Genealogie de Bakker

-------------------------------------------------------------------------------
GEGEVENS   " de BAKKER , de BACKER "    15-12-2004
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Pieter de BACKER, geb. ca. 1622, tr. N. N., geb. ca. 1628.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus de BACKERE, geb. ca. 1654, volgt II.
    2. Waltherus de BACKERE.     
II.  Gerardus de BACKERE, geb. ca. 1654, overl. HENGSTDIJK ca. 20-6-1720, tr.
    ca. 5-1-1685 Anna de SMET, geb. STEKENE ca. 1663, overl. HENGSTDIJK ca.
    23-2-1739.
    Uit dit huwelijk:
    1. Joannes de BACKER, geb. ca. 1690, overl. HENGSTDIJK ca. 14-5-1737.
    2. Apollonia de BACKER.
    3. Joanna de BACKER, overl. HENGSTDIJK ca. 5-4-1717.
    4. Elizabeth de BACKER, geb. ca. 1698, overl. HENGSTDIJK ca. 24-11-1733
    5. Petrus de BACKER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 19-6-1700, overl. HENGSTDIJK
      voor 1702.
    6. Petrus de BACKER, overl. HENGSTDIJK ca. 14-12-1768.
    7. Machiel de BACKER, volgt III.      
III.  Machiel de BACKER, overl. HENGSTDIJK ca. 18-5-1746, tr.(1) BOSCHKAPELLE
    ca. 1-5-1729 N. N..
    Machiel de BACKER, tr.(2) HONTENISSE ca. 28-7-1737 Maria EECKELAER, geb.
    POLDER van NAMEN ca. 1712.
    Uit dit huwelijk:
    1. Pieter de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 6-1-1739, volgt IV.
    2. Joannes de BACKER, geb. ca. 24-10-1741.
    3. Josephus de BACKER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 28-1-1744, overl. voor
      1750.      
IV.  Pieter de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 6-1-1739, Dagloner, overl.
    HONTENISSE 5-12-1813 Akte BS 109 Successie Inv.Nr.151 Box 24 Nr.4783
    1813-1814, tr. HONTENISSE ca. 26-4-1789 Catharina D'HONT, geb. ca. 1763,
    overl. HONTENISSE 30-10-1828 Akte BS 131 Successie Inv.Nr.176 Box 28
    Nr.7/380-1829, dr. van Francies d'HONT en Anna JANSSENS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Francies de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-4-1796, volgt V.
    2. Pieter Francies de BACKER, geb. HONTENISSE ca. 1-6-1798.      
V.   Jan Francies de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-4-1796, Werkman-Arbeider,
    overl. HONTENISSE 1-5-1861 Akte BS 62, tr.(BS) HONTENISSE 8-4-1823 Akte
    BS 10 Maria Theresia CABOOTER, geb. DAMME ca. 17-6-1799, Arbeidster,
    overl. HONTENISSE 19-7-1849 Akte BS 100.
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Catharina de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 12-6-1824, overl.
      HONTENISSE 14-6-1890 Akte BS 41, tr.(BS)(1) HONTENISSE 5-2-1853 Akte
      BS 4 Francies Ambrosius KOOIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1822, overl.
      HONTENISSE 6-4-1862 Akte BS 44, tr.(BS)(2) HONTENISSE 18-7-1863 Akte
      BS 29 Francies van KAUTEREN, geb. HONTENISSE ca. 1819, Werkman,
      overl. HONTENISSE 10-10-1864 Akte BS 118, tr.(BS)(3) HONTENISSE
      16-9-1865 Akte BS 46 Jacobus van LAAR, geb. GRAAUW EN LANGENDAM ca.
      1833, Werkman-Visscher, overl. STOPPELDIJK 8-7-1901 Akte BS 19.
    2. Jan Francies de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-6-1825, volgt VI.
    3. Jan de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 16-9-1826, overl. HONTENISSE
      15-10-1826 Akte BS 134.
    4. Pieter de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 12-9-1827, Boerenknecht,
      overl. HULST 28-1-1910 Akte BS 5, tr.(BS) HONTENISSE 30-7-1853 Akte
      BS 34 Cornelia de BACKER, geb. STOPPELDIJK ca. 6-9-1821, Dagloonster
      overl. GRAAUW EN LANGENDAM 11-1-1897 Akte BS 2.
    5. Judoca de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-4-1829, overl. HONTENISSE
      1-2-1915 Akte BS 28, tr.(BS) HONTENISSE 12-5-1860 Akte BS 27 
      Johannes (Jan) MANGNUS, geb. HONTENISSE ca. 1828, Dienstknecht,
      overl. HONTENISSE 3-3-1906 Akte BS 11.
    6. Petronella de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 20-8-1830, overl.
      HONTENISSE 12-6-1916 Akte BS 41, tr.(BS) HONTENISSE 11-4-1863 Akte
      BS 8 Pieter MEERSCHAART, geb. HONTENISSE ca. 1820, Daglooner, overl.
      HONTENISSE 1-12-1894 Akte BS 116.
    7. Apolonia de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 30-8-1831, overl. HONTENISSE
      27-6-1834 Akte BS 70.
    8. Christina de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 25-10-1832, overl.
      HONTENISSE 8-7-1834 Akte BS 75.
