Genealogie Damen

 

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens    " DAEMEN , DAAMEN "      25-05-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   *** DAEMEN [591], tr. [247] *** *** 417 *** [592].
    Uit dit huwelijk:
    1. Laurentius DAEMEN [607], volgt II.
      
II.  Laurentius DAEMEN [607], tr. [255] Elisabeth POELEN [608], dr. van ***
    POELEN [593] en *** *** 419 *** [594].
    Uit dit huwelijk:
    1. Leonardus DAMEN [615], ged.(RK) HOUTEM 22-8-1767, volgt III.
      
III.  Leonardus DAMEN [615], ged.(RK) HOUTEM 22-8-1767, Militia Constapel
    CONSTAPEL onder de Comp.van den Capt.PICARD, overl. voor 1851, ondertr.
    [259] DEN-BOSCH 15-5-1788 DTB St.Jacob 304F154, tr.(CI) [259] DEN-BOSCH
    24-5-1788, tr.kerk(RK) [259] DEN-BOSCH 1-6-1788 DTB St.Jacob Elisabeth 
    van der KALLEN [616], geb. ALEM, ged. DEN-BOSCH, overl. ENGELEN
    14-9-1829 Akte BS 6, dr. van Martinus van der KALLEN [609] en *** ***
    211 *** [610].
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes DAMEN [619], ged.(RK) DEN-BOSCH 24-3-1788 DTB
      's-Hertogenbosch Inv.Nr.61 St.Jacob G:Antonius DAMEN G:Petronella
      van der KALLEN G:Antonius DAMEN G:Petronella van der KALLEN, volgt
      IV.
    2. Laurentius DAMEN [8345], ged.(RK) DEN-BOSCH 30-11-1792 DTB
      's-Hertogenbosch Inv.Nr.61 St.Jacob G:Joannes DAMEN G:Maria van der
      KALLEN, overl. DEN-BOSCH 30-8-1813 Akte BS 0.
    3. Antonius DAMEN [11235], ged.(RK) DEN-BOSCH 9-6-1795 DTB
      's-Hertogenbosch Inv.Nr.61 G:Adrianus van der KALLEN G:Joanna
      SWANENBERG.
    4. Joanna DAMEN [8621], ged.(RK) DEN-BOSCH 20-12-1798 DTB
      's-Hertogenbosch Inv.Nr.61 G:Petrus van der KALLEN G:Joanna
      SWANENBERGH.
    5. Elisabetha DAMEN [8622], ged.(RK) DEN-BOSCH 12-12-1802 DTB
      's-Hertogenbosch Inv.Nr.61 G:Joannes DAMEN G:Classina van der KALLEN
      
IV.  Johannes DAMEN [619], ged.(RK) DEN-BOSCH 24-3-1788 DTB 's-Hertogenbosch
    Inv.Nr.61 St.Jacob G:Antonius DAMEN G:Petronella van der KALLEN
    G:Antonius DAMEN G:Petronella van der KALLEN, Schoenmaker, overl.
    DEN-BOSCH 28-7-1846 Akte BS 1295, tr.(CI) [261] DEN-BOSCH ca. 1810,
    tr.kerk(RK) [261] DEN-BOSCH 4-3-1810 DTB St.Jan 132 G:Franciscus MOONS
    G:Hermanus HERMANS Geertruij (Gertrudis) BOUWMANS [620], ged.(RK)
    DEN-BOSCH 10-1-1786 DTB 's-Hertogenbosch Inv.Nr.25 G:Michael BOUMANS
    G:Maria BOUMANS, overl. DEN-BOSCH 19-1-1848 Akte BS, dr. van Joannes
    BOUWMANS [617], Koopman in Steenkolen, en Barbara FRANCKEN [618].
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria DAMEN [11580], geb. DEN-BOSCH ca. 20-10-1819, tr.(BS) [4378]
      DEN-BOSCH 15-6-1839 Akte BS 85 Adrianus BROERS [11581], geb.
      DEN-BOSCH 29-9-1818 Akte BS =.
    2. Jacobus DAMEN [27], geb. DEN-BOSCH 21-7-1824 Akte BS 1014, volgt V.
      
V.   Jacobus DAMEN [27], geb. DEN-BOSCH 21-7-1824 Akte BS 1014, Orgelmaker,
    overl. DEN-BOSCH 3-11-1880 Akte BS 671, tr.(BS) [14] DEN-BOSCH 17-5-1851
    Akte BS 384 Elisabeth VERBRUGGEN [28], geb. DEN-BOSCH 2-12-1824 Akte BS
    5799, RK, overl. WAALWIJK 27-9-1911 Akte BS 84, dr. van Leonardus
    VERBRUGGEN [681], Timmerman, en Maria Anna STULTIENS [682].
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Johanna DAMEN [14], geb. DEN-BOSCH 28-4-1866 Akte BS 271, RK,
      overl. HAARLEM 8-4-1950 Akte BS 415, tr.(BS) [7] BEVERWIJK 4-6-1891
      Akte BS 18 Walterus GEERLINGS [13], geb. BEVERWIJK 27-5-1867 Akte BS
      58, RK, Timmerman, overl. HAARLEM 19-10-1935 Akte BS 1126, zn. van 
      Johannes Bernardus GEERLINGS [25], Wagenmaker, en Antonia Wouters
      DUIJN [26].

Naar boven