Genealogie Geerlings

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens   " GEERLINGS "          08-06-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Petrus GEERLINCX, geb. BAEXEM voor 1620, tr. BAEXEM voor 1640 ...... 
    .......
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus Pietersz. GEERLINGS (GEERLINCKX), geb. HEEL ca. 1640, volgt
      II.
      
II.  Petrus Pietersz. GEERLINGS (GEERLINCKX), geb. HEEL ca. 1640, overl. HEEL
    8-1-1716 Overlijdens register Heel "1716 8a.january obijt Petrus
    Gierlinckx et 10 sepultus est", begr. HEEL 10-1-1716, tr.(RK)(1) HEEL
    4-10-1665 DTB Heel G:Jacobus RAMEKERS G:Petrus Hernanni SCHAKEN Theodora
    Theodori JANNISSEN, geb. BAEXEM voor 1640, overl. HEEL 7-11-1666 DTB
    Heel Overlijdens register Heel "7a novembris 1666 obijt Theodora uxor
    Petri van Baexen, dr. van Theodorus JANNISSEN en ....... ........
      Geen kinderen uit dit huwelijk. Petrus GEERLINCX werd ook vermeld
      als Petrus DULLEN dit is een afkomstig van de roepnaam van zijn
      vrouw "Dul" (Odilia Gudula). Schepenbank Archief Heel Inv.Nr.10
      Overdrachtsregister. Op 25-1-1715 verklaren t.o.v. de schepenen van
      Heel de medeschepen Joannes van den Eerttwegh en Jacop Clout,dat ze
      zich vervoegd hebben ten huize van Peter Geerlinxs"cranck te bedde
      liggende", getrouwd met Idilia Claessens, die aan scholtis Carolus
      Reijnerus Smets een rentebrief van 4 gulden Maaseiks, te lossen met
      100 gl., had overhandigd met als onderpand "hun huijs cum annexis
      alhier in 't dorp gelegen,reijgenoeten ter eenre Jacop Clout, ter
      anderen sijden Hendrick Puts, ende verders sijne meerighe goederen
      hebbende ende vercrijgende"
    
    Petrus Pietersz. GEERLINGS (GEERLINCKX), tr.(RK)(2) HEEL 27-9-1667 DTB
    Heel G:Baltasarus JANNISSE G:Jacobus RAMAKERS Ida (Odilia) CLAESSE, geb.
    HEEL voor 1650, overl./begr. HEEL ca. 16-9/18-9-1747.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petronella GEERLINCX, ged.(RK) HEEL 27-3-1670 DTB Heel G:Joannes
      JANSEN G:Christina LIETTERS, overl. na 1720, tr.(RK) HEEL ca.
      26-2-1696 Hermannus GOIJDE, geb. ca. 1670, overl. HEEL 2-4-1724 DTB
      Heel, begr. HEEL 4-4-1724.
        Uit dit huwelijk 6 kinderen
    2. Joanna GEERLINCX, ged.(RK) HEEL 23-8-1672 DTB Heel G:Petrus CRAENEN
      G:Maria HACKEN, overl. BEEGDEN ca. 4-3-1741, tr. voor 1716 Paulus 
      HOUBEN.
        Uit dit huwelijk 2 kinderen
    3. Joannes GEERLINCX, ged.(RK) HEEL 16-12-1674 DTB Heel G:Renerus
      BRENTIJENS G:Margareta LENTERS.
    4. Theodorus GEERLINCKS, geb. HEEL ca. 1675, volgt IIIa.
    5. Hendrina GEERLINCX, ged.(RK) HEEL 15-11-1677 DTB Heel G:Theodorus
      HENCKENS G:Maria PEETERS.
    6. Catharina GEERLINCX, ged.(RK) HEEL 16-4-1680 DTB Heel G:Theodorus
      HENCKENS nomina Mathias BAETTEN G:Maria JOESTEN nomina Maria WIJNEN,
      overl. HEEL 3-5-1724 DTB Heel, begr. HEEL 5-5-1724.
    7. Joannes GEERLINGS (GEERLINCKX), ged.(RK) HEEL 6-10-1682 DTB Heel
      Inv.Nr.43, overl. HEEL voor 1685.
    8. Joannes GEERLINGS (GEERLINGHS), ged.(RK) HEEL 31-1-1685 DTB Heel
      Inv.Nr.47 G:Petrus BAETTEN G:Catharina GIELEN namens Maria SEVERS, 
      volgt IIIb.
    9. Maria GEERLINGS (GEERLINCKX), ged.(RK) HEEL 7-4-1687 DTB Heel
      Inv.Nr.50 G:Joannes POSTERT namens Godefridus op de SANTBERGH
      G:Margareta SCHAECKEN, tr.(RK) BEEGDEN 30-10-1717 DTB Heel
      G:Catharina HOUBEN G:Severinus LOONEN Joannes HOUBEN, geb. ca. 1685.
      
IIIa. Theodorus GEERLINCKS, geb. HEEL ca. 1675, overl. HEEL 8-11-1740 DTB Heel
    begr. HEEL 10-11-1740, tr.(RK) HEEL 26-10-1700 DTB Heel G:Joes
    GEERLINCKS G:Maria van TRIEGHT Joanna Janse REIJNEN, geb. HEEL ca. 1675.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-7-1701 DTB Heel G:Franciscus du
      ZAAR G:Petri GEERLINCKS en Cornelia MOLS, volgt IVa.
    2. Catharina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 6-3-1703 DTB Heel G:Petru
      NELISSE G:Petronilla GEERLINCKS, overl. HEEL 21-5-1741 DTB Heel,
      begr. HEEL 23-5-1741, tr.(RK) HEEL ca. 26-4-1733 Mathias RAEMAECKERS
      geb. ca. 1705, overl. na 1752.
        Uit dit huwelijk 2 kinderen
    3. Gertrudis GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 20-10-1705 DTB Heel G:Joannis
      GORISSEN nomina Hermanus GOODE G:Joanna WIJNEN nomina Gertrudis
      NELISSEN, overl. WESSEM voor 3-2-1748, tr.(RK) WESSEM 3-2-1748 DTB
      Wessem G:Joes HENNISSEN G:Anna HALFERS Joannes (Jan) HENNISSEN, geb.
      ca. 1705, overl. na 1748.
        Uit dit huelijk 5 kinderen
    4. Petrus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 4-10-1707 DTB Heel G:Gerardus
      VEUGHELERS G:Hendrina GEERLINCKS, volgt IVb.
    5. Wilhelmus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 2-9-1709 DTB Heel G:Wilhelmus
      CLERCKX G:Catharina van ROIJ, overl. HEEL 7-2-1734 DTB heel, begr.
      HEEL 9-2-1734.
        Ongehuwd
    6. Renerus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 28-10-1711 DTB Heel G:Joannes
      CLERCKX G:Catharina GEERLINGHS, overl. HEEL voor 1720.
    7. Hendrina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 25-4-1714 DTB Heel G:Gerardus
      VEUGELERS G:Joanna WIJNEN, overl. HEEL 1-7-1786 DTB Heel, tr.(RK)
      HEEL 26-4-1741 DTB Heel G:Gerardus GEELINGS G:Maria RODORIGO Petrus
      Josephus RODRIGO, ged.(RK) HEEL 15-1-1715 DTB Heel G:Joannes JANSEN
      pro Hendricus CLERX G:Elisabeth RODRIGO pro Catarina JANSEN, overl.
      na 1755, zn. van Lucas RODRIGO en Margarita JANSEN.
        Uit dit huwelijk 6 kinderen
    8. Maria GEERLINCKX, ged.(RK) HEEL 3-4-1718 DTB Heel G:Henricus
      VEUGELERS G:Petronella GEERLINGHS loco Maria GEERLINGHS.
    9. Renerus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 30-8-1720 DTB Heel G:Paulus HOUBEN
      G:Petronella GEERLINGHS.
      