    9. Apolonia de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 24-9-1834, Dagloonster,
      tr.(BS) HONTENISSE 28-6-1867 Akte BS 27 Adriaan van CAMPEN, geb.
      BOSCHKAPELLE ca. 1829, Scheepstimmermansknecht, overl. GRAAUW
      5-10-1907 Akte BS 37.
    10. Adriaan de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-6-1835, Kleedermaker,
      overl. GRAAUW EN LANGENDAM 9-7-1897 Akte BS 39, tr.(BS) GRAAUW EN
      LANGENDAM 16-7-1869 Akte BS 8 Dorothea IVENS, geb. GRAAUW EN
      LANGENDAM ca. 30-3-1844, overl. GRAAUW EN LANGENDAM 17-2-1921 Akte
      BS 4, dr. van Andries IVENS en Anna Catharina de BRUIJN.
    11. Jacobus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 25-11-1838, overl. HONTENISSE
      14-5-1892 Akte BS 52.
    12. Maria Anna de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 19-3-1840, overl.
      HONTENISSE 18-3-1911 Akte BS 15, tr.(BS) HONTENISSE 6-5-1865 Akte BS
      21 Sijlvester PICAVET, geb. HULST ca. 1837, Dienstknecht, overl.
      HONTENISSE 6-5-1900 Successie Inv.Nr.344 Box 51 Nr.6/5850-1900.
    13. Christina de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 4-10-1843, overl.
      HONTENISSE 6-11-1845 Akte BS 116.      
VI.  Jan Francies de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 17-6-1825, Arbeider, overl.
    HONTENISSE 5-5-1894 Akte BS 60, tr.(BS)(1) HONTENISSE 10-5-1856 Akte BS
    11 Anna Maria SPONSELE, geb. GRAAUW ca. 1825, Dienstmeid, overl.
    HONTENISSE 25-10-1857 Akte BS 129, dr. van Judocus (Joos) SPONSELE,
    Arbeider, en Maria Magdalena (Anna Maria) MAAS, Arbeidster.
    Jan Francies de BAKKER, tr.(BS)(2) HONTENISSE 21-5-1859 Akte BS 20 
    Cornelia ELIAS, geb. HONTENISSE ca. 1825, Dienstmeid, overl. HONTENISSE
    9-6-1902 Akte BS 68.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1861, Werkman, overl.
      HONTENISSE 12-11-1936 Akte BS 18, tr.(BS) GRAAUW EN LANGENDAM
      7-1-1888 Akte BS 1 Maria Louisa HOSKES, geb. GRAAUW ca. 1863,
      Dagloonster.
    2. Josephus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1862, overl. HONTENISSE
      13-3-1863 Akte BS 22.
    3. Seraphinus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1862, Polderwerker,
      tr.(BS) HONTENISSE 3-2-1900 Akte BS 7 Anna Catharina de DIJCKER,
      geb. HONTENISSE ca. 1865, Dienstmeid.
    4. Levenloos de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 19-12-1863, overl.
      HONTENISSE 19-12-1863 Akte BS 146.
    5. Ferdinand de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1865, overl. HONTENISSE
      31-10-1935 Akte BS 46.
    6. Paulina de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1866, Zonder, tr.(BS)
      HONTENISSE 27-10-1906 Akte BS 28 Josephus GOOSSEN, geb. HONTENISSE
      ca. 1861, Dienstknecht.
    7. Augustus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1869, volgt VII.
    8. Joseph de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1870, Landbouwer, overl.
      HONTENISSE 9-10-1917 Akte BS 86, tr.(BS) HONTENISSE 12-5-1906 Akte
      BS 14 Louisa de MULDER, geb. HONTENISSE ca. 1873, Zonder.      
VII.  Augustus de BAKKER, geb. HONTENISSE ca. 1869, Landbouwer, overl. na 1919
    tr.(BS)(1) HENGSTDIJK 20-6-1902 Akte BS 5 Petronella DOBBELAAR, geb.
    HENGSTDIJK ca. 1872, overl. HENGSTDIJK 3-11-1910 Akte BS 9, dr. van 
    Pieter Hijacinthius DOBBELAAR en Rosalia WULLEMS.
    Augustus de BAKKER, tr.(BS)(2) HONTENISSE 11-2-1911 Akte BS 8 
    Pieternella MAAS, geb. HONTENISSE ca. 1876, Dienstbode, dr. van Pieter
    Josephus MAAS, Landbouwer, en Sophia Maria van DENDEREN, Arbeidster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Cornelia de BAKKER, geb. HENGSTDIJK ca. 5-7-1912, overl.
      HENGSTDIJK ca. 3-2-1992, tr. Petrus Aloijsius ROCTUS, geb.
      HENGSTDIJK ca. 20-4-1911, overl. HENGSTDIJK ca. 23-7-1983.
    2. August de BAKKER, geb. HENGSTDIJK ca. 1919, volgt VIII.      
VIII. August de BAKKER, geb. HENGSTDIJK ca. 1919, overl. TERNEUZEN ca. 1995,
    tr. Isedora Philomena BOGAERT, geb. TERHOLE ca. 21-10-1916, dr. van 
    Petrus Franciscus BOGAERT en Anna Maria NICOLAAS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Nelly de BAKKER, tr. Wies BOGAERT (BOGAART), zn. van Johannes
      Judocus BOGAART en Ursela Maria VAEL.
    2. Tiny de BAKKER, tr. Ferry TAELMAN, geb. HULST ca. 19-10-1957,
      overl./begr. TERNEUZEN/KLOOSTERZANDE 13/17-10-1990.
    3. Peter de BAKKER, tr. Anniek de KINT.

 


Naar boven