ATEM Advisering B.V.

 Oude polissen zoeken 

Maak Uw keuze

Om het u gemakkelijk te maken met uw speurtocht naar uw oude polissen kunt u op deze site een lijst vinden van verzekeringsmaatschappijen die vroeger bestonden. Achter de naam vind u de verzekerings maatschappij waar uw polis nu is ondergebracht.
Zoek met behulp van onderstaand alfabet, bij welke maatschappij uw oude pensioen-polis is ondergebracht

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

Oude naam Jaar Nieuwe naam
A & M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandse LLoyd
A & O  Levensverzekeringen Delta LLoyd
Abbey Leven Zwolsche Algemeene
Abiezer  Begrafenis Rotterdam  1892 Aegon
ABP Leven Loyalis
Abri Levensverzekering  Aegon Spaarkas
ABVM Yarden
A.G. Levensverzekeringen  Amev
A.G. van 1824 1824 Amev
Agis Leven Delta LLoyd en Monuta
AGO Levensverzekering maatschappij  Aegon
ALBOZ Levensverzekering  Aegon
Algemeen Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap  1885 Amev
Algemeen Amsterdamsch Begrafenis Sociëteit  1898 Amev
Algemeen Belang (Anna Paulowna) RVS
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begrafenisfonds Aegon
Algemeen Beleggings-Consortium Amev
Algemeen Friesch Begrafenisfonds Amev
Algemene Friesch Begrafenis fonds Memento Mori  1844 Aegon
Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) RVS 
Algemeen Nederlands Verzekerings fonds Aegon
Algemeen Nederlandsch Verzekerings fonds (Amsterdam) RVS 
Algemeen Noord-Hollandsch Mij. van Levensverz.Haarlem  1878 Aegon
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam A.Z.A. N.V. Levensverzekerings Mij Reaal
Algemeen Spaarverzekering, N.V. De Kassen  1916 Amev
Algemeen Utrechtsche Mij. v. Geldelijke Uitkering. na Overlijden Amev
Algemene Groninger Levensverzekering Mij. 1859 Aegon
Algemene Verzekerings Mij.Adjuto Goudse
Algemene Nederlands Verz fonds Aegon
Algemene Nederlandsch Begrafenis fonds (Amsterdam) RVS
Algemene Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) RVS
Algemene Noord-Hollandse Mij van Levensverz (Haarlem) 1878 Aegon
Algemene Ziekenfonds Amsterdam AZA Reaal
Algemene Ziekenfonds Amsterdam Lev Mij Reaal
Algemene Begrafenismij (Den Helder ) 1868 Goudse
Algemene Burger Sociëteit Rotterdamse Verzekering Societeit RVS
Algemene Friesche Levensverzekering-maatschappij Aegon
Algemene Groninger Levens Mij  1859 Aegon
Algemene Heldersche Verz. Mij. tot uitk. bij overlijden Goudse
Algemene Levensverz. Bank  Aegon
Algemene Mij. van Levensverz. en Lijfrente Aegon
Algemene Nederlandse Assurantie Mij  1914 Amev
Algemene Rotterdamsche Coöp Begraf Stad Rotterdam
Algemene Rotterdamse Ver. ter uitk. van gelden Aegon
Algemene Spaarverzekering (Den Haag ) 1907 Amev
Algemene Spaarverzekering  1916 Amev
Algemene Utrechtse Mij voor Geld Uitkering na Overlijden Amev
Alico S.A. Hooge Huys
Alkmaarse Begrafenisvereniging  1888 Aegon
Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) Aegon
American Life Euravie Levensverzekeringen Hooge Huys
Amethyst N.V., Levensverz. Mij. Amev
Amstelbank  1907 Amev
Amsterdam, Mij van Levensverzekering Goudse
Amsterdam, N.V. Levensverz. Bank Amev
Amsterdams R.K. Begrafenisfonds, Stichting Het Generali
Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap Amev
Amsterdamsche Algem. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Generali
Amsterdamsche Begrafenis Mij Amev
Amsterdamsche Begrafenis Sociëteiten, Alg. Amev
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken, en Geneesk. Mij Amev
Amsterdamsche Mij. van Levensverz. (Afdeling Volksverzekeringen) Delta LLoyd
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Aegon
Amsterdamsche Natura Monuta
Amsterdamsche Verzekeringsbank  Stad Rotterdam
Amstleven Delta LLoyd
ANBV Amev
St.Andries (Ubbergen), Begrafenisfonds der Broederschap  Amev
Het Anker, Mij van verzekering,  (Amsterdam) 1911 Amev
Antverpia, Levensverz. Mij. Amev
Apollonia U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij Nationale Nederlanden
Ardanta, B.V. Amev
Arnhem, Levensverz. Mij. Aegon
Arnhemsche Verz. Mij.  Delta LLoyd
Arona Reaal
Assendelft, Begrafenisfonds Aegon
Assurance Liegeoise S.A. (Nederlandse portefeuille) Amev
Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720  1720 ASR
Astra, Levensverz. Mij. Amev
Atlas Verz.-Mij. (Amsterdam) Aegon
Aurora Levensverz. Mij. N.V. Nationaal Spaarfonds
Aurora, Ned.-Indische Ver. tot Onderlinge Verzekering op het Leven Aegon
Avenir, l' RVS