IVa.  Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-7-1701 DTB Heel G:Franciscus du ZAAR
    G:Petri GEERLINCKS en Cornelia MOLS, overl. HERTEN 23-4-1747 DTB Herten,
    begr. HERTEN 25-4-1747, tr.(RK) HERTEN ca. 12-1732 DTB Herten
    G:Wilhelmus GERLINS en Catharina GERLINS G:Gertrudis GERLINS Maria 
    TEELEN, geb. HERTEN ca. 1710, overl. na 1744.
    Uit dit huwelijk:
    1. Angelina GEERLINGS, ged. HERTEN 29-9-1733 DTB Herten.
    2. Wilhelmus GEERLINGS, ged.(RK) HERTEN 21-10-1735 DTB Herten
      G:Lambertus CANTERS loco Theodori GEERLINGS G:Sophia SCHREURS (OOL).
    3. Joanna GEERLINGS, ged.(RK) HERTEN 28-6-1738 DTB Herten G:Andries
      VISSER en Odilla LINSEN loco Catharina GEERLINGS (OOL), overl. OOL
      ca. 1738.
    4. Hendricus GEERLINGS, ged.(RK) HERTEN 2-8-1739 DTB Herten G:Jacobus
      JACOBS loco Peter GEERLINGS en Catharina TEELEN (OOL), begr. HERTEN
      26-1-1810 DTB Herten, tr. HERTEN ca. 1760 Anna HOMME.
        Uit dit huwelijk 2 kinderen
    5. Theodorus GEERLINGS, ged.(RK) HERTEN 3-6-1743 DTB Herten G:Jacobus
      JACOBS loco Henrici ROSMAEL G:Catharina TEELEN loco Hendrina
      GEERLINGS.
    6. Petrus GEERLNGS, ged. HERTEN 29-6-1744 DTB Herten G:Petrus GEERLINGS
      en ....... TEELEN (OOL), volgt Va.
      
Va.  Petrus GEERLNGS, ged. HERTEN 29-6-1744 DTB Herten G:Petrus GEERLINGS en
    ....... TEELEN (OOL), overl. HEEL na 1780, tr.(RK) HEEL 1-5-1775 DTB
    Heel Henrico GEERLINGS G:Catharina CAMPEN Gertrudis BROUWERS, geb. HEEL
    ca. 1750, overl. HEEL 20-2-1781 DTB Heel.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes Matthias Pietersz. GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 1-3-1776 DTB
      Heel G:Matthias BAETEN G:Maria GABRIELS nomina Maria THELEN, overl.
      HEEL 8-8-1777 DTB Heel.
    2. Cristianus Pietersz. GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 23-5-1778 DTB Heel
      G:Chritiano BROUWERS G:Catharina SCHREURS, overl. HEEL 16-2-1779 DTB
      Heel.
    3. Margarita Pieters GEERLINGS, ged. HEEL 9-6-1780 DTB Heel G:Matthia
      BAETEN nomine Wilhelmi GEERLINGS G:Gertrudis FRANCKEN, overl. HEEL
      19-9-1780 DTB Heel.
      
IVb.  Petrus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 4-10-1707 DTB Heel G:Gerardus
    VEUGHELERS G:Hendrina GEERLINCKS, overl. HEEL 21-5-1747 DTB Heel, begr.
    HEEL 23-5-1747, tr.(RK) HEEL 24-8-1732 DTB Heel G:Gertrudis GEERLINGHS
    G:Wilhelmus GEERLINGHS Catharina MAESSEN, geb. HEEL ca. 1710.
    Uit dit huwelijk:
    1. Andreas GERLINCKX.
    2. Odilia GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 8-12-1732 DTB Heel G:Theodorus
      GEERLINGHS G:Petronella GEERLINGHS, overl. HEEL 16-9-1747 DTB Heel.
        Ongehuwd Overleden op 14 jarige leeftijd
    3. Henricus GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 5-3-1735 DTB Heel G:Mathias
      RAAMAECKERS G:Joanna JANSENS, volgt Vb.
    4. Anna Catharina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 18-10-1737 DTB Heel
      G:Theodorus GEERLINGHS nomine Jois GEERLINGS G:Elisabheta NAUS
      nomine Maria VALCKENBORCH, overl. HEEL 17-1-1812 DTB Akte 1, tr.(RK)
      BEEGDEN 22-2-1759 DTB Beegden Hubert op't BROECK, geb. ca. 1728, RK,
      Daggelder, overl. HEEL 30-7-1811 Akte BS 14.
        Uit dit huwelijk 10 kinderen
    5. Theodorus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 20-7-1741 DTB Heel G:Mathias
      RAMAECKERS G:Gertrudis GEERLINGHS.
      
