Genealogie Aarsen , Aarssen

-------------------------------------------------------------------------------
Gegevens   " AARSSEN "           25-05-2005
-------------------------------------------------------------------------------
I.   Jacobus AARSEN, geb. HONTENISSE, tr. Jacoba van KERKHOVEN, geb.
    OSSENISSE.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacobus AARSEN, geb. HONTENISSE voor 1751, volgt II.
      
II.  Jacobus AARSEN, geb. HONTENISSE voor 1751, overl. HONTENISSE ca.
    22-12-1780, tr. HONTENISSE voor 1771 Wilhelmina GIELE (GIDE), geb.
    HONTENISSE ca. 1740, Arbeidster, overl. HONTENISSE 7-8-1832 Akte BS 111
    Successie Inv.Nr.191 Box 30 Nr9/779-1832, dr. van Zacharias GIELE,
    Winkelier, en Catharina (Wilhelmina) STANDAERT (KERKHOVEN).
      Wijk C Nummer 26
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan (Jean) AARSEN (AARSSENS), geb. HONTENISSE ca. 1771, volgt IIIa.
    2. Jacoba AARSSEN, geb. HONTENISSE ca. 1771, Zonder, overl. HENGSTDIJK
      18-11-1851 Akte BS 19, tr. Gerardus KAS, geb. HONTENISSE ca. 1729,
      overl. HONTENISSE 31-5-1803 Akte BS 69.
    3. Petronella AARSEN (HAERSEN), geb. HONTENISSE ca. 1773,
      Wagenmakeresse, overl. HONTENISSE 19-1-1842 Akte BS 16, tr.(1) voor
      1819 Pieter de WOLF, geb. HONTENISSE ca. 1765, overl. HONTENISSE
      19-8-1819 Akte BS 125, tr.(BS)(2) HONTENISSE 12-5-1821 Akte BS 20 
      Judocus LAMBREGT, geb. HONTENISSE ca. 1775, Kleedermaker, overl.
      HONTENISSE 23-4-1840 Akte BS 50, zn. van Jan (Jean) LAMBREGT en 
      Maria Anna LOSSIE.
    4. Andries AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1775, volgt IIIb.
    5. Pieter AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1777, volgt IIIc.
    6. Joos (Josse) AARSEN (AERSEN), geb. HONTENISSE ca. 27-12-1779, volgt
      IIId.
      
IIIa. Jan (Jean) AARSEN (AARSSENS), geb. HONTENISSE ca. 1771, Dagloner, overl.
    OSSENISSE 10-4-1838 Akte BS 10 Successie Inv.Nr.214 Box 32
    Nr.12/615-1838, tr.(BS) OSSENISSE 7-4-1809 Akte BS 4 Dorothea de ROVER,
    geb. HENGSTDIJK ca. 1784, Dagloonster, overl. OSSENISSE 30-7-1846 Akte
    BS 36, dr. van Adrien de ROVER en Marie DILLIS.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jacoba AARSEN (AARTSEN), geb. OSSENISSE ca. 1810, overl. OSSENISSE
      4-12-1814 Akte BS 13.
    2. Petrus AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 1812, volgt IVa.
    3. Jacobus AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 1825, Werkman, overl. OSSENISSE
      20-9-1874 Akte BS 17, tr.(BS) OSSENISSE 11-5-1850 Akte BS 5 Apolonia
      BUN, geb. HONTENISSE ca. 1818, Dienstmeid, dr. van Gerardus BUN,
      Boerenknegt, en Anna Catharina LIS, Landbouwster.
      