Avéro Leven U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Leven
Avéro Pensioen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Pensioen
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Nationale Nederlanden
Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder) RVS
St.Barbara (Amsterdam), Liefdefonds  Amev
St.Barbara (Geleen), Begrafenisfonds Amev
St.Barbara (Heemskerk), Begrafenisfonds  Hooge Huys
St.Barbara van de Ver. de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden)  Amev
Barnabas (Amsterdam) Delta LLoyd
Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Aegon
Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begrafenisfonds Goudse
Bergen op Zooms begrafenisfonds  1846 Amev
Berkhout, Begrafenisfonds Aegon
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam) 1861 Amev
Beynes, Begrafenisfonds (Haarlem) RVS
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. Stad Rotterdam
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Amev
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Amev
Bisdom Haarlem, fonds ubo (delft 1941) Nationaal Spaarfonds
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Axent / Aegon
Boeren en Tuinders Levensverzekeringen N.V. Interpolis
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij. Aegon
Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas Amev
Bondsbelang, Onderlinge Waarborg maatschappij Axent / Aegon
Bossche Kasse, Begrafenisfonds Amev
Bouma (Oosterend), Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Aegon
Breda, Begrafenisfonds (1848) Generali
Broederband, Begrafenisfonds Amev
Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen) RVS
De Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), Begrafenisbos  Aegon
Brouwershaven, Onderling Begrafenisfonds Reaal
Burger Voorzorg (Harlingen), Vereeniging Aegon
Het Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht) Amev
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Goudse
Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Goudse
Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering  1875 Levob
Centraal Pensioenbureau Amev
Centrale Arbeiders Verzekerings Bank  Reaal
Centrale Levensverzekering Bank Amev
Centrale Levensverzekering  Reaal
Centrale Levensverzekeringbank  Reaal
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Reaal
Centrale Spaarkas Amev
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Amev
St.Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft) Amev
Cité Vie Nederland, La Amev
Compagnie Alliance Belge Amev
Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie (Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
Compagnie Française d'Assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs, Nederlandse portefeuille) Aegon
Concordia Levensverzekering  Reaal
Confidentia, De Verzekerings Unie
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Aegon
Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfr. (Driebergen) Nationale Nederlanden
Coöperatief Verzekeringsfonds Avero Pensioen
Coöperatieve Levensverzekering  1900 Aegon
Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis Vereniging ('s-Gravenhage) Aegon
Culemborg, Levensverzekering maatschappij Goudse
CV Avero Pensioen
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad Aegon
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng) Nationale Nederlanden
DLG Verzekeringen Unive
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart U.A. (Tiel) Monuta
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) 1844 Amev
Dordrecht, Levensverzekering maatschappij Aegon
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) Aegon
DOS (De Onderlinge Spaarkas) Amev
Draagt Elkanders Lasten (Assen) Amev - Ardanta
E.N. (Volksverzekering) Aegon
E.R.K., N.V. Levensverz. Mij. Amev
Eagle Star Leven  Falcon Leven
De Econoom,  RVS
De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs  Amev
De Eendracht, Ver. Onderling Begrafenisfonds  (Aalsmeer) Axent / Aegon
Eendracht Gelders begr. (Nijmegen) 1860 Amev
De Eendracht  Onderlinge Begrafenis Ver. (Kampen) Generali
De Eendracht (Purmerend) Aegon
Eendracht en liefde  Begrafenisfonds (Cornjum) Aegon
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel) Monuta
Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Goudse
Eendracht maakt Macht , Begrafenisfonds (Den Helder) Hooge Huys
Eendracht maakt macht, Begrafenisfonds (Warder) Aegon
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen) 1845 Amev
