJK 30-12-1809 Akte BS 35.
      
III.  Gerardus KREMERS (CREMERS), geb. HENGSTDIJK ca. 1794,
    Dagloner-Dijkwerker-Werkman, overl. NIJMEGEN 29-4-1832 Akte BS 310 Bij
    aangifte van overlijden te NIJMEGEN werd foutief als echtgenote Geesje
    BERGHUIS vermeld., tr. HENGSTDIJK 4-5-1815 Akte BS 4 Elisabeth Cornelia 
    de WITTE (WIT), geb. HENGSTDIJK ca. 1795, Dagwerkster, overl. HENGSTDIJK
    21-3-1863 Akte BS 7 Successie Inv.Nr.288 Box 42 Nr.2/5770-1863, dr. van 
    Judocus (Joos) de WITTE (WIT), Werkman, en Johanna (Antonia) THIJSSENS,
    Dagwerkster.
      Hengstdijk Wijk A Nummer 18 Nijmegen Aan de haven Wijk D Nr.176
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Francies KRIJMERS (KREMERS), geb. HENGSTDIJK 18-4-1816 Akte BS
      12, volgt IVa.
    2. Judoca KREMERS, geb. HENGSTDIJK 5-6-1817 Akte BS 13, overl.
      HENGSTDIJK 11-8-1817 Akte BS 10.
    3. Antonia KREMERS, geb. HENGSTDIJK 15-8-1818 Akte BS 12,
      Arbeidster-Dagloonster, overl. HENGSTDIJK 2-11-1901 Akte BS 12,
      tr.(BS) HENGSTDIJK 1-8-1845 Akte BS 5 Jan van DEURSEN, geb.
      HONTENISSE ca. 14-9-1811, Linnenwever, overl. HENGSTDIJK 2-7-1859
      Akte BS 9, zn. van Pieter van DEURSEN, Tisserand, en Maria Anna van
      GIJZEL, Dagloonster.
    4. Johanna KREMERS, geb. HENGSTDIJK 30-9-1819 Akte BS 15, overl.
      HENGSTDIJK 27-6-1839 Akte BS 13.
        Ongehuwd Overleden op 19-jarige leeftijd
    5. Appolonia KREMERS, geb. HENGSTDIJK 2-3-1821 Akte BS 10, overl.
      HENGSTDIJK 18-9-1839 Akte BS 19.
    6. Judoca CREMERS, geb. HENGSTDIJK 18-9-1823 Akte BS 23, Arbeidster,
      overl. HENGSTDIJK 3-7-1907 Akte BS 7, tr.(BS) HENGSTDIJK 3-5-1850
      Akte BS 1 Pieter ASSELMAN, geb. OSSENISSE ca. 1816, Arbeider, overl.
      HENGSTDIJK 11-2-1878 Akte BS 6, zn. van Andries ASSELMAN, Werkman,
      en Maria Anna GOEDBROOD, Dienstmeid.
    7. Andries Felix KREMERS (KRIJMERS), geb. HENGSTDIJK 6-1-1825 Akte BS 1
      volgt IVb.
      
IVa.  Jan Francies KRIJMERS (KREMERS), geb. HENGSTDIJK 18-4-1816 Akte BS 12,
    Werkman, overl. HONTENISSE 29-5-1898 Akte BS 46, tr.(BS)(1) HENGSTDIJK
    29-4-1848 Akte BS 2 Colleta PICAVET, geb. HONTENISSE 25-1-1816 Akte BS 8
    Dienstmeid, overl. HENGSTDIJK 4-2-1858 Akte BS 6, dr. van Andries
    PICAVET, Dagloner, en Maria Anna de KLERK.
    Uit dit huwelijk:
    1. Francies KREMERS, geb. HENGSTDIJK 6-2-1849 Akte BS 6, overl.
      HENGSTDIJK 23-5-1849 Akte BS 9.
    2. Paulina KREMERS, geb. HENGSTDIJK 18-3-1850 Akte BS 5, overl.
      STOPPELDIJK 20-2-1892 Akte BS 5, tr.(BS) OSSENISSE 2-3-1888 Akte BS
      4 Pieter de BRUIJN, geb. HONTENISSE ca. 1842, Werkman, overl.
      HONTENISSE 26-1-1914 Akte BS 9, zn. van Cornelis de BRUIJN,
      Schipper, en Anna Catharina HAMELINK, Dienstmeid.
    3. Anna Maria KRIJMERS (KREMERS), geb. HENGSTDIJK 23-10-1852 Akte BS 30
      Dagloonster, overl. HONTENISSE 12-4-1926 Akte BS 20, tr.(BS)(1)
      HENGSTDIJK 18-11-1881 Akte BS 5 Johannes de WAAL, geb. HONTENISSE
      ca. 4-4-1840, Landbouwer, overl. HONTENISSE 28-6-1888 Akte BS 57,
      zn. van Christianus de WAAL, Landman, en Cornelia van der KINDEREN,
      tr.(BS)(2) HONTENISSE 25-4-1889 Akte BS 10 Adriaan van SIKKELERUS,
      geb. HONTENISSE ca. 1845, Veldarbeider, overl. HONTENISSE 19-1-1905
      Akte BS 7, zn. van Cornelis van SIKKELERUS, Daglooner, en Elisabeth
      SCHAADE, Dagloonster, tr.(BS)(3) HONTENISSE 3-2-1906 Akte BS 7 
      Ludovicus TALEMAN, geb. HONTENISSE ca. 1856, Polderwerker, overl.
      HONTENISSE 14-3-1925 Akte BS 17, zn. van Pieter Francies TAALMAN en 
      Christina van der HOOFT.
    4. Philasia KREMERS, geb. HENGSTDIJK 16-2-1854 Akte BS 4.
    5. Petrus KREMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 7-1855, overl. HENGSTDIJK
      16-6-1856 Akte BS 10.
    