Vb.  Henricus GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 5-3-1735 DTB Heel G:Mathias
    RAAMAECKERS G:Joanna JANSENS, overl. HEEL 2-5-1774 DTB Heel, tr. HEEL
    17-10-1759 DTB HEEL 7 G:Matthias GEERLINGS G:Maria van den RAET 
    Magdalena (Helena) RANDERAET(S) (van den RAET), ged.(RK) HORN 14-1-1736
    DTB Horn G:Martinus LINSEN loco Paul RULKENS G:Anna VOGELS, begr. HEEL
    11-10-1784 DTB Heel, dr. van Petrus RANDERAET(S) en Agnes RULKENS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Catharina GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 26-3-1760 DTB Heel G:Petrus
      RANDERAET G:Catharina GEERLINGS, overl. HEEL voor 1762.
    2. Catharina GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 16-8-1762 DTB Heel G:Egidius
      GELISSEN G:Agnes VULTENS, overl. HEEL 11-6-1834 Akte BS =,
      ondertr./tr.(CI) OVERVEEN 21-8/5-9-1802 Matthijs de VOS, geb.
      HAARLEM.
    3. Anna Elisabeth GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 22-10-1764 DTB Heel
      G:Joannes CAELEN G:Maria RANDERAET, overl. na 1842, tr.(RK) WESSEM
      voor 1805 Petrus Mathias COENEN, ged.(RK) WESSEM 24-2-1774 DTB
      Wessem G:Joes GUERTS Theodori VALCKENBORCH G:Elisabet TUMMEN,
      Klompenmaker, overl. HEEL 15-3-1842 Akte BS 16, zn. van Theodorus
      COENEN, Klompenmaker, en Joanna CREBBER.
        Uit dit huwelijk 4 kinderen
    4. Maria Elisabeth GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 17-11-1765 DTB Heel
      G:Hubertus op BROECK G:Maria RANDERAET.
    5. Joanna GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 24-7-1768 DTB Heel G:Michael SMEETS
      G:Hendrina GEERLINGS.
    6. Petrus GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 12-7-1771 DTB Heel G:Theodoro
      RODERIGO G:Maria van den RAET nomina Petronella van den RAET,
      Tuinknegt-Arbeider-Aardwerker, overl. OVERVEEN na 1821, tr.(BS)
      HAARLEM 10-11-1813 Akte BS 78 Grietje JANSEN, geb. HEEMSTEDE ca.
      1772, Winkelierster, overl. HAARLEM na 1813, dr. van Joseph JANSEN
      en Hendrijntje BLOM.
    7. Odilia GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 26-4-1774 DTB Heel G:Michaele SMEETS
      nomina Godefridus RULKENS G:Hendrina Geerlings nomina Maria
      RAAMAECKERS, overl. HEEMSTEDE 28-12-1859 Akte BS 106,
      ondertr./tr.(CI) TETTERODE 26-1/9-2-1800 Matthijs GEUSKENS, ged.(RK)
      HEEL 7-8-1773 DTB Heel G:Balthasare GEUTSKENS G:Gertrudis SMEETS,
      overl. HEEMSTEDE 14-2-1835, zn. van Hendrik GEUTSKENS en Gertrudis
      SMEETS.
        Uit dit huwelijk 1 kind
      
IIIb. Joannes GEERLINGS (GEERLINGHS), ged.(RK) HEEL 31-1-1685 DTB Heel
    Inv.Nr.47 G:Petrus BAETTEN G:Catharina GIELEN namens Maria SEVERS,
    overl. HEEL 18-12-1765 DTB Heel, begr. HEEL 18-12-1765, ondertr. HEEL
    28-10-1714, tr.(CI) HEEL 28-10-1714 DTB Heel G:Egidius LOOVEN G:Hendrina
    JANSE Joanna JANSSENS, ged.(RK) HEEL 7-8-1687 DTB Heel G:Andreas BECKERS
    G:Odilla JOOSTEN, overl. HEEL 13-6-1738 DTB Heel, begr. HEEL 15-6-1738,
    dr. van Gerardus JANSEN (JANISSEN) en Josijna (Josina) JOOSTEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-8-1715 DTB Heel G:Paulus
      KETELAARS nomina Jois JANSSEN G:Odilia GEERLINGHS, volgt IVc.
    2. Hendrina GEERLING(H)S, ged.(RK) HEEL 13-1-1717 DTB Heel Inv.Nr.28
      G:Hendricus VAESE nomine Hermani GOEDE G:Margaretha JANISSE, overl.
      HEEL 16-7-1791 DTB Heel, begr. HEEL 18-7-1791, tr. HEEL 22-10-1741
      DTB Heel G:Gerardus COMANS G:Josijna GEERLINGHS Joannes RAMAECKERS,
      geb. HEEL ca. 1715, overl. HEEL voor 1791.
        Uit dit huwelijk 4 kinderen
    3. Petrus GEERLING(H)S, ged.(RK) HEEL 22-3-1723 DTB Heel Inv.Nr.40
      G:Gerardus HOUBEN G:Catharina GEERLINGHS.
    4. Josina GEERLING(H)S, ged.(RK) HEEL 8-3-1726 DTB Heel Inv.Nr.46
      G:Mathias CURVERS G:Adriana BOUKIT G:Mathias CURVERS G:Adriana van
      BOUKET, tr.(RK) HEEL 15-4-1766 DTB Heel G:Gerardus GEERLINGS
      G:Henrica GEERLINGS Joannis JANSSEN, geb. HEEL ca. 1735.
    5. Mathias GEERLING(H)S, ged.(RK) HEEL 17-3-1731 DTB Heel Inv.Nr.92
      G:Lucas RODRIGO G:Helena NISEN, volgt IVd.
      
IVc.  Gerardus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-8-1715 DTB Heel G:Paulus KETELAARS
    nomina Jois JANSSEN G:Odilia GEERLINGHS, overl. HEEL 10-1-1779 DTB Heel,
    tr.(RK) HEEL 12-2-1749 DTB Heel G:Petrus HOUBEN G:Maria RODORIGO 
    Catharina PETERS, ged.(RK) HEEL 19-5-1718 DTB Heel G:Petrus RAEMAECKERS
    loco Godefridi VERBEEKET G:Petronella ADAMS loco Elisabetha WINCKELMUELE
    overl. HEEL voor 1805, dr. van Wilhelmus PEETERS en Catharina SWEEREN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Wilhelmus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 23-4-1750 DTB Heel G:Joannes
      GEERLINGHS G:Petronella PETERS.
    2. Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 3-12-1751 DTB Heel G:Mathias
      NELISSEN G:Johanna JANSEN.
    3. Hendrina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 22-8-1753 DTB Heel G:Petrus
      GEERLINGS G:Johanna SMEETS, overl. HEEL 16-9-1831 Akte BS 40,
      tr.(RK) HEEL 6-2-1776 DTB Heel G:Joanna GEERLINGS G:Joanna NELISSEN 
      Matthias Gerardi COEMANS, ged.(RK) HEEL 16-12-1749 DTB Heel
      G:Judocus HOEX G:Maria COEMANS, overl. HEEL 19-7-1828 Akte BS 20.
        Uit dit huwelijk 9 kinderen
    4. Catharina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 16-5-1756 DTB Heel G:Henricus
      SCHEPERS nomina Henricus GUICKEN G:Josina GEERLINGS.
    5. Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 29-4-1759 DTB Heel G:Gerardus
      GEERLINGHS G:Hendrina GEERLINGHS, volgt Vc.
    6. Josephus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-12-1761 DTB Heel G:Mathias
      GEERLINGS G:Catharina PETERS, Bediende, overl. HEEL 6-12-1814 Akte
      BS 33, tr.(CI) HEEL 25-4-1805 DTB Heel Agnes JOOSTEN, geb. SWALMEN
      ca. 1764, Dienstbode, overl. HEEL 23-2-1837 Akte BS 6.
      
