Genealogie Heije

-------------------------------------------------------------------------------
GEGEVENS   " HEIJE , HEIJ "         25-12-2004
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Jacob HEIJE, geb. ca. 1571, tr. N.N N.N.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gillis HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 1600, volgt II.
    2. Jacobus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 1601.
    3. Jacoba HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 1604.
    4. Martine HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 1607, overl. HULST ca. 3-4-1652.
      
II.  Gillis HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 1600, overl. LAMSWAARDE ca. 1659,
    tr.(1) HULST ca. 27-7-1625 Joanna van CLAPDURP, geb. LAMSWAARDE ca. 1603
    overl. HULST ca. 27-7-1625.
      Dossier 5209 Gillis HEIJ
    
    Gillis HEIJE, tr.(2) HULST ca. 5-11-1628 Digna VOSSAERT, geb. LAMSWAARDE
    ca. 24-11-1605, ged. Polder van Namen, overl. LAMSWAARDE ca. 1680, dr.
    van Hubertus VOSSAERT en Margaretha GOVAERTS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Martinus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 7-9-1629, overl./begr.
      LAMSWAARDE/HULST ca. 25-12/27-12-1656.
    2. Hubertus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 28-9-1631, overl. LAMSWAARDE ca.
      24-12-1632.
    3. Catharina HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 25-11-1633, overl. HONTENISSE
      ca. 1680.
    4. Gerardus (Geraert) HEIJENS, geb. LAMSWAARDE ca. 5-2-1637.
    5. Joanna HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 3-4-1638, ged. G:Jan Timmermans
      G:Catrien Hey., overl. LAMSWAARDE ca. 17-3-1639.
        Dossier 5216 Joanna HEIJ
    6. Margarita HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 28-1-1640, overl. LAMSWAARDE
      ca. 17-12-1649.
    7. Maria HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 10-2-1642, overl. LAMSWAARDE ca.
      1-6-1652.
    8. Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 14-2-1644, volgt III.
    9. Joannes HEIJ, geb. LAMSWAARDE voor 1645, overl. LAMSWAARDE ca.
      5-2-1692.
    10. Gillis Judocus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 1647, overl. LAMSWAARDE ca.
      1694.
      
III.  Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 14-2-1644, overl. LAMSWAARDE ca. 1705,
    tr. HULST ca. 27-4-1678 Apolonia de SMIT, geb. LAMSWAARDE voor 1659,
    overl. LAMSWAARDE ca. 1702, dr. van Jacobus de SMIT en Jacoba VOSSAERT.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 3-1-1679, overl. LAMSWAARDE ca.
      7-3-1682.
    2. Jacobus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 15-6-1680, overl. LAMSWAARDE ca.
      17-12-1684.
    3. Joannes HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 21-10-1681, overl. LAMSWAARDE ca.
      17-2-1682.
    4. Catharina HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 13-12-1682, ged. Polder van
      Namen, overl. LAMSWAARDE ca. 14-1-1700.
    5. Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 9-1-1684.
    6. Joannes HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 30-12-1684, ged. LAMSWAARDE
      1-1-1685 G:Petrus Mulier G:Petronel van Sikleer, volgt IV.
    7. Maria HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 11-4-1686, overl. LAMSWAARDE ca.
      25-12-1690.
    8. Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 8-3-1691, overl. LAMSWAARDE ca.
      13-12-1692.
      
