Kennemerland

Kennemerland was in de vroege middeleeuwen een van de kerngebieden van het Westfriese graafschap dat later Holland ging heten. De naam heeft betrekking op de gehele duinstrook met de achterliggende geestgronden, ongeveer vanaf de tegenwoordige provinciegrens bij Lisse (in oorsprong het gebied ten noorden van de toenmalige Rijnmond bij Katwijk) tot aan de Hondsbosse Zeewering, die werd opgeworpen nadat de St.Elisabethsvloed van 1421 de duinen tussen Camperduin en Petten had weggeslagen.
Ook de Zaanstreek werd in de latere middeleeuwen als "Kennemergevolg" wel bij Kennemerland betrokken.

Over de vroege geschiedenis van het gebied is weinig bekend. Omstreeks 850 behoorde het tot de gebieden die de Deense vikingvorst Rorik van keizer Lotharius in leen had verworven. Deze lagen in 'Friesland' (toen nog het gehele Nederlandse kustgebied) tot aan Dorestad. Rorik's opvolger Godfried werd in 885 vermoord door medewerking van een van zijn ondergeschikte graven, Gerulf. Diens zoon Dirk I verwierf het grafelijk gezag over Kennemerland en Rijnland. De bewoners van het graafschap werden toen nog Friezen genoemd. Hij stichtte een kloosterkerk bij Egmond, die later zou uitgroeien tot de befaamde abdij van Egmond, die cultureel centrum van het graafschap werd. Hiermee mag Kennemerland worden gezien als een van de stamlanden waaruit het graafschap Holland is voortgekomen, een naam die pas omstreeks 1100 voor het eerst werd gebruikt. In de Annales Egmundenses worden Kennemerland en Waterland in 1167 als deel van Holland genoemd.

Kennemerland een van de belangrijke gewesten van Noord-Holland. De twee steden,Haarlem en Alkmaar, hebben een belangrijk historisch verleden.IJmuiden, een belangrijke zeehaven,
Castricum/Bakkum, een dorp achter de duinen.Egmond aan Zee was in oorsprong een vissersdorp direct aan zee., op slechts enkele kilometers afstand van Alkmaar.
Bergen aan Zee, een klein dorp direct aan zee, op korte afstand van het fraaie dorp Bergen (NH) achter de duinen.Schoorl, een van de dorpen van Noord-Holland, achter de hier zeer brede duinen. De plaats bestaat uit een lint van kleine kernen, van Aagtdorp tot Hargen, dat het dichtst bij de zee ligt. Noordelijk daarvan loopt Kennemerland ten einde en neemt de Hondsbosse Zeewering de beschermende functie van de duinen over.Naar boven