Vc.  Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 29-4-1759 DTB Heel G:Gerardus
    GEERLINGHS G:Hendrina GEERLINGHS, overl. HEEL 16-11-1828 Akte BS =,
    tr.(RK) HEEL 7-1-1784 DTB Heel G:Leonardus HOUTAAKERS G:Helena SUIJLEN 
    Maria Cornelia Henrici SUIJLEN, ged.(RK) HEEL 6-10-1761 DTB Heel
    G:Joannes SCHREURS G:Ida QUADTVLIEG, overl. HEEL 14-10-1834 Akte BS 46,
    dr. van Henricus SUIJLEN en Catharina SCHREURS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Henricus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 13-12-1784 DTB Heel G:Mathias
      SUIJLEN G:Hendrina GEERLINGHS, volgt VIa.
    2. Gerardus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 26-2-1787 DTB Heel G:Matthias
      COEMANS G:Helena SUIJLEN, tr.(BS) HEEL 16-5-1815 Akte BS 20 Maria
      Elisabeth SEVERIJNS, ged.(RK) BEEK 19-5-1781 DTB Beek, Dienstbode,
      overl. HEEL 3-3-1828 Akte BS 7.
    3. Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 24-3-1790 DTB Heel G:Mathias
      COEMANS nomina Arnoldus SUILEN G:Hendrina GEERLINGHS, volgt VIb.
    4. Antonius GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 12-10-1792 DTB Heel G:Mathias
      COEMANS nomina Wilhelmus GEERLINGHS G:Anna-Catharina van ASS, overl.
      HEEL 24-5-1793 DTB Heel.
    5. Catharina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 9-5-1795 DTB Heel G:Joannes ex
      Gerardus ex G:Hendrina GEERLINGHS nomina Gertrudis KNIPPENBERGH.
    6. Joanna GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 8-4-1798 DTB Heel G:Joannes ADAM
      nomina Lambertus SCHREURS G:Aemilia WAEIJEN nomina Joanna SMEETS,
      overl. HEEL 17-2-1815 Akte BS 10.
    7. Catharina GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 15-10-1800 DTB Heel G:Joannes
      ADAM nomina Josephus GEERLINGHS G:Aemilia WAEIJEN nomina Elisabeth
      SCHREURS, overl. HEEL na 1830, tr.(BS) HEEL 24-4-1830 Akte BS 22 
      Joannes Reinerus KOOLEN, geb. KESSENICH 10-3-1794, ged.(RK)
      KESSENICH 10-3-1794 DTB Kessenich G:Reinerus van GENEIGEN
      G:Petronella SNEIKERS pro Gertrude van de WINKEL, zn. van Christiaan
      KOOLEN en Catharina van de WINKEL.
    8. Mathias GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 25-10-1803 DTB Heel G:Joannes
      KONINCKX G:Joanna NELISSEN, volgt VIc.
      
VIa.  Henricus GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 13-12-1784 DTB Heel G:Mathias SUIJLEN
    G:Hendrina GEERLINGHS, Landbouwer-Jager, overl. HEEL ca. 16-2-1870,
    tr.(BS) HEEL 28-2-1813 Akte BS 4 Marie Catherine RUBBERG, ged.(RK) HEEL
    9-9-1774 DTB Heel G:Francisco RUBBERGH G:Cornelia van WIJNERTEN, overl.
    HEEL 19-10-1842 Akte BS 38.
    Uit dit huwelijk:
    1. Francois GEERLINGS, geb. HEEL 2-4-1813 Akte BS 9, overl. HEEL
      13-4-1813 Akte BS 10.
    2. Marie Catherine GEERLINGS, geb. HEEL 21-3-1814 Akte BS 7, overl.
      HEEL 11-8-1817 Akte BS 16.
    3. Joanna (Jeanne) GEERLINGS, geb. HEEL 28-9-1815 Akte BS 28,
      Dagloonster, overl. HEEL ca. 2-4-1888.
      
VIb.  Joannes GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 24-3-1790 DTB Heel G:Mathias COEMANS
    nomina Arnoldus SUILEN G:Hendrina GEERLINGHS, overl. HEEL na 1822, tr. 
    Gertrudis OELERS (OLFS)(OORLOFS), geb. ca. 1795.
    Uit dit huwelijk:
    1. Arnold GEERLINGS, geb. HEEL ca. 21-2-1818.
    2. Maria Catharina GEERLINGS, geb. HEEL ca. 16-6-1820.
    3. Maria Joseph GEERLINGS, geb. HEEL ca. 13-5-1822.
      
VIc.  Mathias GEERLINGHS, ged.(RK) HEEL 25-10-1803 DTB Heel G:Joannes KONINCKX
    G:Joanna NELISSEN, overl. ROGGEL ca. 8-12-1880, tr.(BS) HEEL 15-7-1833
    Akte BS 27 Petronelle VOSSEN, geb. ROGGEL ca. 6-1-1806, overl. ROGGEL
    ca. 12-12-1875, dr. van Hendrik VOSSEN en Anna Maria GERAETS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Cornelia GEERLINGS, geb. HEEL 20-12-1833 Akte BS 45, tr.(BS) TEGELEN
      16-5-1859 Martinus JANSSEN, geb. BAARLO ca. 8-9-1831.
    2. Pieter Johannes GEERLINGS, geb. ROGGEL 14-9-1845, tr.(BS) HAELEN ca.
      28-6-1873 Elisabeth BEEK, geb. HAELEN ca. 1855.
        Uit dit huwelijk 7 kinderen
    3. Anna Maria GEERLINGS, geb. ROGGEL ca. 6-1-1849, overl. BELFELD ca.
      23-3-1933, tr.(BS) ROGGEL ca. 26-11-1867 Christianus BLOEMERS, geb.
      ROGGEL ca. 18-11-1843, overl. BELFELD ca. 25-1-1920.
    4. Johanna GEERLINGS, geb. KESSEL ca. 1845, tr.(BS)(1) ROGGEL ca.
      23-8-1869 Gerardus SCHREURS, geb. KESSEL ca. 15-7-1837, overl. voor
      1885.
        Uit het eerste huwelijk 1 kind
      Johanna GEERLINGS, tr.(BS)(2) KESSEL ca. 4-9-1885 Hendrikus Johannes
      HOBUS, geb. HEIJTHUISEN ca. 9-8-1844.
      