Eendracht maakt Macht , Onderling Begrafenisfonds (Zwolle) RVS
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. bij Overl. der Ver. van personeel in dienst bij de Rijkswaterstaat onder de zinspreuk RVS
Eendragt maakt Macht, Fonds  Goudse
Eensgezindheid  Begrafenisfonds (Wormerveer) RVS
Eerbied voor de ontslapenen  Begrafenisfonds (Breda) Generali
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Axent / Aegon
Eerste Hollandse Generali
Eerste Hollandse Levensverzekering Bank (Amsterdam) Generali
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek Aegon
Eerste Nederlandsche Aegon
Eerste Nederlandsche Verz.-Mij. op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken, Aegon
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Amev
Eerste Rotterdamsche Nationale Nederlanden
Eigen Hulp (Den Haag) Aegon
Eigen Hulp, Onderl. Levensverz. (Den Haag) 1879 Aegon
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ('s-Gravenhage) Amev
Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) Goudse
De Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij Generali
Elkander tot Steun  Begrafenisfonds (Kruisland) Amev
St.Eloy  1875 Aegon
Elvia Leven Zwitserse Levensverzekering maatschappij Nieuwe Hollandse LLoyd
ENNIA Levensverzekering  Aegon
Equitable (Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Nationale Nederlanden
Equity & Law Levensverzekeringen  AXA
FBTO U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij FBTO
Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank Hooge Huys
Flandria Belgisch, N.V. van Levensverz. en Lijfrente Amev
Fonds De Roever RVS
Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Aegon
Fonds steun bij Overlijden van de Stichting Voorzieningsfonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-Gravenhage Aegon
Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) Amev
Fonds tot uitkeering bij overlijden van den Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Hooge Huys
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Amersfoort Aegon
Francke en De Meester Fonds RVS
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward) RVS
Gan Vie, Compagnie Française d'Assurances sur la Vie AXA
Gedenk te sterven (Gouda) 1771 Amev
Gedenk te sterven  Begrafenisbus onder de zinspreuk (Makkum) Aegon
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM)  Amev
Geldersche Broederschap (Leiden) Goudse
Gelduitzetting (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds
Geneeskundig Weduwenfonds Aegon
Generale Levensverzekeringsbank Amev
Genot door voorzorg Amev
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Aegon
Gildefonds (Amsterdam) 1936 Axent / Aegon
Glas loopt ras, Mijn (Haarlem) RVS
Globe (Den Haag) 1903 Goudse
De Globe Goudse
De Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds  Aegon
Gorinchem, Begrafenisfonds Stad Rotterdam
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. Stad Rotterdam
's-Gravenhaagsch verzekerings fonds 1897 Aegon
's-Gravenhaagsche Levensverz mij 1918 Amev
's-Gravenhage, Alg. Mij. van Verzekeringen Amev
Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille) Amev
Groene Land Zilveren Kruis / Yarden
Groep Josi Levensverzekeringsmaatschappij  Zurich
Groningse Levensverzekeringsmaatschappij Ned Verzekeringsgroep Leven
Groot Amsterdam Nationale Nederlanden
Groot Bossche van 1838 1838 Amev
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp) 1845 Aegon
Groot-Noordhollandse van 1845 1845 Aegon
Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Aegon
Groot-Schermer, Begrafenisfonds Aegon
H.V.S. van 1808 1808 Royal / Sun Alliance
H.V.S., N.V. Beleggings Mij. Aegon
H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden RVS
Haagleven N.V., Levensverzekeringmaatschappij DELA
Haagsche Verz. Sociëteit Aegon
Bisdom Haarlem, Fonds UBO (Delft) 1914 Nationaal Spaarfonds
Haarlem van 1873 N.V. Levensverz. Mij. Goudse
Haarlemse Leven Axent / Aegon
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Goudse
Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij. Axent / Aegon
Hasco Delta LLoyd
Hasselt, Onderling Begrafenisfonds Aegon
HAV Bank, N.V. Levensverzekering-maatschappij Amev
Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage), Begrafenisfonds Generali
Helder N.V. Volksverz. Mij. Goudse
Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming', waaronder 'Memento Mori' Amev
Hellevoetsluis, Begrafenisbus Aegon
Helpt Elkander (De Hen) Leven Reaal