IVa.  Petrus AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 1812, Werkman, overl. OSSENISSE
    15-3-1858 Akte BS 5, tr.(BS) OSSENISSE 8-9-1838 Akte BS 6 Rosalie 
    DINGEMANS, geb. OSSENISSE ca. 1815, Werkmeid, overl. OSSENISSE 10-3-1902
    Akte BS 11, dr. van Joos DINGEMAN, Arbeider, en Cornelia STRUIJLAART.
    Uit dit huwelijk:
    1. Adrianus AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 1841, overl. na 1869, tr.(BS)
      HONTENISSE 15-5-1869 Akte BS 20 Isabella LAMBREGT, geb. HONTENISSE
      ca. 1839, overl. na 1869, dr. van Jan Baptist LAMBREGT,
      Vioolspeelder, en Anna Cornelia HERMAN, Dagloonster.
    2. Dorothea AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 3-1842, overl. OSSENISSE
      18-10-1843 Akte BS 17.
    3. Maria Anna AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 25-7-1843, overl. OSSENISSE
      22-5-1875 Akte BS 15, tr.(BS) OSSENISSE 12-2-1870 Akte BS 2 
      Dominicus Antonius WALGRAVE, geb. KOEWACHT ca. 1842, Dienstknecht,
      overl. SCHORE 2-3-1903 Akte BS 3 en Akte BS 8, zn. van Joseph
      (Jozephus) WALGRAVE, Landman, en Rosalia HERKEL (FERKET), Dienstmeid
    4. Jan Francies AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 1844, overl. OSSENISSE
      20-12-1846 Akte BS 56.
    5. Christina AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 4-1846, overl. OSSENISSE
      17-8-1846 Akte BS 38.
    6. Jan Francies AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 1848, overl. OSSENISSE
      22-6-1852 Akte BS 14.
    7. Rozalia AARSSEN, geb. OSSENISSE ca. 1849, Dagloonster, tr.(BS)
      OSSENISSE 13-5-1871 Akte BS 2 Josephus de ROOS, geb. OSSENISSE ca.
      1843, Dienstknecht, zn. van Adrianus de ROOS, Werkman, en Appolonia
      Dorothea d'HONT.
    8. Theodora AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 14-6-1852.
    9. Cecilia AARSEN, geb. OSSENISSE ca. 30-12-1855, overl. OSSENISSE
      29-8-1859 Akte BS 12.
      
IIIb. Andries AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1775, Landman-Werkman-Landbouwer,
    overl. HENGSTDIJK 18-9-1861 Akte BS 14 Successie Inv.Nr.286 Box 41
    Nr.2/4106-1861, tr.(BS)(1) HULST 26-4-1795 DTB Hulst Boek 36 Ida HEIJMAN
    ged.(RK) STOPPELDIJK 2-6-1768 DTB Stoppeldijk G:Guilielmus Francies van
    DORSSELAAR G:Ida HEIJMAN, Werkvrouw, overl. BOSCHCAPELLE 7-2-1823 Akte
    BS 5 Successie Inv.Nr.163 Box 26 Nr.4/6-1823, dr. van Joos HEIJMAN en 
    Appolonia DUVILEE, Werkvrouw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Apolonia AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1795, Particuliere, overl.
      BOSCHCAPELLE 6-5-1870 Akte BS 11, tr.(BS) STOPPELDIJK 21-11-1835
      Akte BS 13 Francies de BAKKER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1802,
      Boerenknecht, overl. BOSCHKAPELLE 5-5-1856 Akte BS 28, zn. van 
      Pieter de BAKKER en Pieternella DANKAERT, Dagloonster.
    2. Pieternella AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 2-12-1796, overl.
      BOSCHCAPELLE 13-12-1823 Akte BS 24.
        Ongehuwd bij overlijden 27 jaar
    3. Christiaan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-2-1799, volgt IVb.
    4. Jan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 22-2-1801, volgt IVc.
    5. Colleta AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE 26-4-1803 Akte BS = 6 Florial 11,
      Arbeidster, overl. HONTENISSE 2-1-1855 Akte BS 1, tr.(BS)
      BOSCHCAPELLE 10-5-1828 Akte BS 4 Anthonij de STERK, geb. HONTENISSE
      ca. 1793, Werkman, overl. HONTENISSE 30-7-1847 Akte BS 78, zn. van 
      Engelbertus Jacobus de STERK en Pieternella SAS.
    6. Cornelia AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 24-2-1805, overl. STOPPELDIJK
      19-11-1836 Akte BS 33, tr.(BS) STOPPELDIJK 10-7-1830 Akte BS 10 
      Jacobus van CAMPEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1802, Werkman, overl.
      STOPPELDIJK 1-4-1855 Akte BS 22, zn. van Adriaan van CAMPEN,
      Werkman, en Appolonia ANDRIESSEN.
    7. Christina AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1807, Dienstmeid, overl.
      BOSCHCAPELLE 1-12-1880 Akte BS 39, tr.(BS) BOSCHCAPELLE 10-1-1835
      Akte BS 2 Jan de JONGE, geb. STOPPELDIJK ca. 1801, Werkman, overl.
      BOSCHCAPELLE 3-9-1858 Akte BS 18, zn. van Pieter de JONGE,
      Daglooner, en Catharina van DAMME, Dagloonster.
    8. Josephus AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 3-5-1809, volgt IVd.
    9. Maria Anna (Marianna) AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE 1-2-1813 Akte BS=,
      Werkvrouw, overl. HENGSTDIJK 19-6-1880 Akte BS 12, tr.(BS)
      STOPPELDIJK 28-4-1838 Akte BS 4 Jan Francies BOEIJKENS, geb. HULST
      23-11-1812 Akte BS=, Werkman-Arbeider, overl. HENGSTDIJK 6-10-1868
      Akte BS 37 Successie Inv.Nr. 297 Box 43 Nr.3/2337-1868, zn. van 
      Joannes Franciscus BOEIJKENS, Journalier-Dagloner-Werkman, en 
      Cornelia (Anne) HEIJE, Dagloonster.
    10. Dorothea AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 3-12-1814, overl. HONTENISSE
      25-5-1859 Akte BS 47, tr.(BS) OSSENISSE 29-6-1841 Akte BS 5 Pieter
      Johannes VERSCHOOTEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1815, Boerenknegt, overl.
      HONTENISSE 4-9-1888 Akte BS 78, zn. van N. N. en Elisabeth
      VERSCHOOTEN.
    