IVd.  Mathias GEERLING(H)S, ged.(RK) HEEL 17-3-1731 DTB Heel Inv.Nr.92 G:Lucas
    RODRIGO G:Helena NISEN, overl. HORN 14-10-1765 DTB Heel, begr. HEEL
    16-10-1765, ondertr. HEEL 13-2-1760, tr.(CI) HEEL 13-2-1760 DTB Heel
    G:Peter GEENEN G:Josina GEERLINGS Maria RANDERAET(S)van den RAET,
    ged.(RK) HORN 21-8-1733 DTB Horn G:Henricus RAENDERATS G:Maria .......,
    overl. HEEL 1-7-1781 DTB Heel, dr. van Petrus RANDERAET(S) en Agnes
    RULKENS.
      Mathias is Verdronken Opmerking in bij Overlijden "die 14 octobris
      submersus est in jurisdicione hornensis Mattias Geerlings et 16 hic
      in co(e)meterio sepultus"
    Uit dit huwelijk:
    1. Joanna GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 5-4-1760 DTB Heel G:Joannes
      GEERLINGS G:Hendrina GEERLINGS nomina Agnetis RULKENS, overl. HEEL
      4-8-1840 Akte BS 32, tr.(RK) HEEL 2-8-1785 DTB Heel G:Joanna VISSERS
      G:Catharina GEERLINGS Joannis Jacobsz. VISSERS, ged.(RK) HEEL
      19-12-1764 DTB Heel G:Anthonius VECHTELING nomine Joannis GERAETS
      G:Maria WAEIJEN, Daggelder, overl. HEEL 21-6-1836 Akte BS 21, zn.
      van Jacobus VISSERS en Helena GERAETS.
        Uit dit huwelijk 9 kinderen
    2. Petrus GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 8-8-1762 DTB Heel G:Petrus
      RANDENRAET G:Hendrina GEERLINGS, volgt Vd.
    3. Joannes GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 1-9-1764 DTB Heel G:Gerardus
      GEERLINGS G:Helena van den RAETS, volgt Ve.
      
Vd.  Petrus GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 8-8-1762 DTB Heel G:Petrus RANDENRAET
    G:Hendrina GEERLINGS, Warmoesier, overl. BLOEMENDAAL 25-2-1830 Akte BS =
    ondertr. en tr.(CI) OVERVEEN 3-5-1789, tr.kerk(RK) OVERVEEN 3-5-1789 DTB
    B36 Femmetje WIEGMAN(S), ged.(RK) OVERVEEN 2-4-1766 DTB B84
    G:Willem-Reinders KLERKS G:Caatje-Jans de WOLF, overl. BLOEMENDAAL
    8-11-1841 Akte BS, dr. van Hermanus-Juriaans (Jurriese) WIEGMANS en 
    Niesje-Jans (Agnies-Janse) de WOLF (WOLFS).
      Pieter Geerlings is in 1806 eigenaar en bewoner van Woning B21,B25
      Warmoesiershuis in 1832 B375
    Uit dit huwelijk:
    1. Matheus (Matthijs) GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 20-12-1789 DTB B109
      G:Joannes GEERLINGS G:Trijntje JANSZ., volgt VId.
    2. Hermannus GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 25-7-1794 DTB B114 G:Harmen
      ELDERING G:Joanna GEERLING, overl. OVERVEEN ca. 18-10-1795.
    3. Agnes GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 10-8-1796 DTB B116 G:Harmen
      ELDERING G:Caatje de WOLF, overl. OVERVEEN ca. 28-3-1801.
    4. Hermanus (Harmen) GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 2-9-1799 DTB B118
      G:Pieter GEERLINGS G:Margareta TEUNEMAN, volgt VIe.
    5. Joannis GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 21-8-1801 DTB B- G:Jacobus
      SMITS G:Agnes van DIJK, overl. OVERVEEN na 1830, tr.(BS) BLOEMENDAAL
      28-5-1828 Akte BS 12 IJda (Alida) Willems TOOLEN, geb. OVERVEEN voor
      11-10-1808, overl. BLOEMENDAAL na 1828, dr. van Willem TOOLEN en 
      Geertruij PEETERS, Warmoesierster.
    6. Jacobus GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 12-5-1803 DTB B- G:Gerrit SMITS
      G:Hendrica van der GONIE, Warmoesier, overl./begr. OVERVEEN ca.
      10-6/13-6-1803.
    7. Jacobus GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 19-4-1804 DTB B- G:Gerardus
      SMITS G:Hendrica van der GONI, Warmoesier, overl. OVERVEEN ca.
      16-7-1873.
        Ongehuwd
    8. Pieter GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 13-9-1806 DTB B- G:Mathijs SMIT
      G:Geertruij HUIJBERTSEN, volgt VIf.
    9. Agnis GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 26-12-1809 DTB B- G:Jacobus de
      BOOM G:Adelia GEERLINGS, overl. BLOEMENDAAL 11-8-1828 Akte BS =.
        Ongehuwde Dochter
      
VId.  Matheus (Matthijs) GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 20-12-1789 DTB B109
    G:Joannes GEERLINGS G:Trijntje JANSZ., Bloemist-Werkman-Tuinder, overl.
    HAARLEM 1-1-1844 Akte BS 3, tr.(BS)(1) BLOEMENDAAL 31-10-1821 Akte BS 17
    Margaritha Maartens NELISSEN, ged.(RK) BLOEMENDAAL 13-2-1785 DTB B104
    G:Hendrik JANZE G:Antje WOESTINK, overl. HAARLEM 1-2-1826 Akte BS =, dr.
    van Maarten NEELISSEN, Warmoesier, en Elisabeth TIELEMANS.
      Woonde in De Gortesteeg en Korte Poellaan Haarlem
    Uit dit huwelijk:
    1. Doodgeboren GEERLINGS, geb. HAARLEM 4-12-1822, overl. HAARLEM
      4-12-1822.
    2. Margaretha Elisabeth GEERLINGS, geb. HAARLEM 1-2-1826, overl.
      OVERVEEN 29-2-1872, tr.(BS) BLOEMENDAAL 21-4-1850 Akte BS 2 Anthonie
      GERRITSE, geb. BLOEMENDAAL 15-10-1817, overl. na 1907.
    
    Matheus (Matthijs) GEERLINGS, ondertr.(2) HAARLEM 2-8-1826, tr.(BS)(2)
    HAARLEM 2-8-1826 Akte BS 85 Maria Wilhelmina NEUHAUSEN, ged. BONN
    24-10-1788 St.Remigius Kirche Bonn G:Maria Wilhelmina HITTORFS G:Dieta
    WEIJERS en Theodorus STAMM, Dienstbode, overl. HAARLEM 1-2-1869 Akte BS
    80, dr. van Johan NEUHAUSEN en Anna-Maria DAMIAN.
      Heeft de intocht Franse troepen in Bonn meegemaakt Werd gedwongen te
      koken voor het Franse Garnizoen aldaar Woonde in de Grote Houtstraat
      voor haar huwelijk
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus Hermanus GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 15-9-1827, volgt VIIa.
    2. Johannes Bernardus GEERLINGS, geb. HAARLEM 20-8-1829 Akte BS 127, 
      volgt VIIb.
      