IV.  Joannes HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 30-12-1684, ged. LAMSWAARDE 1-1-1685
    G:Petrus Mulier G:Petronel van Sikleer, Landbouwer Kapiteijn der
    Landslieden, overl. LAMSWAARDE ca. 2-12-1747, tr. LAMSWAARDE ca.
    29-9-1716 Jacomina van REMORTEL(REMOORTERE), geb. HENGSTDIJK ca.
    16-12-1685, ged. G:Joannes Verhouven G:Adriana van Acker, overl.
    LAMSWAARDE ca. 16-8-1757, dr. van Gillis van REMORTEL (REMOORTERE) en 
    Jacomina TOBEIJ.
      BIOGRAPHY: Zij waren landbouwers in de Vitshoek, op de boerderij
      thans bewoond door de familie Buysse en plaatselijk bekend als
      Koedamstraat 1.
    Uit dit huwelijk:
    1. Apolonia HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 13-8-1717, ged. LAMSWAARDE
      15-8-1717 G:Martinus Heij G:Maria de Waele., overl. LAMSWAARDE ca.
      17-3-1720.
    2. Pieter HEIJE, geb. LAMSWAARDE 26-12-1718, ged. LAMSWAARDE 28-12-1718
      G:Petrus Lemsen G:Digna de Blieck., volgt V.
    3. Cornelis HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 10-2-1720, overl. LAMSWAARDE ca.
      27-11-1747.
    4. Joannes HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 7-9-1722, overl. LAMSWAARDE ca.
      31-3-1783.
    5. Naamloos HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 1723, overl. LAMSWAARDE ca. 1723.
    6. Gillis HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 12-6-1725, overl. LAMSWAARDE ca.
      13-9-1767.
    7. Jacobus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 9-3-1728.
      
V.   Pieter HEIJE, geb. LAMSWAARDE 26-12-1718, ged. LAMSWAARDE 28-12-1718
    G:Petrus Lemsen G:Digna de Blieck., overl./begr. LAMSWAARDE/HULST ca.
    2-11/4-11-1779, ondertr.(1) HULST 15-4-1752, tr.(CI)(1) HENGSTDIJK
    30-4-1752 DTB Hulst Boek 36 Hengstdijk Boek 3 Akte:GAHInv.Nr.45 Fo 278 
    Aldegonda TRUIJMAN, geb. KRUISPOLDER GROENENDIJK 18-11-1726, ged.
    HONTENISSE 20-11-1726 BRONNEN:RAM.Hontenisse 3 en SvG in RAM, Weeskamer
    Hulster Ambacht 521-88 dd.18.09.1773. Voogd Adriaan van Herrewegen.
    Geboorte:Geboren in Kruispolder. R.A.Middelburg, Boek 19, Hontenisse
    1692-1766: Parochie Groenendijk, Geboorten:"Aldegunda Truyman, dr. van
    Gillis Truyman en Catharina de Cock (Kock) is geboren 2 uur 's middags
    op 18 nov. 1726 in Kruispolder (Cruyspolder), Hontenisse, gedoopt op
    20.11.1726 te Hontenisse." Doopgetuigen: Jan Francies de Rooy en Paulina
    de Backer., overl./begr. LAMSWAARDE/HULST 20/22-3-1773, dr. van Gillis
    (Egidius) TRUIJMAN en Catharina de COCK.
      Dossier 827 Pieter HEIJ
      Dossier 828 Aldegonda TRUIJMAN
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Franciscus (Jan) HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 18-2-1753, ged.
      LAMSWAARDE 19-2-1753 G:Gilles Truyman G:Jacoba van Remoortele, volgt
      VIa.
    2. Anna Catharina HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 19-6-1755, ged. LAMSWAARDE
      20-6-1755 G:Joannes Heij G:Judoca Truyman, overl. LAMSWAARDE voor
      9-1773.
    3. Aldegonda HEIJ, geb./ged. LAMSWAARDE ca. 29-1/30-1-1757, overl.
      LAMSWAARDE ca. 31-3-1757.
    4. Maria HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 26-2-1758, ged. LAMSWAARDE 26-2-1758
      G:Petrus Claessens G:Anna Versmissen, overl. HONTENISSE 18-3-1818
      Akte BS 11, tr. HONTENISSE ca. 1782 Adriaan (Andries) KONINGS, geb.
      HULST, overl. HULST 1-6-1802 Akte BS 33.
        Hij is .. juni 1802 overleden tengevolge van een val door de
        zoldering in zijn huis te Hulst; Inschrijving
        overlijdensregister Hulst 1829 in verband met huwelijk zoon
        Francies Cornelis.
    5. Cornelius HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 13-9-1760, ged. LAMSWAARDE
      14-9-1760 G:Cornelis Kints G:Catharina van den Bogaert, overl.
      LAMSWAARDE ca. 20-10-1760.
    6. Petrus Franciscus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 5-11-1761, ged.
      LAMSWAARDE 6-11-1761 G:Mattheus de Wilde G:Catharina de Smit, overl.
      LAMSWAARDE ca. 15-5-1769.
    7. Gillis HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 13-10-1764, ged. LAMSWAARDE
      14-10-1764 G:Gilles Heij G:Magdalena Everaert, overl. HONTENISSE
      9-12-1808 Akte BS 181, tr. LAMSWAARDE ca. 7-6-1795 Appolonia de MAAT
      geb. HONTENISSE ca. 1-3-1761, Herbergierster, overl. HONTENISSE
      9-2-1833 Akte BS 20.
    8. Cornelia HEIJE (HEIJENS), geb. LAMSWAARDE 1-3-1767, ged. HONTENISSE
      1-3-1767 G:Joannes Heij G:Apolonia van Wenen, Arbeidster, overl.
      HENGSTDIJK 7-1-1854 Akte BS 1, tr.(1) HULST ca. 13-5-1792 Joannes
      (Jean) BOOGAERT, geb. HONTENISSE ca. 16-11-1762, overl. HONTENISSE
      ca. 8-6-1796, zn. van Jacobus BOGAERT en Anna Catharina BRUGGEMAN,
      tr.(BS)(2) HONTENISSE 24-1-1797 Antoine AERTSENS, geb. HONTENISSE
      ca. 25-1-1768, Dagloner, overl. HONTENISSE 1-4-1812 Akte BS 40, zn.
      van Judocus AARSEN (AERTSENS) en Elisabeth SAS, tr.(BS)(3)
      HONTENISSE 11-5-1815 Akte BS 12 Judocus Cornelis de LANGE, geb.
      HONTENISSE ca. 1761, Werkman.
    9. Anna Catharina HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 5-9-1770, ged. LAMSWAARDE
      6-9-1770 G:Frans Verlinden G:Anna C. Menu, overl. HULST 11-11-1818
      Akte BS 60, tr.(1) voor 1806 Josse de BAKKER, geb. HONTENISSE ca.
      1769, Daglooner, overl. STOPPELDIJK 22-3-1806 Akte BS 13, tr.(BS)(2)
      HULST 7-2-1808 Akte BS 4 Pierre Josse (Pieter) PIERSSENS, geb. HULST
      ca. 1760, Cordonnier-Schoenmaker, overl. HULST 6-2-1820 Akte BS 12,
      zn. van Herman PIERSSEN en Elisabeth MAAS.
    