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Aegon
Helpt Elkander (Nijmegen), Verzekering. Aegon
Helpt Elkander (Sexbierum), Begrafenisfonds Aegon
Helpt Elkander ('s-Gravenhage), Levensverz.-Mij. Aegon
Helpt Elkander (Zaandam), Fonds van Aegon
Helpt U Zelven (Lochem), Begrafenisfonds Amev
Helvetia Levensverzekering  Zurich
Hengelo, Begrafenis Onderlinge Aegon
Holda, Verz. Mij. Aegon
De Holland , Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte ('s-Gravenhage) Generali
Holland, N.V. Levensverz. Mij. Amev
Holland van 1859, NV Verz Mij 1859 Amev
Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz.-Mij. Amev
Hollandia (Delft) RVS
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Amev
Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV) Amev
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 1919 Aegon
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem) 1863 Aegon
Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen Delta LLoyd
Hollandsche Spaarverzekering Mij Amev
Hollandse Verz Mij Axent / Aegon
Hooge Huys Levensverzekeringen van 1891 1891 Hooge Huys
Hoogkarspel, Begrafenisfonds Hooge Huys
Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Aegon
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij. Goudse
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij  1914 Amev
Horlogemakers Afdeeling Uitkeering bij overlijden van den Nederlandschen Bond van Hooge Huys
Hulp door Eendracht, weduwenfonds RVS
Hulp in nood, Alg. levensverz ubo (Rotterdam) 1885 Aegon
Hulp in nood na den dood  Begrafenisfonds (Rotterdam), RVS
Hulp leenigt den nood, Begrafenisfonds (Rotterdam) Amev
Ideaal Spaarkas (Utrecht) Verzekerings Unie
Ieders Voordeel (Groningen), Begrafenisfonds Een Aegon
IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds Amev
Inspecteurs bij de Rotterdamsche politie, fonds tot ubo Hooge Huys
Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam) 1966 Zwolsche Algemeene
Intermed Levensverzekeringen N.V. Zilveren Kruis
Intern. Verz.-Mij. N.V. Legal / General
Jan Truyenfonds Interpolis
St.Joannes de Deo , Fonds voor uitkering bij overlijden (Den Helder) Amev
Johan de Witt, N.V. Verzekeringsmaatschappij Amev
Johan de Witt, Raadpensionaris Generali
St.Johannes de Deo, Onderlinge Mij Leven Reaal
Johannes, Vereniging (Utrecht) Aegon
Jong Nederland, Verzekering Bank (Amsterdam) 1909 Amev
Josef , Onderlinge Begrafenisbond (Zaandam) Aegon
St.Joseph, Genootschap  Hooge Huys
St.Joseph, Overijss/Geld Begraf Verz voor Katholieken (Enschede) Levob
Josi Levensverz Mij NV, Groep Zurich
Juventus, onderl. Verz mij (Amsterdam) 1887 Goudse
Vereniging van Kantoorbedienden (Dordrecht) Aegon
Vereniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Kantoorbedienden, Onderlinge maatschappij Fonds der Vereeniging van Aegon
Kennemerland, Alg. maatschappij v. Verz. op het leven Amev
Kerkrade, Prot. Kerk. Begrafenis Ver. RVS
Kloppersingel Utrecht Monuta
Kollectantengezelschap, alg Ned (Groningen) Aegon
Kooger Doodenbos RVS
Kosmos (Zeist), Verzekeringsbank Nationale Nederlanden
Krommenie, Onderling Begrafenisfonds Aegon
Kwadijk, Begrafenisfonds Amev
Leeft en Zorgt (Rotterdam), Algemeen Begrafenisfonds Amev
Leidsche Levensverz. Mij. RVS
Leidsche Mij. van verz. op het leven RVS
Let op Uw Einde (Charlois) Aegon
Let op Uw Einde (Rotterdam) Aegon
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Amev
Liefde en Eendracht, Begrafenis Vereeniging  (Midlum) Aegon
Liefde en Eendracht, Onderling Begrafenisfonds (Ried) Aegon
Linnenweversbus (Delft) Amev
Lumen et Cibus  St Barbara/Bijenkorf (Leeuwarden) Amev
De Maas,  Levensverz. Mij.  Amev
maatschappij tot uitkering bij Overlijden Amev
maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) 1848 Goudse
maatschappij van Levensverz. (Rotterdam) Aegon
maatschappij van Onderlinge Levensverz. (Amsterdam) Aegon
maatschappij van Voorzorg Amersfoortse
Machpela, Onderlinge Levensverz. Mij. ('s-Gravenzande) Axent / Aegon
Maliesingel, Utrecht Axent / Aegon
Meander Zorg Nationale Nederlanden
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Algemeen Aegon
Melissant, Onderling Begrafenisfonds Amev
Memento Mori (Den Helder) 1902 Amev
Memento Mori, Alg. Friesch Begrafenisfonds Aegon
Memento Mori, Begrafenisvereniging (Rotterdam) Aegon
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Aegon
Mercator Leven FALCON Leven
Mercurius, Handelsreizigersverzekeringen.(Groningen) Nationale Nederlanden
Metallicus, Pensioenverzekeringsmaatschappij Ohra