    Andries AARSEN, tr.(BS)(2) HENGSTDIJK 14-5-1825 Akte BS 2 Johanna PIESEN
    (PIESSENS), geb. HONTENISSE ca. 1774, overl. BOSCHCAPELLE 18-10-1846
    Akte BS 22 Successie Inv.Nr.252 Box 36 Nr.156/391-1846, dr. van Adriaan
    PIESSENS en Barbara (Barbe) van DAMME, Ouvriere.
    
IVb.  Christiaan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-2-1799, overl. BOSCHCAPELLE
    20-11-1861 Akte BS 28, tr.(BS) BOSCHCAPELLE 17-1-1826 Akte BS 1 Sophia 
    HERMANS, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1802, overl. BOSCHCAPELLE 10-11-1868 Akte
    BS 37, dr. van Matheus HERMANS en Cornelia de WAAL.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1827, overl. BOSCHCAPELLE
      19-1-1828 Akte BS 2.
    2. Pieternella AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 17-1-1827, Werkmeid,
      overl. VLISSINGEN 7-1-1878 Akte BS 4, tr.(BS)(1) BOSCHKAPELLE
      24-8-1850 Akte BS 4 Cornelis HEIJMAN, geb. HONTENISSE ca. 1813,
      Werkman, overl. HONTENISSE 27-8-1856 Akte BS 74, zn. van Albertus
      HEIJMAN en Johanna Catherina de CLERK, tr.(BS)(2) BOSCHKAPELLE
      27-6-1863 Akte BS 8 Willem WILLEMS, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1815,
      Werkman, overl. VLISSINGEN 17-1-1875 Akte BS 19, zn. van Willem
      WILLEMS, Kleermaker, en Elisabeth COLEGEM.
    3. Johanna AARSEN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1829, Werkmeid, overl.
      BOSCHKAPELLE 16-4-1917 Akte BS 9, tr.(BS) BOSCHKAPELLE 9-4-1853 Akte
      BS 4 Jacobus KURFMAKER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1824, Werkman, overl.
      BOSCHCAPELLE 20-8-1888 Akte BS 19, zn. van Jan Francies Hijacinthius
      KURFMAKER, Boerendienstknegt-Werkman, en Maria Catharina COOLSEN,
      Landbouwster.
    4. Apolonia AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 8-8-1830, overl. BOSCHCAPELLE
      19-10-1832 Akte BS 22.
    5. Anna Catharina AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 6-3-1833, overl.
      BOSCHCAPELLE 29-3-1833 Akte BS 6.
    6. Cornelia AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 3-11-1835, overl. na 1867,
      tr.(BS) BOSCHKAPELLE 8-11-1867 Akte BS 18 Johannes Baptist SPONSELEE
      geb. STOPPELDIJK ca. 1838, Werkman, overl. na 1867, zn. van Pieter
      SPONSELEE, Werkman, en Elisabeth van den BOS.
    7. Christiaan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 29-12-1836, overl.
      OSSENISSE 20-11-1869 Akte BS 27.
        Ongehuwd
    8. Dorothea AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 4-3-1839, overl. na 1869,
      tr.(BS) VEERE 9-12-1869 Akte BS 12 Adriaan BOUCHAUT, geb. OSSENISSE
      ca. 1845, Polderwerker, overl. na 1869, zn. van Cornelis BOUCHAUTE,
      Landbouwer-Werkman, en Judoca (Josina) KROON, Landbouwster.
    9. Josephus AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 1-4-1840, overl. BOSCHCAPELLE
      7-10-1856 Akte BS 44.
    10. Levenloos Kind AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 22-7-1841, overl.
      BOSCHCAPELLE 22-7-1841 Akte BS 19.
    11. Maria AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 6-3-1843, overl. na 1868,
      tr.(BS) BOSCHKAPELLE 9-5-1868 Akte BS 4 Johannes Franciscus NEVE,
      geb. HENGSTDIJK ca. 1838, Daglooner, overl. na 1868, zn. van 
      Johannes NEVE, Daglooner, en Maria Coleta de KOK, Dienstmeid.
      