VIIa. Petrus Hermanus GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 15-9-1827,
    Scheepstimmerman-Scheepswerf, overl. HAARLEM ca. 12-2-1911, tr.(1)
    HAARLEM ca. 5-5-1852 Hendrika Margaretha JUTTE, geb. HAARLEM ca.
    29-1-1827, overl. HAARLEM ca. 2-10-1875, dr. van Henricus JUTTE en 
    Joanna-Maria JANUS.
      Woonde in de Dubbele Buurt en Zomervaart Buitenwijk 1 Nr.56 Had
      eigen scheepswerf voor kleine boten
      Woonde voor haar huwelijk in de Grote Houtstraat
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna-Wilhelmina GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 22-3-1853, Klooster
      Zuster naam Wulfrana, overl. ZONHOVEN ca. 12-12-1926.
    2. Johannes-Bernardus GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 14-9-1854, overl.
      HAARLEM ca. 14-12-1855.
    3. Maria-Hendrika GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 6-9-1856, Groente Winkel,
      overl./begr. HAARLEM ca. 3-2/6-2-1942, tr. HAARLEM ca. 13-7-1893 
      Gerardus HENNEMAN, geb. HEEMSKERK ca. 3-2-1850, overl. HAARLEM ca.
      6-4-1916.
    4. Elisabeth-Margaretha GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 1-10-1858.
    5. Jacobus-Machiel GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 20-4-1861, overl.
      HAARLEM ca. 13-4-1928.
    6. Ida GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 18-4-1863, overl. HAARLEM ca.
      18-5-1863.
    7. Johannes-Andreas GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 18-4-1863.
    8. Kato-Hendrika GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 25-2-1865, overl. HAARLEM
      ca. 22-6-1934.
    9. Jacobus-Marinus GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 19-11-1867, overl.
      HAARLEM ca. 11-2-1868.
    
    Petrus Hermanus GEERLINGS, tr.(BS)(2) BLOEMENDAAL 31-1-1877 Akte BS 1 
    Johanna Maria ARETS, geb. VLAARDINGEN ca. 1825, overl. HAARLEM na 1877.
    
VIIb. Johannes Bernardus GEERLINGS, geb. HAARLEM 20-8-1829 Akte BS 127, RK,
    Wagenmaker, overl. BEVERWIJK 10-7-1896 Akte BS 47, tr.(BS) BEVERWIJK
    2-2-1851 Akte BS 2 Antonia Wouters DUIJN, geb. BEVERWIJK 6-2-1832 Akte
    BS 4, overl. BEVERWIJK 12-10-1895 Akte BS 72, dr. van Wouter-Hendriksz.
    DUIJN, Boer, en Geertruida Cornelia van SON.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mathias GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 30-7-1851, volgt VIIIa.
    2. Geertruida Maria GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 11-10-1853, overl.
      HAARLEM ca. 14-8-1918, tr.(BS)(1) BEVERWIJK 27-5-1875 Akte BS 16 
      Gerrit Gerritsz. NIEMAN, geb. ca. 16-11-1846, overl. ca. 15-7-1881,
      tr.(BS)(2) BEVERWIJK 19-10-1882 Akte BS 23 Jan Jansz. VERMEULEN,
      geb. ca. 7-9-1856, overl. na 1918.
    3. Wilhelmina GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 10-3-1856, overl. BEVERWIJK
      ca. 10-6-1940, tr.(BS) BEVERWIJK 9-10-1879 Akte BS 24 Cornelis
      Wilhelmus MOLENAARS, geb. ca. 28-5-1852, overl. ca. 15-12-1915.
    4. Wouter GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 6-3-1858.
    5. Henrica Maria GEERLINGS, geb. ca. 17-4-1860, overl. HAARLEM ca.
      15-5-1937, tr. ca. 1885 Petrus van BUUREN, geb. ca. 1848, overl.
      voor 1937.
    6. Margaretha GEERLINGS, geb. WIJK aan DUIN ca. 10-12-1864, overl.
      ROSMALEN ca. 18-3-1944, tr. ca. 20-9-1900 Ferdinand Franciscus 
      WEDEWER, geb. ca. 6-8-1861, overl. ROSMALEN ca. 12-5-1940.
    7. Walterus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 27-5-1867 Akte BS 58, volgt
      VIIIb.
    8. Petronella GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 23-1-1870, overl. BEVERWIJK
      ca. 26-6-1938, tr. Wilhelmus HILBERS, geb. ca. 1870, overl. na 1938.
    9. Anthonia GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 9-2-1873, overl. BEVERWIJK
      ca. 11-4-1929, tr.(BS) BEVERWIJK 28-5-1896 Akte BS 20 Christiaan
      Jacobsz. DUIN, geb. SLOTEN ca. 4-12-1871, overl. BEVERWIJK ca.
      19-5-1929.
    10. Johannes Bernardus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 11-11-1875, overl.
      BEVERWIJK ca. 15-10-1878.
      
VIIIa. Mathias GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 30-7-1851, overl. AMSTERDAM ca.
    10-9-1916, tr.(BS) VELSEN ca. 24-9-1873 Anna Maria TROMP, geb. VELSEN
    ca. 7-7-1850, overl. ca. 14-3-1940, dr. van Willem Conelisz. TROMP en 
    Anna Catharina Janse VESSIES.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Bernardus Wilhelmus GEERLINGS, geb. VELSEN 18-6-1874 Akte
      BS 98, overl. UTRECHT ca. 23-7-1945, tr. SCHIEBROEK ca. 23-10-1895 
      Cornelia Margaretha BANK, geb. ca. 15-11-1873, overl. UTRECHT ca.
      11-3-1956.
    2. Catharina Maria GEERLINGS, geb. VELSEN 7-7-1875 Akte BS 102, overl.
      VELSEN 22-8-1875 Akte BS 84.
    3. Wilhelmus GEERLINGS, geb. VELSEN 5-3-1877 Akte BS 46, overl.
      AMSTERDAM ca. 27-4-1936, tr. WESTERVOORT ca. 3-1-1901 Maria Johanna 
      HOOGVELDT, geb. ca. 12-12-1883, overl. AMSTERDAM ca. 29-4-1945.
    4. Catharina Antonia GEERLINGS, geb. VELSEN 27-4-1878 Akte BS 94,
      overl. AMSTERDAM ca. 1938, tr. AMSTERDAM ca. 28-8-1919 J.G. van WIJK
      geb. ca. 1875.
    5. Maria Wilhelmina GEERLINGS, geb. HELLENDOORN ca. 16-11-1879, overl.
      ROTTERDAM ca. 28-2-1956, tr. AMSTERDAM ca. 20-6-1907 Hendrikus
      Josephus BAKKER, geb. ca. 23-12-1878, overl. ca. 26-4-1945.
    6. Mathias GEERLINGS, geb. HEINO ca. 25-2-1881, overl. AMSTERDAM ca.
      17-8-1941, tr. AMSTERDAM ca. 11-1-1905 Martha van der LAND, geb. ca.
      7-10-1878, overl. AMSTERDAM na 1941.
    7. Margaretha Elisabeth GEERLINGS, geb. DIEPENVEEN ca. 19-11-1889,
      overl. TILBURG ca. 6-5-1976.
    8. Cornelis GEERLINGS, geb. AMSTERDAM ca. 1-6-1892, overl. AMSTERDAM
      ca. 25-10-1954, tr. AMSTERDAM ca. 13-5-1914 Maria BRINKHUIS, geb.
      AMSTERDAM ca. 28-2-1891, overl. AMSTERDAM na 1954.
      