acob Meyersfonds Aegon
St.Michiels of Bezemmakersbus Amev
Middelburgsch Begrafenisfonds Amev
Middelie, Begrafenisfonds Aegon
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Aegon
Militaire Verzekerings-vereeniging RVS
Militairen beneden de rang van Officier RVS
Minerva (Antwerpen) Hooge Huys
Moira, Verzekeringsbank Axent / Aegon
Mortier, Fonds Aegon
N.V. Levensverzekering maatschappij Hooge Huys
Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam) 1952 Nationaal Spaarfonds
Nationale Crediet Vereniging NCV Goudse
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (maandpremie) RVS
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (weekpremie) Amev
Nationale Levensverz. Bank N.V. (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Nationale Onderlinge Spaarkas Amev
De Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij.  Generali
Nationale, Compagnie Anonyme d'Assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
NCV en NCV/NSL Goudse
Nederland, Levens- en volksverzekering Bank (Bergen op Zoom) 1914 Generali
Nederland, NV Verz op het Leven (Amsterdam) 1858 Aegon
Nederland, Vennootschap Aegon
De Nederlanden van 1845, Levensverzekering maatschappij  1845 Nationale Nederlanden
De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij  1870 Generali
De Nederlanden van 1883, Verzekerings Bank 1883 Amev
Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Generali
Nederlanden, Alg. Uitkeringssoc. (Rotterdam) 1870 Amev
Nederlanden, Onderlinge Mij. van Verz. De (portefeuille te Haarlem) Hooge Huys
Nederlands Protestants Uitvaartfonds Axent / Aegon
Nederlandsch Alg. onderl. begrafenisfonds (Den Haag) Amev
Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder) Goudse
Nederlandsch Werkliedenfonds Aegon
Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage) Amev
Nederlandsche Algemeene Verzekerings Bank Aegon
Nederlandsche Bank van Verzekering Amev
Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam) 1904 Amev
Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) RVS
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. Amev
Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging  Reaal
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds Amev
Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank Amev
Nederlandsche Lloyd Levensverzekering  Delta LLoyd
Nederlandsche maatschappij van Leven en Lijfrente (Utrecht) Aegon
Nederlandsche maatschappij van Verzekering Amev
Nederlandsche maatschappij van Verzekering en Ziekenkas Amev
Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging (Den Helder) Goudse
Nederlandsche Pens.verz. voor werklieden  1883 Aegon
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922  1919 Amev
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Goudse
De Nederlandsche Spaarkas  Nationale Nederlanden
Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Hooge Huys
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Amev
De Nederlandsche van 1894 1894 RVS
Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten VVAA
De Nederlandsche Verzekeringsbank Amev
Nederlandsche Verzekering maatschappij (Utrecht 1868/1887) Generali
Nederlandsche Volksverz. bank (Amsterdam) 1908 Hooge Huys
Nederlandsche Zieken- en Begrafenis-maatschappij ('s-Gravenhage) Aegon
Nederlandse Leeuw (Den Haag) 1907 Amev
Nederlands-Indische Levensv.- en Lijfrente-maatschappij Aegon
Neerlandia, Levensverz. Mij. Generali
New York (Ned Portefeuille) Generali
Nieuw Rotterdam Leven  AXA
Nieuw Welgelegen  Generali
Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Aegon
Nieuwe Haagse verzekerings societeit 1901 Aegon
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg, Begrafenisfonds (Leiden) Generali
Nijmegen, Levensverzekering maatschappij Amev
Nillmij van 1859, N.V. Levensverzekeringmaatschappij 1859 Aegon
NOG/De Jong U.A. Hooge Huys
NOG/De Jong U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij Hooge Huys
Nooden Begrafenisfonds Ned Verzekeringsgroep
Noord Braband Waalwijk Nationaal Spaarfonds
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds  1892 Nationaal Spaarfonds
Noord Brabant (Handelsreizigers te Tilburg) Amev
Noord Hollandsch Begrafenisfonds (Haarlem) 1873 Goudse
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Hooge Huys
Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverzekeringen  1919 RVS
Noord- en Zuid-Hollandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Aegon
Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekerings Bank Amev
Noord-Brabant, Handelsreizigersvereeniging Amev
Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Aegon
Noorden, Levensverz. Mij. Het Generali
Noorder Spaar- en Levensverzekeringmaatschappij Goudse
Noord-Hollandsche Levensverzekering-maatschappij  Hooge Huys
Noord-Hollandsche Onderlinge Mij. van Levensverz. RVS
Norwich Union Life Insurance Society (Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
NOVO-Leven U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij Unive
NRG London Levensherverzekering maatschappij  Alhermij
Nut der maatschappij Amev
Nut van het Algemeen (Kampen), Begrafenisfonds der Mij RVS
Nut van het Algemeen (Leerdam), Begrafenisfonds  Aegon
Nut van het Algemeen ('s-Gravenhage), Begrafenisfonds Amev
Nut van het Algemeen (Zierikzee) Nationaal Spaarfonds
Nuts Levensverzekering van 1848  1848 VSB
NV Levensverzekering maatschappij Eerste Hollandsche Generali
NVG Levensverzekeringmaatschappij  Ned Verzekeringsgroep
NVS Nieuwe Hollandse  LLoyd
O.H.V.M. (Amsterdam) Axent / Aegon
OBF U.A., Onderlinge Levensverzekering maatschappij Avero Leven
Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng) Aegon
Oldambt, Volksverzekeringsbank Amev
Olva, Levensverz. Mij. Amev
Olveh van 1879, Onderling Levensverz. Genootschap De Aegon
Onderling Begrafenisfonds U.A. Interpolis
Onderling Belang (Oude Tonge), Begrafenisfonds Reaal
Onderling Belang (Leiden) Nationaal Spaarfonds
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend (Den Ilp), Begrafenisfonds Aegon
Onderling Boerenverzekeringsfonds Avero Leven
Onderling Hulpbetoon Amev
Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Aegon
Het Onderling Levensverzekering-Genootschap,  (De Olveh van 1879) 1879 Aegon
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Aegon
Onderling Oosterhouts Begrafenisfonds Goudse
Onderling verzorgd, Vennootschap RVS
Onderlinge Begrafenis Vereeniging Aegon
Onderlinge Broederschap ('s-Hertogenbosch) Aegon
Onderlinge Hulp (Enschede) Amev
Onderlinge Hulp  Begrafenisfonds (Minnertsga) Aegon
Onderlinge Hulp (Ursum) Goudse
Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) Amev
Onderlinge Levensverzekering maatschappij Hooge Huys
Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-Gravenhage) Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Spaarkas vh Koninkrijk der Nederlanden Amev
Onderlinge Steun Levensverzekering Aegon
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst RVS
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Aegon
Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden(Rotterdam) Aegon
Onderlinge Verz. mij. tot UBO (Den Haag) 1836 Goudse
Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Levob
Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum), Begrafenisfonds Aegon
Het Ondersteuningsfonds (Yerseke) RVS
Onderwijzers in de Provincie Drenthe Goudse
Onderwijzers in de Provincie Friesland Aegon
Ons Aller Belang (Bandoeng), Ondersteuningsfonds Levob
Ons Belang, Levensverzekering  Levob
Ontslapenen gewijd, Aan de (Bergen op Zoom) 1846 Amev
Ontslapenen gewijd, Aan de (Breda) 1848 Generali
Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Goudse
Oosten NVG
Oosterhouts Begrafenisfonds Goudse
Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds Aegon
Oostwoud, Begrafenisfonds Aegon
Oostzaan van 1887 1887 Aegon
Oranje-Nassau Levensverzekering (Amsterdam) 1895 Nationale Nederlanden
Organistenvereniging, Nederland Goudse
Oud Onderofficieren, Fonds Aegon
Oude Haagsche van 1836 1836 Goudse
Oude Zwolsche van 1895 1895 Aegon
Oudkarspel, Begrafenisfonds Aegon
OVAS (Overlijdensfonds Amsterdamse Slagers) Aegon
Overflakkee en Goedereede Amev
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Amev
Pantheon (Meppel)  Yarden
Patria Levensverzekeringsbank  Generali
Patrimonium (Kampen), Begrafenisfonds Aegon
Patrimonium (Zwolle) Amev
Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) RVS
PCU (Eindhoven) Nuva
Pensioenrisico Centraal Beheer
Petrus en Paulus (Soest) Verzekerings Unie
St.Petrus, Verzekerings maatschappij  Amev
Pharus van 1919, Levensverzekerings maatschappij 1919 Amev
Phénix (Ned), Compagnie Française d'Ass. sur la Vie, Le Aegon
Philantroop (Bolsward) RVS
De Philantroop, Algemene Levensverzekerings maatschappij RVS
Phoenix (Rotterdam) 1896 Amev
Phoenix, Levensverzekerings Mij. (Nederlandse portefeuille) Generali
Piëtas, Levensverzekering maatschappij 1861 Amev
Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde) 1847 Amev
Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) Goudse
Precautia Amev
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) 1910 Aegon
Probité Levensverzekerings maatschappij (Alkmaar) 1884 Aegon
Protestantsche Belangen Amev
Providentia Amev
Providentia, Handelsreizigersvereeniging (Amsterdam) RVS
Providentia, Levensverzekering maatschappij UAP (Eindhoven) AXA
Prudentia Levensverzekeringen 1863 Aegon
Prudential Leven  Fairgo
PTT (Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel in Nederland)(Amsterdam) 1835 Amev
Purmer, Begrafenisfonds Aegon
RCL Stad Rotterdam
Reaal Pensioenverzekering (Utrecht) Reaal
Red U zelven (Grootebroek), Begrafenisfonds Generali
Reposa Axent / Aegon
Residentia Aegon
ROL Stad Rotterdam
Römerfonds (Utrecht) Aegon
Rotterdam, Levensverzekerings Bank 1894 Generali
Rotterdamsche Assurantie Comp. Royal
Rotterdamsche Coöperatieve Vereniging voor Levensverzekeringen Stad Rotterdam
Rotterdamsche Levensverzekerings maatschappij en Voorschotbank  1893 Amev
Rotterdamsche Levensverzekerings maatschappij Amev
Rotterdamsche Onderlinge maatschappij van Levensverzekeringen. 1885 Stad Rotterdam
Rotterdamsche Societeit tot geldelijke Uitkering Bij Overlijden 1844 NVG 
Rotterdamsche Verzekerings Bank RVS
Rotterdamsche Verzekerings Bank  1898 Stad Rotterdam
Rotterdamsche Verzekerings Bank  1902 RVS
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten RVS
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Amev
Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL Goudse
S.B.O. Personeel der Nederlandsche Spoorwegen Amev
Schildersbegrafenisfonds Aegon
Bond van Nederlandsche.Schilderspatroons Amersfoortse
Schoenmakersbus Amev
Seguridat Nationale Nederlanden
Securitas, Levensverzekerings Mij. Nationale Nederlanden
Sommelsdijk, Begrafenisfonds 1839 Goudse
Sommelsdijksche Levensverzekerings Mij. 1913 Goudse
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarbeleg
Spierdijk, Begrafenisfonds Hooge Huys
Standaard  1906 Goudse
De Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit  Aegon
Het Sticht, Verzekeringsbank 1898 Generali
Sun Alliance Royal / SunAlliance
SWS maatschappij voor Verzekerd Sparen  Goudse
Temperament des Humaniteit (Den Haag) 1914 Amev
Terminus, Begrafenisonderneming (Amsterdam) RVS
Tilburgsch Begrafenisfonds Generali
Tilburgsche Verzekerings Mij. 1901 Amev
Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg Amev
Tiel Utrecht-Goudse Goudse
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Aegon
De Toekomst (Antwerpen), Levensverzekering Mij.  Hooge Huys
Toevlucht in den Nood (Leiden) Aegon
Tot aller welzijn (Delft) Aegon
Tot hulp der mensheid, Zieken- en begrafenisrisico (Leiden) 1846 RVS
Tot Nut der maatshappij (Den Haag) Amev
Tot Nut en Voordeel (Delft) Aegon
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) RVS
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam) 1856 RVS
Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag) 1833 Amev
Tot Nut van 't Algemeen (Kampen) RVS
Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) Ned Verzekeringsgroep
Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam) 1846 Ned Verzekeringsgroep
Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen) RVS
Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle) Aegon
Tot Voorzorg Amev
Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) Amev
Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) RVS
Tot voorzorg van het Algemeen (Zwolle) Goudse
Jan Truyenfonds 1918 Interpolis
Twee Verenigde Verzekerings maatschappijen (Amsterdam) 1902 Aegon
Tweede Hollandsche Mij. van Levensverzekeringen (Haarlem) 1878 Aegon
Twenteleven , Levensverzekering maatschappij Levob
Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem) RVS
UBO (Uitkering bij overlijden)(Utrecht) Axent / Aegon
UBO (Utrecht) Amev
UBO (Wemeldingen) Goudse
UBO (Wijdenes en Oosterleek) RVS
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Hooge Huys
UBO Ned. Rijkstelegraaf Axent / Aegon
UBO Fonds van de Nederl. Bakkersbond Nationale Nederlanden
UBO, N.V. Levensverzekering maatschappij Axent / Aegon
Uit Voorzorg Amev
Uit Voorzorg (Middelburg), Begrafenismij. Amev
Uit Voorzorg (Rotterdam) 1844 Amev
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam) Aegon
Unilife Assurance Group Legal / General
Union (Parijs) AXA
Union London (Onderdeel van Commercial Union) Delta LLoyd
Unitas (Den Hoorn) Aegon
