Genealogie Heijman

-------------------------------------------------------------------------------
GEGEVENS   " HEIJMAN "           25-12-2004
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Aernout HEIJMAN, geb. voor 1719, overl. BOSCHCAPELLE ca. 24-7-1786,
    tr.(1) voor 1739 Magdalena van CHRUIJSSEN, geb. voor 1719, overl.
    BOSCHCAPELLE voor 1764.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1739.
    2. Jan HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1741.
    3. Ida HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1743.
    4. Joos HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK voor 1745, volgt IIa.
    5. Anthonij HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1747.
    6. Gilles HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1749, volgt IIb.
    7. Aarnout HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1754, overl. OSSENISSE
      28-2-1801 Akte BS 7.
    
    Aernout HEIJMAN, ondertr./tr.(2) AXEL 12/27-10-1765 Anna ANDRIESSEN,
    geb. AXEL, overl. AXEL voor 1768.
    Aernout HEIJMAN, ondertr./tr.(3) AXEL/HENGSTDIJK 6/20-11-1768 
    Pieternella van DORSELAAR, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1743, overl.
    BOSCHCAPELLE 1-2-1811 Akte BS 3, dr. van Pieter van
    DORSSELAAR(DOESELAAR) en Pieternella DIERICKX.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joanna Maria HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE.
    2. Maria Jacoba HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-8-1769, overl.
      BOSCHCAPELLE voor 1786.
    3. Anna Catharina HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1772, ondertr./tr.(1)
      AXEL 30-4/15-5-1791 Vincent KOUIJZER, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1773,
      overl. BOSCHCAPELLE 1-4-1811 Akte BS 9, zn. van Francois KOUIJZER en
      Janna de SMIT, tr.(BS)(2) BOSCHKAPELLE 22-5-1813 Gerard van LAER,
      geb. BOSCHKAPELLE ca. 13-8-1758, Dagloner, overl. BOSCHCAPELLE
      10-3-1826 Akte BS 4, zn. van N. N. en Marie Catherine van LAER.
    4. Anthonius HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-2-1773, overl.
      BOSCHCAPELLE voor 1786.
    5. Albertus HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 30-4-1775, volgt IIc.
    6. Clara HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1777, tr.(BS) BOSCHKAPELLE
      29-4-1798 Akte BS 3 Bernardus KOUIJZER, geb. BOSCHKAPELLE ca.
      7-9-1779, overl. BOSCHKAPELLE 13-7-1799 Akte BS 13, zn. van Jan
      KOUIJZER en Joanna SMIDT.
    7. Elisabeth HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 1778, overl. HENGSTDIJK
      13-10-1835 Akte BS 11, tr.(BS) BOSCHKAPELLE 26-2-1797 Akte BS 3 
      Jacobus BUIJS, geb. HONTENISSE ca. 1772, Dagloner, overl. HENGSTDIJK
      25-8-1822 Akte BS 9, zn. van Pieter BUIJS en N. N..
    8. Anna HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1778, overl. BOSCHCAPELLE
      21-11-1848 Akte BS 27, tr. Gerardus de BAKKER.
    9. Cornelius HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1781, overl. BOSCHKAPELLE
      20-1-1799 Akte BS 1.
        Ongehuwd
      