VIIIb. Walterus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 27-5-1867 Akte BS 58, RK, Timmerman,
    overl. HAARLEM 19-10-1935 Akte BS 1126, tr.(BS) BEVERWIJK 4-6-1891 Akte
    BS 18 Maria Johanna DAMEN, geb. DEN-BOSCH 28-4-1866 Akte BS 271, RK,
    overl. HAARLEM 8-4-1950 Akte BS 415, dr. van Jacobus DAMEN, Orgelmaker,
    en Elisabeth VERBRUGGEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth Maria GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 5-3-1892 Akte BS 32,
      overl. ALKMAAR ca. 26-1-1971, tr.(BS) HAARLEM ca. 20-2-1917 Johannes
      Regardus POPMA, geb. BOLSWARD ca. 31-1-1888, overl. ca. 4-1-1986.
    2. Antonia GEERLINGS, geb. WIJK aan DUIN ca. 1893, overl. BEVERWIJK ca.
      9-8-1907.
    3. Anna Maria Geertruida GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 2-8-1895 Akte BS
      60, overl. HAARLEM ca. 28-8-1992.
        Ongehuwd
    4. Jacobus Johannes GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 7-8-1897 Akte BS 125,
      Timmerman, overl. NOORDWIJKERHOUT ca. 12-8-1938, tr. MONNICKENDAM
      ca. 11-2-1926 Catharina BOS, geb. MONNICKENDAM ca. 16-2-1898, overl.
      ca. 12-4-1961.
    5. Johannes Bernardus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 7-6-1899 Akte BS 83,
      Waterfitter Cafehouder Magazijnmeester, overl. HAARLEM ca. 24-8-1966
      tr.(BS) MEDEMBLIK ca. 3-5-1928 Anna Helena WALCH, geb. MEDEMBLIK ca.
      17-9-1905, overl. na 1942.
        Scheiding 07-10-1942 Medemblik
    6. Matheus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 7-9-1901 Akte BS 148, volgt IXa.
    7. Ferdinand Franciscus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 25-2-1904, volgt
      IXb.
    8. Arnoldus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 2-11-1905 Akte BS 179, volgt IXc.
    9. Petrus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 7-8-1907, volgt IXd.
      
IXa.  Matheus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 7-9-1901 Akte BS 148, Schoenmaker,
    overl. HAARLEM ca. 31-1-1960, tr.(BS) HAARLEM ca. 26-11-1930 Alida
    Cornelia SNOEKS, geb. HAARLEM ca. 17-6-1901, overl. na 1960.
    Uit dit huwelijk:
    1. Walterus Hendrik GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 16-2-1935.
      
IXb.  Ferdinand Franciscus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 25-2-1904, tr. ca.
    1930 E. ARINK, geb. AMSTERDAM ca. 12-4-1903.
    Uit dit huwelijk:
    1. Godefriedus-Walterus GEERLINGS, geb. ZAANDAM ca. 8-3-1931.
    2. Ferdinand-Franciscus GEERLINGS, geb. HAARLEMMERMEER ca. 7-7-1932.
    3. Isaac (Henk) PILLER (GEERLINGS), geb. AMSTERDAM ca. 23-12-1932.
        Aangenomen kind Adoptie in 1946
        Isaac heeft in de Oorlog 1940-1945 ondergedoken gezeten bij deze
        familie
    4. Anna-Maria-Geertruida GEERLINGS, geb. HAARLEMMERMEER ca. 8-8-1933.
    5. Walterus-Antonius GEERLINGS, geb. HAARLEMMERMEER ca. 19-7-1937.
      
IXc.  Arnoldus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK 2-11-1905 Akte BS 179, RK, Timmerman,
    overl. AMSTELVEEN 28-4-1976 Akte BS 155, tr.(BS)(1) OUDER-AMSTEL
    27-9-1934 Akte BS 22 Johanna Antonia Elisabeth van de VALL, geb.
    OUDER-AMSTEL 18-6-1911 Akte BS 45, RK, overl. HAARLEM 11-12-1941 Akte BS
    1665, dr. van Jacobus-Hendrikus van de VALL, Coupeur-Kleermaker, en 
    Martina Johanna van WIJCK.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Martina GEERLINGS, geb. DEN-HELDER ca. 3-7-1935.
    2. Martina Johanna GEERLINGS, geb. DEN-HELDER ca. 14-9-1936.
    3. Elisabeth GEERLINGS, geb. DEN-HELDER ca. 30-10-1937.
    4. Jacobus-Walterus GEERLINGS, geb. DEN-HELDER ca. 23-4-1940.
    5. Walterus-Maria GEERLINGS, geb. HAARLEM ca. 29-5-1941.
    
    Arnoldus GEERLINGS, tr.(BS)(2) OUDER-AMSTEL 13-5-1944 Akte BS 16 Martha
    Maria van WARMERDAM, geb. SLOTEN 12-11-1908 Akte BS 246, RK, overl.
    OUDER-AMSTEL 4-4-1999, dr. van Pieter van WARMERDAM,
    Veenwerker-Klompenhandelaar, en Maria Elisabeth TIJSSEN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Piet GEERLINGS, geb. AMSTELVEEN ca. 1-4-1945, overl. AMSTELVEEN ca.
      2-4-1945.
    2. Johanna Antonia Elisabeth GEERLINGS, geb. NIEUWER-AMSTEL 5-1-1947
      Akte BS 11, ged.(RK) OUDER-AMSTEL 5-1-1947 St.Urbanus Kerk
      G:Johannes Cornelius van WARMERDAM G:Cornelia Johanna van WARMERDAM,
      Typiste, ondertr. AMSTELVEEN 7-11-1967, tr.(BS) AMSTELVEEN
      21-11-1967 Akte BS 407, tr.kerk(RK) AMSTELVEEN 26-4-1968 H.Geest
      Parochie Amstelveen Antonius te MEIJ, geb. ROTTERDAM 27-3-1945 Akte
      BS 2780, ged.(RK) ROTTERDAM 28-3-1945 St.Elisabeth Kerk G:Joseph
      Aloijsius MAAS G:Maria Sophia KRIJMERS, Techn.Adm.Medewerker, zn.
      van Antonius te MEIJ, Instrumentmaker, en Louise MAAS.
    3. Nol GEERLINGS, geb. AMSTELVEEN ca. 17-6-1948, overl. AMSTELVEEN ca.
      17-6-1948.
    4. Martha-Maria GEERLINGS, geb. NIEUWER-AMSTEL 21-6-1950 Akte BS 26,
      overl. BAARN 10-1-1993.
      
