De Wormerlanden

Wormerland
De in 1991 nieuw gevormde gemeente Wormerland omvat behalve de voormalige Zaanse gemeenten Wormer (op de oostelijke oever van de Zaan, met de dorpen Wormer en Oostknollendam) en Jisp (met de dorpen Jisp en Spijkerboor), ook de in 1624-1626 drooggelegde polder Wijde Wormer ten zuidwesten van Purmerend (tot de herindeling een zelfstandige gemeente, met het dorp Neck).
In het dorp Wormer was het oude raadhuis gevestigd in een voormalige koopmanswoning uit ca. 1660. Van de talrijke windmolens uit de 16de-17de eeuw resteert alleen de korenmolen De Koker.
Het natuurmonument Wormer- en Jisperveld is een brakwaterveengebied met veel eilandjes.

Het karakteristieke dorp Jisp ligt op enige afstand van de Zaan, noordelijk van de Wijde Wormer, temidden van het oorspronkelijke waterrijke landschap. De talrijke houten huizen zijn via bruggetjes bereikbaar. Op een door sloten omgeven terrein met een kerkhof staan een hervormde kerk uit 1822 met 17de eeuws meubilair, en het zeer fraaie raadhuis uit 1650. Het werd gebouwd door Leeghwater, heeft drie sierlijke trapgevels en een oud interieur. De benedenverdieping is vroeger in gebruik geweest als waag en heeft een toegang naar het water.

De Wijde Wormer
Polder ten zuidwesten van Purmerend , drooggelegd 1624-1626, sinds 1991 deel van de gemeente Wormerland.
Met de voorbereidingen tot de drooglegging werd reeds een begin gemaakt voordat de Purmer was drooggevallen, maar de plannen ondervonden weerstand doordat de eerder uitgevoerde bedijkingen hadden geleid tot problemen in de omliggende gebieden. De Wijde Wormer stond destijds via de Enge Wormer in open verbinding met de Zaan. De Enge Wormer werd van de drooglegging uitgezonderd en aan de bedijkers werden eisen gesteld met betrekking tot de afwatering.


Naar boven