    Pieter HEIJE, tr.(2) HULST ca. 2-1-1774 Catharina LEENKNECHT, geb.
    GRAAUW ca. 9-8-1746, ged. LAMSWAARDE 10-8-1746 G:Petrus Kints
    G:Margaretha Martens., overl./begr. LAMSWAARDE/HULST ca.
    12-10/15-10-1783, dr. van Franciscus LEENKNEGHT, Landbouwer, en Apolonia
    KINTS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Franciscus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 7-10-1774, ged. G:Francies
      Leenknecht G:Apolonia Truyman, overl. LAMSWAARDE ca. 9-2-1775.
    2. Francies HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 4-11-1775, ged. LAMSWAARDE
      5-11-1775 G:Franciscus Leenknecht G:Maria C. van den Bogaert, volgt
      VIb.
    3. Petrus HEIJ, geb. LAMSWAARDE ca. 17-3-1777, ged. G:Petrus Kints
      G:Judoca Truyman, overl. LAMSWAARDE ca. 19-7-1777.
    4. Pierre HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 5-11-1778, volgt VIc.
    5. Cornelis HEIJ, geb. HONTENISSE 18-12-1779 Geboren in Lamswaarde
      'smiddags 3 uur, ged. HONTENISSE 19-12-1779 DTB Hontenisse Boek 6
      G:Joannes Heij (Oudste broer van de boreling) G:Apollonia KINDTS,
      overl. LAMSWAARDE ca. 19-1-1780.
      