IVc.  Jan AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 22-2-1801, overl. STOPPELDIJK
    31-1-1869 Akte BS 7, tr.(BS) BOSCHCAPELLE 13-11-1835 Akte BS 12 Anna
    Maria van BELLEN, geb. HENGSTDIJK ca. 12-9-1805, overl. STOPPELDIJK
    3-12-1880 Akte BS 35, dr. van Adriaan van BELLEN, Boucher, en Johanna
    PIESEN (PIESSENS).
    Uit dit huwelijk:
    1. Levenloos Kind AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 19-1-1836, overl.
      BOSCHCAPELLE 19-1-1836 Akte BS 17.
    2. Anna Catharina AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 9-10-1837, Landbouwster
      overl. STOPPELDIJK 31-1-1894 Akte BS 3, tr.(BS) STOPPELDIJK
      28-8-1862 Akte BS 12 Petrus van VELPEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1832,
      Wagenmaker, overl. STOPPELDIJK 31-12-1925 Akte BS 14, zn. van Pieter
      van der VELPEN, Wagenmaker, en Johanna van ESBROEK, Dienstmeid.
    3. Johanna AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 2-1-1839, overl. HONTENISSE
      4-4-1885 Akte BS 36, tr.(BS) STOPPELDIJK 10-3-1870 Akte BS 4 Judocus
      VERDURMEN, geb. HONTENISSE ca. 12-11-1817, Landbouwer, overl.
      HONTENISSE 11-7-1889 Akte BS 73, zn. van Judocus VERDURMEN, Werkman,
      en Anna Catharina MANNAERT.
    4. Apollonia AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 26-1-1840, overl. STOPPELDIJK
      25-9-1921 Akte BS 15.
    5. Rosalia AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 12-2-1842, Landbouwster, overl.
      HONTENISSE 4-2-1909 Akte BS 20, tr.(BS) STOPPELDIJK 15-7-1873 Akte
      BS 7 Josephus JANSSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1843, Landbouwer, overl.
      HONTENISSE 3-7-1895 Akte BS 55, zn. van Cornelis JANSSEN,
      Landbouwer, en Francisca DOBBELAER, Dagloonster.
    6. Andries AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 4-1-1845, overl. STOPPELDIJK
      21-7-1919 Akte BS 15.
      
IVd.  Josephus AARSEN, geb. BOSCHCAPELLE ca. 3-5-1809, Landbouwer, overl.
    HENGSTDIJK 29-3-1870 Akte BS 9 Successie Inv.Nr.300 Box 43
    Nr.3/4120-1870, tr.(BS)(1) BOSCHKAPELLE 10-7-1835 Akte BS 7 Maria Anna 
    van HOEVEN (van HOVE), geb. BOSCHKAPELLE ca. 1811, Werkdochter, overl.
    HENGSTDIJK 7-5-1845 Akte BS 13, dr. van Judocus van HOVE (HAM)(HOEVEN,
    Landbouwer, en Dorothea van BELLE, Landbouwster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Josephus AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1836, volgt V.
    2. Johanna AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1837, overl. HENGSTDIJK
      18-3-1839 Akte BS 5.
    3. Appolonia AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1838, overl. HENGSTDIJK
      20-1-1840 Akte BS 3.
    4. Christina AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1839, overl. HENGSTDIJK
      8-3-1840 Akte BS 5.
    5. Christiaan AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1840, overl. HENGSTDIJK
      18-2-1841 Akte BS 3.
    