    Jan Francies KRIJMERS (KREMERS), tr.(BS)(2) HENGSTDIJK 1-7-1858 Akte BS
    4 Sophia Clasina KRIEKAART, geb. HENGSTDIJK ca. 7-12-1824, Arbeidster,
    overl. HENGSTDIJK 10-3-1891 Akte BS 3, dr. van Antonie KRIEKAART,
    Werkman, en Francisca de KLERK (CLEER), Dagwerkster.
    
IVb.  Andries Felix KREMERS (KRIJMERS), geb. HENGSTDIJK 6-1-1825 Akte BS 1,
    Werkman, overl. HONTENISSE 15-10-1883 Akte BS 76 Successie Inv.Nr.314
    Box 46 Nr.4/8897-1883, tr.(BS) HENGSTDIJK 22-5-1852 Akte BS 5 Sophia
    (Anna) Catharina SOMERS, geb. OSSENISSE 7-11-1824 Akte BS 21,
    Dienstmeid-Werkvrouw -Herbergierster, overl. HULST 15-11-1898 Akte BS 73
    dr. van Jan SOMERS, Arbeider-Dagloner, en Maria MEL, Dienstmeid.
      Wijk A Nummer 18
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Francies KREEMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 1852, overl. HENGSTDIJK
      7-1-1856 Akte BS 1.
    2. Jan Francies KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 31-3-1853 Akte BS 9, volgt
      Va.
    3. Gerardus KREMERS, geb. HENGSTDIJK 8-5-1854 Akte BS 11, volgt Vb.
    4. Paulina KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 5-2-1857 Akte BS 2, overl.
      HENGSTDIJK 10-2-1857 Akte BS 4.
    5. Cornelis KREEMERS, geb. HENGSTDIJK 6-5-1858 Akte BS 15, overl.
      HENGSTDIJK 14-5-1858 Akte BS 20.
    6. Alphonsus KREEMERS, geb. HENGSTDIJK 22-5-1859 Akte BS 13, overl.
      HENGSTDIJK 14-6-1859 Akte BS 7.
    7. Rosalia KREEMERS, geb. HENGSTDIJK 22-5-1859 Akte BS 14, overl.
      HENGSTDIJK 25-6-1859 Akte BS 8.
    8. Judoca KREEMERS, geb. HENGSTDIJK 19-2-1861 Akte BS 5, overl.
      HENGSTDIJK 25-2-1861 Akte BS 4.
      
