Registre Civique 1811

Algemene informatie Registre Civique

De Registres Civiques 1811 (1812, 1813)

Deze gegevens zijn afkomstig uit:

DECRET IMPERIAL

Du 21 Octobre 1811

Circonscription des Arrondissemens, Cantons et Communes qui composent les Departemens de La Hollande

A) Het ontstaan van de Registres Civiques

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een "Maire" van 21 jaar en ouder die staatsburger waren (dit was in principe iedereen, tenzij men hieruit was ontzet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroordeling voor ernstige misdaden) het recht om de leden van de municipaliteit,een soort gemeenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de Registres Civiques(R.C.), die per sous-prefecture dienden te worden opgesteld.

Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedata en de beroepen genoteerd. Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, later - pas in 1811 - in de rest van Nederland.

De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men soms ook uit 1812 en 1813 lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers niet meer bijgehouden.

B) De Indeling

Tijdens de Bataafs-Franse periode was ons land verdeeld in de volgende Departementen:

Departement Des Bouches De La Meuse, Departement Des Bouches De L'Issel , Departement De L'Ems Occidental, Departement De L'Ems Oriental, Departement De La Frise, Departement De L'Issel Superieur, Departement Du Zuiderzee

Departement Des Bouches Du Rhin, Departement De La Meuse Inferieur, Departement Des Bouches De Lescaut, Departement De Lescaut, Departement Des Deux Nethes, Departement De La Roer

Deze departementen waren onderverdeeld in Arrondissementen en Cantons, De Cantons waren weer onderverdeeld in Communes en Villages

Volgens het "Decreet Imperial" bestond "La Hollande" uit 7 Departementen en 28 Arrondissementen

ARA Noord-Holland Archief Nr.297

 


Naar boven