VIa.  Joannes Franciscus (Jan) HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 18-2-1753, ged.
    LAMSWAARDE 19-2-1753 G:Gilles Truyman G:Jacoba van Remoortele, Landman,
    overl. OSSENISSE 7-2-1828 Akte BS 3 Successie Inv.Nr.173 Box 27
    Nr.6/781-1828, ondertr.(1) HULST 12-12-1778, tr.(CI)(1) HULST 27-12-1778
    DTB Hulst Boek 36 Anna (Petronella) de NEIJS (NIJS), geb. HONTENISSE ca.
    11-2-1758 IGI Kruispolder, Cabaretiere, overl. STOPPELDIJK 20-1-1809
    Akte BS 8, dr. van Pierre de NIJS en Maria LEENKNEGT.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus Augustinus HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 1-12-1779, overl.
      LAMSWAARDE ca. 17-12-1784.
    2. Maria HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 7-9-1781, overl. STOPPELDIJK
      10-11-1801 Akte BS 25.
        Ongehuwd
    3. Anna Catharina HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 19-2-1783, overl.
      LAMSWAARDE ca. 27-2-1783.
    4. Joannes Franciscus HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 13-6-1784, volgt
      VIIa.
    5. Cornelia (Anne) HEIJE, geb. STOPPELDIJK (LAMSWAARDE) ca. 23-9-1786,
      Dagloonster, overl. STOPPELDIJK 16-6-1848 Akte BS 24 Successie
      Inv.Nr.258 Box37 Nr.104/225-1848, tr.(BS) STOPPELDIJK 26-4-1811 Akte
      BS 1 Joannes Franciscus (Jan-Francies) BOEIJKENS, geb./ged.(RK)
      HULST ca. 19-1/19-1-1784, Journalier-Dagloner-Werkman, overl.
      STOPPELDIJK 1-5-1830 Akte BS 18, zn. van Ferdinand BOEIJKENS,
      Chavron-Wagenmaker, en Theresia VOET.
    6. Anna Catharina HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 4-6-1788, overl.
      LAMSWAARDE ca. 12-12-1790.
    7. Petrus Franciscus HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 3-11-1789.
    8. Joannes Petrus HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 27-3-1791.
    9. Judoca HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 4-9-1792 Pauluspolder, overl.
      HONTENISSE 21-2-1842 Akte BS 27, tr.(BS) OSSENISSE 28-4-1821 Akte BS
      1 Joseph (Judocus) de SMIT, geb. HONTENISSE ca. 1788, Arbeider,
      overl. HONTENISSE 10-8-1832 Akte BS 113.
    10. Josephus HEIJE, geb. LAMSWAARDE ca. 21-4-1794.
    11. Josijne HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 25-2-1798, Dagloonster, overl.
      OSSENISSE 12-10-1841 Akte BS 18, tr.(BS) OSSENISSE 1-5-1824 Akte BS
      3 Jan FLORIJN, geb. OSSENISSE ca. 1784, Dagloner, overl. OSSENISSE
      28-7-1847 Akte BS 13, zn. van Pieter FLOREIJN en Petronella COMPIET.
    12. Isabella Coleta HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 15-4-1800, overl.
      STOPPELDIJK 1-7-1806 Akte BS 22.
    
    Joannes Franciscus (Jan) HEIJE, tr.(BS)(2) STOPPELDIJK 15-11-1809 Akte
    BS 7 Francisca VERHAGEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1775, overl. HONTENISSE
    17-4-1855 Akte BS 63, dr. van Arnold VERHAGEN en Elisabeth LIS,
    Cultivatrice.
    Uit dit huwelijk:
    1. Regina HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 1810, Dienstmeid, overl.
      HONTENISSE 6-1-1889 Akte BS 3, tr.(BS) HONTENISSE 17-8-1839 Akte BS
      22 Pieter TAALMAN, geb. HONTENISSE ca. 1812, Dagloner, overl. HULST
      15-12-1896 Akte BS 61, zn. van Michiel TAALMAN en Coletta BAL.
      
VIIa. Joannes Franciscus HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 13-6-1784, Herbergier,
    overl. HONTENISSE 3-12-1848 Akte BS 203, tr.(BS) HONTENISSE 16-4-1813
    Akte BS 9 Petronille ANDRIESSEN, geb. HONTENISSE ca. 1784, Dienstmeid,
    overl. HONTENISSE 6-12-1856 Akte BS 116.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Francies HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1813, overl. OSSENISSE
      2-10-1819 Akte BS 54.
    2. Pieter Johannes HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1817, volgt VIIIa.
    3. Jacobus Johannes HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1818, volgt VIIIb.
    4. Anna Maria HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1819, Landbouweresse, overl.
      HONTENISSE 9-2-1891 Akte BS 23, tr.(BS) HONTENISSE 13-5-1843 Akte BS
      9 Jan Francies van den BERGEN, geb. HONTENISSE ca. 1817, Smid,
      overl. HONTENISSE 17-4-1880 Akte BS 52.
    5. Jan Francies HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1820, overl. OSSENISSE
      16-2-1820 Akte BS 5.
      