Va.  Jan Francies KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 31-3-1853 Akte BS 9,
    Werkman-Landbouwer, overl. STOPPELDIJK 13-5-1885 Akte BS 13 Successie
    Inv.Nr.316 Box 47 Nr.5/466-1885, tr.(BS) HENGSTDIJK 26-1-1877 Akte BS 1 
    Carolina BOEIJKENS, geb. HENGSTDIJK 21-1-1855 Akte BS 2,
    Landbouwster-Werkvrouw, overl. HONTENISSE 31-12-1892 Akte BS 1, dr. van 
    Jan Francies BOEIJKENS, Werkman-Arbeider, en Maria Anna (Marianna)
    AARSEN, Werkvrouw.
      Wijk A Nummer 22
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Louisa KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 13-9-1878 Akte BS 15, overl.
      HENGSTDIJK 30-12-1878 Akte BS 26.
    2. Andries Felix KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 4-10-1879 Akte BS 16, overl.
      HENGSTDIJK 4-12-1879 Akte BS 23.
    3. Maria Sophia KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 17-11-1880 Akte BS 12, RK,
      overl. DEN-HAAG 9-12-1959 Akte BS B2457, begr. DEN-HAAG 12-12-1959
      R.K.Kerkhof St.Barbara Den-Haag, tr.(BS) HENGSTDIJK 22-4-1904 Akte
      BS 3 Josephus Aloijsius MAAS, geb. STOPPELDIJK 4-1-1881 Akte BS 1,
      RK, Veldarbeider, overl. DEN-HAAG 25-9-1950 Akte BS B1757, begr.
      DEN-HAAG 29-9-1950 R.K.Kerkhof St.Barbara Den-Haag, zn. van Pieter
      Josephus MAAS, Landbouwer, en Sophia Maria van DENDEREN, Arbeidster.
    4. Anna Louisa KRIJMERS, geb. HENGSTDIJK 21-11-1881 Akte BS 17, overl.
      HENGSTDIJK 28-1-1882 Akte BS 3.
    5. Anna Maria KRIJMERS, geb. STOPPELDIJK ca. 5-1883, overl. STOPPELDIJK
      27-6-1883 Akte BS 18.
    6. Maria Louisa KRIJMERS, geb. STOPPELDIJK ca. 1884, overl. HULST
      17-12-1888 Akte BS 79.
      
Vb.  Gerardus KREMERS, geb. HENGSTDIJK 8-5-1854 Akte BS 11, Agent van Politie
    overl. VLISSINGEN 23-1-1932 Akte BS 14, tr.(BS) TERNEUZEN 23-10-1885
    Akte BS 32 Rosalia GOETHALS, geb. TERNEUZEN ca. 1860, overl. MIDDELBURG
    4-4-1924 Akte BS 85, dr. van Anthonius Bernardus GOETHALS,
    Landbouwerknecht, en Veronica Christina van WATERMEULEN, Dienstmeid.
      Burgerlijkestand Middelburg Volume 11 Blad 137 Fiche 77
    Uit dit huwelijk:
    1. Albertus Antonius CREMERS, geb. VLAARDINGEN ca. 1887, Brood-en
      Banketbakker, tr.(BS) VLISSINGEN 30-6-1909 Akte BS 58 Johanna
      Theresia Rosalia SOREL, geb. VLISSINGEN ca. 1878, Zonder.
    2. Christina Sophia Serina CREMERS, geb. VLAARDINGEN ca. 1890,
      Kinderjuffrouw, tr.(BS) MIDDELBURG 30-6-1915 Akte BS 70 Lucas
      Remigius VERMAAT, geb. MIDDELBURG 14-9-1891 Akte BS 381, Hotelhouder
    3. Silvia Pelagia CREMERS, geb. SINT JANSTEEN ca. 1891, Zonder, tr.(BS)
      MIDDELBURG 25-11-1914 Akte BS 88 Lodevikus van STEENHUIJSEN, geb.
      MIDDELBURG 31-3-1885 Akte BS 126, Bankwerker.
    4. Eliza Catharina CREMERS, geb. KOEWACHT ca. 1894, zonder, overl.
      MIDDELBURG 3-5-1930.
    5. Bernardus Camillus CREMERS, geb. KOEWACHT ca. 1896, volgt VI.
      
VI.  Bernardus Camillus CREMERS, geb. KOEWACHT ca. 1896, overl. MIDDELBURG
    24-2-1932 Akte BS 47, tr. Margaretha LOUWERSE, geb. RITHEM ca. 18-8-1902
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus Bernardus CREMERS, geb. MIDDELBURG ca. 1930, overl.
      MIDDELBURG 2-3-1932 Akte BS 54.
      
IIb.  Jean Henri KREMERS (KRAMERS), geb. HULST ca. 1762, overl. HENGSTDIJK
    28-7-1808 Akte BS 12, tr. Barberine (Barbe) UIJTENHOF, geb. HENGSTDIJK
    ca. 1772, overl. HENGSTDIJK 3-12-1808 Akte BS 32, dr. van Adrien
    UIJTENHOF en Barbe POUWELS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Catharina Anthonia CREEMERS, geb. HENGSTDIJK ca. 1805,
      Arbeidster, overl. SINT JANSTEEN 5-8-1874 Akte BS 24, tr.(BS) SINT
      JANSTEEN 31-8-1829 Akte BS 12 Johannes van den BRANDE, geb. CLINGE
      ca. 1800, overl. SINT JANSTEEN 28-4-1832 Akte BS 40.

Naar boven