    Josephus AARSEN, tr.(BS)(2) HENGSTDIJK 21-5-1847 Akte BS 2 Sophia van de
    VELDE, geb. HONTENISSE ca. 1810, Dienstmeid, overl. HENGSTDIJK
    18-12-1882 Akte BS 19, dr. van Jean Joseph van de VELDE en Maria (Anna
    Maria) van DENDEREN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Catharina AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 20-3-1848, overl.
      HENGSTDIJK 6-3-1858 Akte BS 10.
    2. Cornelia AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 8-9-1849, overl. HENGSTDIJK
      23-10-1849 Akte BS 20.
    3. Andries AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 20-4-1852, overl. HENGSTDIJK
      22-2-1855 Akte BS 5.
      
V.   Josephus AARSEN, geb. STOPPELDIJK ca. 1836, Landbouwer, overl.
    HENGSTDIJK 5-1-1905 Akte BS 1, tr.(BS) BOSCHKAPELLE 7-7-1871 Akte BS 5 
    Maria KOUIJZER, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1836, Particuliere, overl.
    STOPPELDIJK 8-4-1925 Akte BS 2, dr. van Jan KOUIJZER, Landbouwer, en 
    Judoca de BAKKER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Petrus AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 7-1872, overl. HENGSTDIJK
      27-8-1872 Akte BS 20.
    2. Mathilda AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 8-1872, overl. HENGSTDIJK
      3-9-1872 Akte BS 22.
    3. Jacobus Johannes Josephus AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1874, overl.
      HENGSTDIJK 29-9-1907 Akte BS 12.
        Ongehuwd
    4. Anna Catharina AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1875, Landbouwster,
      overl. na 1908, tr.(BS) HENGSTDIJK 28-1-1908 Akte BS 2 Honore 
      SCHELFHOUT, geb. STOPPELDIJK ca. 1877, Landbouwer, overl. na 1908,
      zn. van Cornelis SCHELFHOUT, Landbouwer, en Maria Louisa VEREECKEN,
      Landbouwster.
    5. Petrus AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 4-1876, overl. HENGSTDIJK
      21-6-1876 Akte BS 11.
    6. Rosalia AARSEN, geb. HENGSTDIJK ca. 1880, overl. HENGSTDIJK
      10-5-1882 Akte BS 9.
      
IIIc. Pieter AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1777, Dagloner, overl. HONTENISSE
    20-9-1823 Akte BS 118 Successie Inv.Nr.165 Box 26 Nr.4/254-1824, tr.(BS)
    HONTENISSE 30-11-1804 Akte BS 4 Marie ANDRIESSEN, geb. HONTENISSE ca.
    1782, Dagloonster, dr. van Petrus Jacobus (Pieter) ANDRIESSEN en 
    Barbarina (Barbera) ROSIER.
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Magdalena AARSEN, geb. HONTENISSE ca. 1807, Dagloonster,
      overl. 28-4-1852 Akte BS 74.
        Ongehuwd
    2. Jan Francies AERSSEN (HAERSSEN), geb. HONTENISSE ca. 1808, Leurder,
      overl. HONTENISSE 20-10-1894 Akte BS 109, tr.(BS) OSSENISSE
      30-4-1859 Akte BS 5 Apolonia van der HOOFD, geb. HONTENISSE ca. 1801
      Kleermaakster, overl. HENGSTDIJK 6-4-1889 Akte BS 6, dr. van Pieter
      HOOFD en Apolonia BUIJSHAAR.
      
IIId. Joos (Josse) AARSEN (AERSEN), geb. HONTENISSE ca. 27-12-1779, Ouvrier,
    overl. HENGSTDIJK 6-12-1827 Akte BS 25, tr.(BS) HONTENISSE 25-7-1804
    Akte BS 32 Christina Appolonia TODDE, geb. OSSENISSE ca. 1780, Ouvriere,
    overl. HONTENISSE 5-1-1861 Akte BS 4, dr. van Francois TODDE en Judoca
    van BROEK.
    Uit dit huwelijk:
    1. Andries AARSEN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1809, overl. BOSCHKAPELLE
      30-1-1810 Akte BS 1.
    2. Andries AARSEN, geb. BOSCHKAPELLE ca. 1-2-1813, Dagloner, overl.
      HONTENISSE 14-5-1857 Akte BS 62, tr.(BS) HONTENISSE 4-1-1851 Akte BS
      1 Isabella Jacoba BAUWENS, geb. HONTENISSE ca. 1824,
      Dagloonster-Werkvrouw, overl. HONTENISSE 9-3-1879 Akte BS 18, dr.
      van Willem BAUWENS, Arbeider, en Susanna PIRON, Dienstmeid.

 


Naar boven