VIIIa. Pieter Johannes HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1817, Boerenknecht, overl.
    HONTENISSE 23-6-1886 Akte BS 60, tr.(BS)(1) HONTENISSE 22-4-1846 Akte BS
    7 Rosalia Maria PIRON, geb. HONTENISSE ca. 1822, Dienstmeid, overl.
    HONTENISSE 1-4-1866 Akte BS 33.
    Uit dit huwelijk:
    1. Philomena HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1847, Dienstmeid, overl. CLINGE
      na 1884, tr.(BS) CLINGE 20-8-1884 Akte BS 11 Hendrikus Hubertus 
      HOFFER, geb. ROGGEL ca. 1851, Daglooner, overl. CLINGE na 1884.
    2. Rosalia Maria HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 7-1848, overl. HONTENISSE
      10-8-1848 Akte BS 133.
    3. Pieter Johannes HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1850, overl. HONTENISSE
      11-6-1866 Akte BS 57.
        Ongehuwd
    4. Jacobus Johannes HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1851, overl. HONTENISSE
      18-6-1858 Akte BS 79.
    5. Rosalia Maria HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1852, Zonder, overl. CLINGE
      12-9-1921 Akte BS 31, tr.(BS)(1) HONTENISSE 16-9-1874 Akte BS 29 
      Eduardus Josephus HERMANS, geb. HONTENISSE ca. 1842,
      Hoefsmid-Herbergier-Winkelier, overl. CLINGE 24-1-1877 Akte BS 3,
      tr.(BS)(2) CLINGE 23-11-1881 Akte BS 19 Petrus van den BRANDEN, geb.
      VERREBROEK ca. 1843, Dienstknecht, overl. CLINGE 26-6-1930 Akte BS
      31.
    6. Johannes Franciscus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1853, overl.
      HONTENISSE 20-5-1855 Akte BS 76.
    7. Anna Catharina HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1854, overl. HONTENISSE
      7-2-1855 Akte BS 21.
    8. Johannes Franciscus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1857, Dienstknecht,
      overl. HONTENISSE 15-1-1939 Akte BS 2, tr.(BS) HONTENISSE 17-8-1887
      Akte BS 25 Rosalia BOGAART, geb. HONTENISSE ca. 1852, Zonder, overl.
      HONTENISSE 22-8-1934 Akte BS 27.
    9. Ludovica HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1863, Dienstmeid, overl. HULST
      30-3-1937 Akte BS 15, tr.(BS) HULST 6-5-1891 Akte BS 5 Alphonsius
      Theodorus Josephus de COCK, geb. HULST ca. 1865, Koperslager.
    10. Elisabeth HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 3-1866, overl. HONTENISSE
      5-4-1866 Akte BS 34.
    
    Pieter Johannes HEIJE, tr.(BS)(2) HONTENISSE 24-1-1874 Akte BS 3 Rosalia
    van TROOST, geb. HONTENISSE ca. 1845, Landbouweresse, overl. HONTENISSE
    14-5-1876 Akte BS 67.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus Johannes HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1875, overl. HULST
      25-11-1893 Akte BS 68.
        Ongehuwd
    2. Levenloos HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 30-4-1876, overl. HONTENISSE
      30-4-1876 Akte BS 145.
      