IXd.  Petrus GEERLINGS, geb. BEVERWIJK ca. 7-8-1907, overl. ZAANSTAD ca.
    25-5-1988, tr.(BS) HAARLEM ca. 5-9-1934 Maria Elisabeth van KESSEL, geb.
    HAARLEM ca. 22-3-1907.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernardus Johannes Maria GEERLINGS, geb. DELFT ca. 19-2-1936.
    2. Walterus Aloijsius Maria GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 19-1-1938.
    3. Maria Johanna GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 27-5-1939, overl.
      ZAANDAM ca. 24-9-1957.
        Ongehuwd
    4. Elisabeth Maria GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 23-5-1941.
    5. Anna Maria Geertruida GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 1-8-1942.
    6. Catharina Maria GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 19-10-1943.
    7. Petrus Bernardus Maria GEERLINGS, geb. KROMMENIE ca. 23-6-1945.
      
VIe.  Hermanus (Harmen) GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 2-9-1799 DTB B118
    G:Pieter GEERLINGS G:Margareta TEUNEMAN, WARMOESIER, overl. BLOEMENDAAL
    15-5-1859 Akte BS =, tr.(BS)(1) BLOEMENDAAL 19-9-1827 Akte BS 19 
    Cornelia Maartens NEELISSEN, ged.(RK) BLOEMENDAAL 25-5-1796, overl.
    BLOEMENDAAL 4-12-1827 Akte BS =, dr. van Maarten NEELISSEN, Warmoesier,
    en Cornelia BEIJEREN (BEEREN).
    Hermanus (Harmen) GEERLINGS, tr.(BS)(2) BLOEMENDAAL 7-5-1828 Akte BS 7 
    Johanna Geertruida Michiels van der VELDT, ged. OVERVEEN 18-11-1806 DTB
    Overveen G:R.D.Ludovicus QUESNEL G:Antje FAASEN, Dienstbaar, overl.
    BLOEMENDAAL voor 1871, dr. van Machiel van der VELD, Warmoesier, en 
    Wilhelmina (Mijntje) FAASE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 23-5-1829 Akte BS =, overl.
      BLOEMENDAAL 2-10-1859 Akte BS =, tr. voor 1849 Elisabeth GIEBELS,
      overl. na 1859.
    2. Cornelia Agnes GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 5-3-1831 Akte BS =,
      overl. HAARLEM ca. 18-10-1904, tr. Frans van DEURSEN, geb. ca. 1823,
      overl. voor 1904.
    3. Machiel GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 23-8-1832 Akte BS =, overl.
      BLOEMENDAAL ca. 4-1-1909, tr.(BS) BLOEMENDAAL 4-10-1865 Akte BS 18 
      Anna Maria van der VELDT, geb. ca. 16-9-1837, overl. na 1909.
    4. Jeroen GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 4-7-1834 Akte BS =, Arbeider,
      overl. BLOEMENDAAL 7-2-1859 Akte BS =.
        Ongehuwde Zoon
    5. Jacobus Johannes GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 12-12-1835 Akte BS =,
      overl. BLOEMENDAAL 10-1-1836 Akte BS =.
    6. Femmina Wilhelmina GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 3-1-1837 Akte BS =,
      overl. WIJK aan DUIN na 1902, tr.(BS) BLOEMENDAAL 20-5-1863 Akte BS
      15 Hendrik van der WIJST, geb. ca. 28-4-1836, overl. voor 1902.
    7. Anthonij GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 25-11-1838 Akte BS =, overl.
      BLOEMENDAAL 9-8-1839 Akte BS =.
    8. Harmanus Martinus GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 25-7-1840 Akte BS =,
      overl. BLOEMENDAAL 13-3-1841 Akte BS =.
    9. Hermanus GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 21-2-1842 Akte BS =.
    10. Apolonia Johanna GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL ca. 30-8-1844, overl.
      HAARLEM na 1912, tr.(BS) BLOEMENDAAL 29-11-1871 Akte BS 22 Petrus
      Hermanus MEURE, geb. ca. 7-1-1838, overl. voor 1912.
      
VIf.  Pieter GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 13-9-1806 DTB B- G:Mathijs SMIT
    G:Geertruij HUIJBERTSEN, Warmoesier, overl. BLOEMENDAAL 26-2-1862 Akte
    BS =, tr.(BS) BLOEMENDAAL 5-5-1830 Akte BS = Johanna (Jannetje) Michiels
    van der VELDT, geb. OVERVEEN ca. 21-5-1809, dr. van Machiel van der
    VELD, Warmoesier, en Wilhelmina (Mijntje) FAASE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL 17-6-1830 Akte BS =.
    2. Wilhelmina Euphemia GEERLINGS, geb. BLOEMENDAAL ca. 11-7-1844,
      overl. BLOEMENDAAL ca. 2-9-1928, tr.(BS) BLOEMENDAAL 21-9-1864 Akte
      BS 27 Antonius Jacobus NELISSEN, geb. BLOEMENDAAL ca. 18-4-1843,
      Bloemkweker, overl. BLOEMENDAAL ca. 29-8-1874, zn. van Antonius
      NEELISSEN, Warmoesier-Bloemkweker, en Apolonia van de VELDT.
      
Ve.  Joannes GEERLINGS, ged.(RK) HEEL 1-9-1764 DTB Heel G:Gerardus GEERLINGS
    G:Helena van den RAETS, Warmoessier, begr. OVERVEEN 7-6-1803 Begraaf
    register Overveen 1803:7 junij Hannes GEERLINGS Tettero Grafbaar en Roef
    f3:14:- Luiden 45 minuten f1:16:-, ondertr./tr.(CI) OVERVEEN
    14-9/1-10-1797 Margaretha TEUNEMAN, geb. OVERVEEN ca. 1775, Tapster,
    overl. OVERVEEN ca. 14-11-1856.
    Uit dit huwelijk:
    1. Matthijs GEERLING, ged.(RK) OVERVEEN 8-6-1798 G:Pieter GEERLING
      G:Femme WIEGMAN, Werkman, overl. HAARLEM 17-1-1847 Akte BS =.
        Overlijden is ingeschreven in Bloemendaal 18-02-1847 Ongehuwde
        Zoon
    2. Francisca GEERLING, ged.(RK) OVERVEEN 8-6-1798 G:Jan LIJSMAN
      G:Gesina SLOOT, overl. OVERVEEN ca. 9-2-1873, tr. Theodorus EIJSEN,
      geb. ca. 1789, overl. voor 1873.
    3. Heijntje GEERLINGS, ged.(RK) OVERVEEN 22-6-1800 G:Lucas LIJSMAN
      G:Henrica LIJSMAN, begr. OVERVEEN 19-1-1801.
    4. Gesina Hendrica GEERLINGS (GEERLINK), ged.(RK) OVERVEEN 1-4-1802
      G:Lucas LIJSMAN G:Hendrica LIJSMAN.

Naar boven