IIa.  Joos HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK voor 1745, overl. BOSCHCAPELLE ca.
    25-10-1783, ondertr./tr. AXEL 2/17-1-1768 Appolonia DUVILEE, geb. GRAAUW
    EN LANGENDAM ca. 1737, Werkvrouw, overl. HENGSTDIJK 30-11-1825 Akte BS 9
    dr. van Johannes DUVILEE en Wilhelmina VERKRUIJSEN.
      Wijk E Nummer 14
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria HEIJMAN.
    2. Arnoldus HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK, volgt IIIa.
    3. Ida HEIJMAN, ged.(RK) STOPPELDIJK 2-6-1768 DTB Stoppeldijk
      G:Guilielmus Francies van DORSSELAAR G:Ida HEIJMAN, Werkvrouw,
      overl. BOSCHCAPELLE 7-2-1823 Akte BS 5 Successie Inv.Nr.163 Box 26
      Nr.4/6-1823, tr.(BS) HULST 26-4-1795 DTB Hulst Boek 36 Andries 
      AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1775, Landman-Werkman-Landbouwer, overl.
      HENGSTDIJK 18-9-1861 Akte BS 14 Successie Inv.Nr.286 Box 41
      Nr.2/4106-1861, zn. van Jacobus AARSEN en Wilhelmina GIELE (GIDE),
      Arbeidster.
    4. Gillis HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 30-1-1775, Dagloner, overl.
      GRAAUW EN LANGENDAM 18-4-1828 Akte BS 16 Successie Inv.Nr.174 Box 27
      Nr.7/97-1828, tr.(BS) GRAAUW EN LANGENDAM 3-4-1798 Akte BS 4 Maria
      Anna VOET, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 1770, overl. GRAAUW EN
      LANGENDAM 15-8-1839 Akte BS 39, dr. van Jacobus VOET en Brigitta
      (Birgitta) CLAASEN (CLAESSEN), Hoefken.
    5. Petronella HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1776, overl. HULST
      28-2-1832 Akte BS 25.
    6. Christiaan HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1778, volgt IIIb.
    7. Maria Colleta HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1779, Arbeidster,
      overl. BOSCHCAPELLE 22-5-1845 Akte BS 12, tr.(BS) BOSCHKAPELLE
      9-4-1825 Akte BS 2 Judocus PARDON, geb. HONTENISSE ca. 1799, Werkman
      overl. HONTENISSE 1-3-1870 Akte BS 39, zn. van Jan PARDON en 
      Apolonia VONCK.
      
IIIa. Arnoldus HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK, ondertr./tr. AXEL 15-1/2-2-1777 
    Cornelia de VIJLDER (de VEIJLDER), geb. OSSENISSE ca. 1743, overl.
    BOSCHCAPELLE 22-12-1815 Akte BS 13, dr. van Cornelis de VIJLDER en 
    Judoca van de VELDE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Appolonia HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1783, Ouvriere, overl.
      BOSCHCAPELLE 18-3-1842 Akte BS 10, tr.(BS) HONTENISSE 29-6-1803 Akte
      BS 31 Hugo de POORTER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 24-6-1779,
      Leerlooier-Slagter, overl. BOSCHCAPELLE 24-1-1854 Akte BS 1, zn. van
      Jean de POORTER, Leerlooier, en Appollonie de SMEDT.
    2. Marie Magdalena HEIJMAN, geb. OSSENISSE ca. 1785, Dagloonster,
      overl. BOSCHCAPELLE 8-12-1869 Akte BS 30, tr.(BS)(1) OSSENISSE
      23-6-1810 Akte BS 6 Pierre de KORT, geb. HENGSTDIJK ca. 1784,
      Dagloner, overl. BOSCHCAPELLE 4-7-1812 Akte BS 8, zn. van Pierre de
      KORT en Petronille WARRENS, tr.(BS)(2) BOSCHKAPELLE 11-12-1813 Akte
      BS 9 Martinus VERDURMEN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1780, Dagloner,
      overl. BOSCHCAPELLE 21-4-1826 Akte BS 6, zn. van Jean Francois
      VERDURMEN en Marie ANNAART.
    3. Marie Corneille HEIJMAN, geb. OSSENISSE ca. 1787, tr.(BS) OSSENISSE
      23-7-1806 Akte BS 3 Jacques de CONINCK, geb. ca. 1772, Douanebeambte
      zn. van Francois de CONINCK en Johanna Brigitte MUSSCHE.
      