VIIIb. Jacobus Johannes HEIJE, geb. OSSENISSE ca. 1818, Landman-Factoor, overl.
    HONTENISSE 18-4-1855 Akte BS 64, tr.(BS) HONTENISSE 24-9-1842 Akte BS 22
    Anna Catharina van den BERGHE (BERGEN), geb. HONTENISSE ca. 1820,
    Particuliere, overl. HONTENISSE 28-9-1857 Akte BS 113.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus Francies HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1845, Dienstknecht,
      overl. HONTENISSE 28-2-1878 Akte BS 25, tr.(BS) HONTENISSE 29-4-1871
      Akte BS 15 Rosalia TALBOOM, geb. HONTENISSE ca. 1848, Mutsenmaakster
      overl. HONTENISSE 28-3-1890 Akte BS 31.
    2. Godeliva HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1846, overl. HONTENISSE 2-3-1870
      Akte BS 38.
        Ongehuwd
    3. Anna Catharina HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1848, Dienstmeid, overl.
      HONTENISSE 12-7-1915 Akte BS 85, tr.(BS) HONTENISSE 3-1-1874 Akte BS
      1 Jan Francies ANDRIESSEN, geb. HONTENISSE ca. 1832, Herbergier,
      overl. HONTENISSE 29-11-1909 Akte BS 88.
    4. Philomena HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1849, overl. HONTENISSE
      15-6-1850 Akte BS 79.
    5. Judocus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1850, volgt IX.
    6. Petrus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1852, overl. HONTENISSE 1-8-1852
      Akte BS 114.
    7. Petrus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1853, overl. HONTENISSE 5-4-1855
      Akte BS 56.
    8. Josina HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1855, overl. HONTENISSE 10-11-1855
      Akte BS 142.
      
IX.  Judocus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1850, Dienstknecht-Veldarbeider,
    overl. HONTENISSE 7-9-1899 Akte BS 70, tr.(BS) STOPPELDIJK 23-11-1881
    Akte BS 9 Christina KRIEKAERT, geb. STOPPELDIJK ca. 1845, Arbeidster,
    overl. HULST 2-4-1915 Akte BS 44.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Francies HEIJE, geb. HENGSTDIJK ca. 1883, Korenmolenaarsknecht,
      overl. STOPPELDIJK na 1917, tr.(BS)(1) SINT JANSTEEN 31-5-1907 Akte
      BS 17 Rosalia WAGENAAR, geb. SINT JANSTEEN ca. 1887, Zonder,
      tr.(BS)(2) STOPPELDIJK 18-7-1917 Akte BS 7 Regina DOBBELAAR, geb.
      STOPPELDIJK ca. 1886, Zonder, overl. STOPPELDIJK na 1917.
      
VIb.  Francies HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 4-11-1775, ged. LAMSWAARDE 5-11-1775
    G:Franciscus Leenknecht G:Maria C. van den Bogaert, Landman, overl.
    HONTENISSE 25-3-1847 Akte BS 30 Successie Inv.Nr.253 Box 37
    Nr.42/262-1847, tr.(BS)(1) HONTENISSE 17-2-1801 Akte BS 10 Marie Anne 
    van BUNDEREN, geb. HONTENISSE ca. 1774, overl. HONTENISSE 2-7-1824 Akte
    BS 69, dr. van Jean van BUNDEREN en Maria Anna BRUGGEMAN, Cultivatrice.
      Dossier 5655 Francies HEIJ
    Uit dit huwelijk:
    1. Apolonia HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1802, Landbouwster, overl.
      HONTENISSE 2-6-1840 Akte BS 73, tr.(BS)(1) HONTENISSE 11-9-1824 Akte
      BS 24 Judocus BUIJSROGGE, geb. HONTENISSE ca. 1786, Landman, overl.
      HONTENISSE 15-9-1835 Akte BS 93, tr.(BS)(2) HONTENISSE 19-11-1836
      Akte BS 53 Petrus van DAMME, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1798, Landman,
      overl. SINT JANSTEEN 10-12-1859 Akte BS 54, zn. van Johannes van
      DAMME en Maria Anna STAAL, Arbeidster.
    2. Matthieu HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 4-1804, overl. HONTENISSE
      16-4-1804 Akte BS 52.
    