Ursem, Begrafenisfonds Goudse
Utrecht, Levensverzekering maatschappij Amev
Utrechtsch Begrafenisfonds RVS
Utrechtsche Assurantiemij Amev
Utrechtsche Levensverzekering Mij. (Indische portefeuille) Delta LLoyd
Utrechtsche Levensverzekering Mij. Amev
Utrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen Amev
Utrechtsche Verzekerings Bank Nieuwe Hollandse LLoyd
Veenkoloniale Levensverzekering maatschappij (Veendam) RVS
Vemaco (Verzekerings mij. der verbruikerscoöperatie) Reaal
De twee Vereenigde Verzekerings maatschappijen  Aegon
Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Aegon
Vero Pensioenverzekering Mij.(Rotterdam) Ohra
Vesta maatschappij van Levensverzekering (Arnhem) 1893 RVS
Victoria  Verzekeringsbank RVS
Victoria Berlin (Nederlands Verzekerden) (Berlijn) Nationale Nederlanden
Victoria-Vesta Levensverzekering Mij RVS
Vie d' Or Levob
Vios Werklieden Vereeniging Amev
Vios (Winschoten) Amev
Vita Levensverzekering Zurich
Vitalis Levensverzekering maatschappij 1886 Amev
Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds Goudse
Vlissingsche Begrafenisfonds Amev
De Volharding  (Rotterdam )(Den-Haag) 1892 RVS
Voor en Door het Volk (Haarlem) Aegon
Voordeel (Haren) Aegon
Vooruit (Leiden) Reaal
Vooruitgang (Amsterdam) 1893 Stad Rotterdam
V.V.M. (Verenigde Verzekerings maatschappijen) Amev
Societeit de Voorzorg (Amsterdam) 1836 RVS
Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begrafenisfonds Amev
Voorzorg, Verzekering bij overlijden  1895 Amev
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Aegon
Voorzorg is plicht (Lekkum), Begrafenisfonds Aegon
De Vrijwillige Bijeenkomst , Begrafenisbus (Haarlem) Goudse
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Goudse
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge 
Waarborg (Rotterdam) 1913 Conservatrix
Waarborg (Utrecht) 1868 Generali
De Waarborg, Levensverzekering Mij. (Den-Haag) 1910 Amev
Warder, Begrafenisfonds Aegon
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Goudse
Weduwefonds, Vereeniging (onderafdeeling van de Ned. Bakkersvereeniging tot Onderlinge ondersteuning bij overlijden) RVS
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Aegon
Weduwenbeurs (Bolsward) Aegon
Weduwenbeurs van den Chr. Werkmansbond Axent / Aegon
Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Axent / Aegon
Welzijn voor Allen (Amsterdam ) 1885 Amev
Wemeldinge Goudse
Wereld (Dordrecht) Amev
Werklieden (Leiden) NSF Nationaal Spaarfonds
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag) Aegon
Werkmansbond (Bloemendaal) 1904 Axent / Aegon
Werkmansbond (Haarlem) Axent / Aegon
Werkmansbond (Rotterdam) Axent / Aegon
Werkmansbond (Utrecht) Axent / Aegon
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) RVS
West-Friesch Begrafenisfonds (Hoorn) 1917 Hooge Huys
Westzaan,,Begrafenisfonds Aegon
Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Aegon
Wijdenes en Oosterleek RVS
St.Willibrordus, Nederlandsche. Verzekerings Mij Verzekerings Unie
Johannes de Wit 1902 Generali
Woerdense Levensverz  1965 Nationale Nederlanden
WUH Nationale Nederlanden
Zaandam,Begrafenisfonds Aegon
Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk) 1845 Aegon
Zeemans Voorzorg (Harlingen) Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam) 1892 Axent / Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Leven. Mij. 1890 Stad Rotterdam
Zekerheid geeft rust (Tilburg) 1876 Amev
Zelandia, Onderling Begrafenisfonds (Middelburg),(België) 1852 Amev
Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn) 1845 RVS
Zierikzee, Begrafenisfonds Amev
Zilverenkruis Leven PVF Achmea pensioen
Zijper Begrafenisfonds  1860 Generali
Zonder Baatzucht  1843 Amev
Zoom (Bergen op Zoom) 1881 Amev
Zorg en Hulp (Rotterdam) NSF Nationaal Spaarfonds
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Aegon
Zorgt in den tijd (Leiden) Aegon
Zuid Holland, NV Verzekerings Mij. (Den Haag) 1920 Aegon
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag ) 1892 Amev
Zuid Hollandse Uitkerings Societeit (Rotterdam) 1900 RVS
Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Rotterdam) 1898 Aegon
Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Vianen) 1878 Generali
Zuid-Hollandsche maatschappij voor Verzekering (Den Haag) 1898 Amev
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Amev
Zutphen  Begrafenisfonds RVS
Z.Z. (Ziekenzorg), Levensverzekering maatschappij RVS
Z.Z Levensverzekerings mij RVS

Naar boven