IIIb. Christiaan HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1778, Werkman, overl.
    HENGSTDIJK 15-1-1839 Akte BS 1 Successie Inv.Nr.218 Box 33
    Nr.13/109-1839, tr.(BS) BOSCHKAPELLE 23-4-1814 Akte BS 4 Maria Catharina
    KOOL, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1791, Arbeidster, overl. HENGSTDIJK
    22-1-1871 Akte BS 1, dr. van Jan KOOL en Jacoba COOLSEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Levenloos HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 4-1-1819, overl. HENGSTDIJK
      4-1-1819 Akte BS 60.
    2. Coletta HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 1823, tr.(BS) HENGSTDIJK
      21-7-1853 Akte BS 3 Gijsbregt de POORTER, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1819
      zn. van Hugo de POORTER, Leerlooier-Slagter, en Appolonia HEIJMAN,
      Ouvriere.
    3. Levenloos HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 2-9-1827, overl. HENGSTDIJK
      3-9-1827 Akte BS 28.
      
IIb.  Gilles HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1749, overl. BOSCHKAPELLE voor
    1800, tr. Brigita KROON, geb. HONTENISSE ca. 1748, Werkvrouw, overl.
    BOSCHCAPELLE 5-8-1830 Akte BS 9, dr. van Jacobus KROON en Maria WOUTERS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petronella HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK ca. 1768, overl. STOPPELDIJK
      27-9-1851 Akte BS 39, tr. Pieter KRUIJSSEN.
    2. Clara HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1770, Werkkvrouw, overl.
      STOPPELDIJK 17-8-1848 Akte BS 29, tr. Joos MAGNUS, geb. GRAAUW EN
      LANGENDAM ca. 1775, overl. GRAAUW EN LANGENDAM 13-2-1829 Akte BS 13.
    3. Maria HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1771, overl. BOSCHCAPELLE
      17-9-1839 Akte BS 15, tr. N. N..
    4. Pieter HEIJMAN, geb. STOPPELDIJK ca. 5-3-1774, Dagloner, overl.
      BOSCHCAPELLE 30-4-1801 Akte BS 5, tr.(BS) BOSCHCAPELLE 19-2-1800
      Akte BS 4 Maria Jaoba de BAKKER, geb. BOSCHCAPELLE ca. 19-12-1767,
      Dagloonster, overl. BOSCHCAPELLE 11-9-1808 Akte BS 22, dr. van 
      Josephus de BAKKER en Catharina BONNARENS.
    5. Maria Anna HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1784, overl. BOSCHCAPELLE
      6-10-1866 Akte BS 30, tr. Pieter DINGEMANS, geb. BOSCHCAPELLE ca.
      1774, overl. BOSCHCAPELLE 22-12-1810 Akte BS 14, zn. van Jacobus
      DINGEMANS en Maria de BAKKER.
      
IIc.  Albertus HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 30-4-1775, overl. HONTENISSE
    2-6-1830 Akte BS 79 Successie Inv.Nr.181 Box 28 Nr.8/316-1830, tr.(BS)
    BOSCHKAPELLE 28-7-1799 Akte BS 5 Johanna Catherina de CLERK, geb.
    STOPPELDIJK ca. 11-6-1773, overl. HONTENISSE 30-11-1841 Akte BS 100, dr.
    van Joannes Cornelis de QLERCQ en Drijsina CAMMAARS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petronella HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1800, Werkvrouw, overl.
      STOPPELDIJK 12-1-1864 Akte BS 4, tr.(BS) HONTENISSE 29-11-1822 Akte
      BS 49 Andries COOLEGEM, geb. HONTENISSE ca. 1793, Boereknecht,
      overl. STOPPELDIJK 25-12-1858 Akte BS 55, zn. van Andries KOOLEGEM
      en Anna PIETERS.
    2. Jan Francies HEIJMAN (HEIJMANS), geb. HONTENISSE ca. 1803, volgt
      IIIc.
    3. Jacobus HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 1809, volgt IIId.
    4. Cornelis HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1813, volgt IIIe.
    5. Joseph HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1817, volgt IIIf.
    6. Johanna Catharina HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1819, overl.
      HONTENISSE 3-11-1819.
      