    Francies HEIJ, tr.(BS)(2) OSSENISSE 14-5-1825 Akte BS 4 Anna Catharina 
    de WAAL, geb. OSSENISSE ca. 30-7-1794, Particuliere, overl. HONTENISSE
    27-3-1864 Akte BS 49 Successie Inv.Nr.290 Box 42 Nr.2/6890-1864, dr. van
    Dignum de WAAL en Anna Catharina ADRIAANSENS.
      Dossier 5656 Anna Catharina de WAAL
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Catharina HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 10-4-1826, ged. HONTENISSE
      10-4-1826 G:Judocus Buysrogge (haar oom) G:Anna Catharina
      Adriaansens (haar grootmoeder), overl. HONTENISSE 30-10-1827 Akte BS
      147.
    2. Judocus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 15-3-1827, volgt VIIb.
    3. Maria Catharina HEIJ (HEIJENS), geb. HONTENISSE ca. 1830,
      Landbouweresse, overl. STOPPELDIJK 21-8-1864 Akte BS 43, tr.(BS)
      HONTENISSE 17-9-1859 Akte BS 39 Johannes Francies POLFLIET, geb.
      STOPPELDIJK ca. 1826, Landbouwer.
    4. Maria Anna HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 1833, Werkvrouw, overl.
      HONTENISSE 23-3-1867 Akte BS 35, tr.(BS) HONTENISSE 6-5-1865 Akte BS
      20 Josephus SPONSELEE, geb. STOPPELDIJK ca. 1833, Dienstknecht, zn.
      van Pieter SPONSELEE, Werkman, en Elisabeth van den BOS.
      
VIIb. Judocus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 15-3-1827, overl. HONTENISSE
    31-12-1873 Akte BS 141 Successie Inv.Nr.304 Box 44 Nr.3/8950-1873,
    tr.(BS) HONTENISSE 8-8-1858 Akte BS 19 Anna Maria MAAS, geb. HONTENISSE
    ca. 1835, Zonder, dr. van Franciscus Josephus MAES, Werkman-Slagter, en 
    Joanna PICAVET, Dagloonster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Catharina HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 1859, Zonder, overl.
      HONTENISSE 24-7-1899 Akte BS 51, tr.(BS) HONTENISSE 17-7-1886 Akte
      BS 17 Alphonsus BISSCHOP, geb. HONTENISSE ca. 1861, Koopman, overl.
      HONTENISSE 10-8-1896 Akte BS 60.
    2. Dingenum Cornelis HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1860, volgt VIIIc.
    3. Franciscus Josephus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1860, overl.
      HONTENISSE 1-12-1868 Akte BS 148.
    4. Petrus Johannes HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1862, volgt VIIId.
    5. Johannes Franciscus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1864, volgt VIIIe.
    6. Maria Louisa HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1865, overl. HONTENISSE
      9-6-1867 Akte BS 91.
    7. Christina HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1866, overl. HONTENISSE
      12-8-1867 Akte BS 154.
    8. Apolonia Louisa HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1868, Zonder, overl.
      HONTENISSE 23-1-1926 Akte BS 5, tr.(BS) HONTENISSE 23-6-1894 Akte BS
      28 Theophilus HERREWEGH, geb. AXEL ca. 1862, Wagenmaker, overl.
      HONTENISSE 29-8-1934 Akte BS 28.
    9. Rozalia Apolonia HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1869, Dienstmeid, overl.
      HENGSTDIJK 29-7-1934 Akte BS 8, tr.(BS) HENGSTDIJK 28-4-1911 Akte BS
      1 Jan Francies BOEIJKENS, geb. HENGSTDIJK ca. 1863, Landbouwer,
      overl. HENGSTDIJK 18-7-1934 Akte BS 7, zn. van Johannes BOEIJKENS,
      Tapper-Winkelier-Landbouwer, en Appolonia Catharina de POTTER,
      Dienstmeid.
    10. Paulina Maria HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1871, Zonder, overl.
      HENGSTDIJK 10-4-1918 Akte BS 3, tr.(BS) HONTENISSE 16-8-1902 Akte BS
      27 Adriaan KUIJPERS, geb. HONTENISSE ca. 1861, Landbouwer, overl.
      VOGELWAARDE 18-11-1942 Akte BS 32.
    11. Josephus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 4-1872, overl. HONTENISSE
      22-6-1872 Akte BS 62.
      
VIIIc. Dingenum Cornelis HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1860,
    Dienstknecht-Herbergier, overl. HONTENISSE 16-12-1912 Akte BS 80,
    tr.(BS) HONTENISSE 4-6-1884 Akte BS 17 Paulina Elisabeth BRUGGEMAN, geb.
    HONTENISSE ca. 1862, Tolpachtster-Herbergierster, overl. HULST 22-3-1900
    Akte BS 13.
    Uit dit huwelijk:
    1. Rosalia Apolonia HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 14-4-1885,
      Herbergierster, overl. HONTENISSE 24-4-1932 Akte BS 28, tr.(BS)
      HONTENISSE 14-6-1913 Akte BS 23 Henricus Josephus COENEN, geb.
      STEKENE ca. 2-11-1882, Koopman-Veeoppasser, overl. HONTENISSE
      12-4-1930 Akte BS 20.
    2. Josephus Petrus HEIJE, geb. STOPPELDIJK ca. 7-1898, overl.
      STOPPELDIJK 7-9-1898 Akte BS 23.
      
VIIId. Petrus Johannes HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1862, Spoorwegbeambte, overl.
    BOSCHCAPELLE 27-9-1905 Akte BS 23, tr.(BS) STOPPELDIJK 7-8-1894 Akte BS
    6 Maria Judoca van LEUVEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1869, Zonder.
    Uit dit huwelijk:
    1. August Petrus HEIJE, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1899, overl. BOSCHCAPELLE
      21-6-1902 Akte BS 23.
      
VIIIe. Johannes Franciscus HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1864, Landbouwer, overl.
    GRAAUW EN LANGENDAM 30-10-1914 Akte BS 34, tr.(BS) OVEZANDE 21-5-1897
    Akte BS 2 Sophia van STEENBERGEN, geb. OVEZANDE ca. 1873, Zonder.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Octavia Joanna HEIJE, geb. OVEZANDE ca. 6-1908, overl.
      OVEZANDE 21-12-1908 Akte BS 16.
    2. Josephus Gerardus HEIJE, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 4-1912, overl.
      GRAAUW EN LANGENDAM 3-8-1912 Akte BS 17.
      
VIc.  Pierre HEIJ, geb. HONTENISSE ca. 5-11-1778, Dagloner-Cultivateur, overl.
    HONTENISSE 20-2-1826 Akte BS 19, tr.(BS)(1) HONTENISSE 18-6-1799 Akte BS
    27 Elisabeth MAHU, geb. HONTENISSE ca. 1779, Dagloonster, overl.
    HONTENISSE 7-4-1800 Akte BS 27, dr. van Jean MAHU en Judoca CROMBEEN.
    Pierre HEIJ, tr.(BS)(2) GRAAUW 30-4-1803 Akte BS 7 Marie Anne ROSSEEL,
    geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 1775, overl. HONTENISSE 30-1-1808 Akte BS
    20, dr. van Judoque Francois ROSSEEL en Appolonia de KEULENAAR.
    Uit dit huwelijk:
    1. Appolonia HEIJ, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 8-1803, overl. GRAAUW
      EN LANGENDAM 8-9-1803 Akte BS 38.
    2. Anna Catharina HEIJE, geb. GRAAUW ca. 1804, Landbouwster, tr.(BS)
      GRAAUW 22-8-1832 Akte BS 5 Jan Francies VOGELAAR, geb. OSSENISSE ca.
      1799, Landbouwer, overl. GRAAUW EN LANGENDAM 19-12-1850 Akte BS 31,
      zn. van Cornelis VOGELAAR, Daglooner, en Pieternella FIJN (DOFIJN),
      Dagloonster.
    3. Apolonia HEIJE, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 1806, overl. GRAAUW EN
      LANGENDAM 21-5-1818 Akte BS 6.
    4. Elisabeth HEIJ, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca. 2-1807, overl. GRAAUW
      EN LANGENDAM 14-5-1807 Akte BS 15.
    5. Marie Madelaine HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 3-1808, overl. HONTENISSE
      1-6-1808 Akte BS 69.
    
    Pierre HEIJ, tr.(BS)(3) HONTENISSE 8-2-1810 Akte BS 2 Anne Maria 
    BRUGGEMAN, geb. HONTENISSE ca. 1771, Cultivatrice, overl. HONTENISSE
    26-3-1853 Akte BS 45, dr. van Adrien BRUGGEMAN en Marie Anne NEVE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joseph HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1812, overl. HONTENISSE 22-2-1813
      Akte BS 22.
    2. Cornelia HEIJE, geb. HONTENISSE ca. 1814, overl. HONTENISSE
      23-9-1820 Akte BS 132.

Naar boven