IIIc. Jan Francies HEIJMAN (HEIJMANS), geb. HONTENISSE ca. 1803, Landman,
    overl. HONTENISSE 1-4-1858 Akte BS 46, tr.(BS) HONTENISSE 5-7-1828 Akte
    BS 21 Rebecca van den BRANDEN, geb. OORDEREN ca. 1807, Particuliere,
    overl. HONTENISSE 26-6-1869 Akte BS 83, dr. van Hironijmus van den
    BRANDEN en Elisabeth JACOBS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hieronijmus HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1828, overl. HONTENISSE
      9-10-1828 Akte BS 116.
    2. Johanna Catharina HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1830, overl.
      HONTENISSE 18-2-1907 Akte BS 15, tr.(BS) HONTENISSE 1-7-1848 Akte BS
      20 Jan Francies PIETERS, geb. HONTENISSE ca. 1823, Landbouwer,
      overl. HONTENISSE 30-6-1890 Akte BS 47.
    3. Maria Elisabet HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1832, overl. HONTENISSE
      4-11-1832 Akte BS 140.
    4. Elisabeth HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1833, overl. HONTENISSE
      16-10-1833 Akte BS 122.
    5. Adriaan HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1835, Landbouwer, overl.
      HONTENISSE 18-3-1887 Akte BS 21, tr.(BS)(1) HONTENISSE 9-8-1873 Akte
      BS 27 Paulina MAHU, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 1844,
      Landbouweresse, overl. HONTENISSE 6-6-1916 Akte BS 39, tr.(BS)(2)
      CLINGE 4-3-1859 Akte BS 3 Jacoba PIETERS, geb. GRAAUW EN LANGENDAM
      ca. 1834, Particuliere, overl. HONTENISSE 9-10-1872 Akte BS 129.
      
IIId. Jacobus HEIJMAN, geb. HENGSTDIJK ca. 1809, Landman, overl. HULST
    6-2-1871 Akte BS 14, tr.(BS) HONTENISSE 13-4-1833 Akte BS 2 Apollonia 
    TOTTE, geb. HONTENISSE ca. 1816, Dienstmeid, overl. HULST 28-10-1895
    Akte BS 81, dr. van Jan (Jean Francois) TOTTE, Dagloner, en Anna
    Catharina (Anne) van LAAR (van LAER), Dagloonster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Catharina HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1833, overl.
      HONTENISSE 2-2-1834 Akte BS 12.
      
IIIe. Cornelis HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1813, Werkman, overl. HONTENISSE
    27-8-1856 Akte BS 74, tr.(BS) BOSCHKAPELLE 24-8-1850 Akte BS 4 
    Pieternella AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-1-1827, Werkmeid, overl.
    VLISSINGEN 7-1-1878 Akte BS 4, dr. van Christiaan AARSEN en Sophia
    HERMANS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Sophia HEIJMAN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1853, overl. BOSCHCAPELLE
      17-3-1855 Akte BS 11.
    2. Sophia HEIJMAN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1853, overl. BOSCHKAPELLE
      17-3-1855 Akte BS 11.
      
IIIf. Joseph HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1817, Dagloner, tr.(BS) HONTENISSE
    8-7-1843 Akte BS 17 Apollonia van HESE (van HEES), geb. HONTENISSE ca.
    1815, Dagloonster, overl. HONTENISSE 25-1-1898 Akte BS 7, dr. van 
    Jacobus (Jacques) van HESE (HEESSE), Daglooner, en Petronella SCHEERS,
    Werkvrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Paulina Rebekka HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1845, overl. HONTENISSE
      3-9-1847 Akte BS 98.

Naar boven