Testamenten

INDEX

  Testamenten....

Naar Index A t/m Z

Testamenten

De periode nŠ 1890

Centraal Testamentenregister (1890-1973)

Dit betreft een registratie van testamenten, die opgemaakt zijn in de periode 1890-1973, door personen die overleden zijn vůůr 1974.

Het CTR bestaat uit twee kaartsystemen:

  • Registratie van testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1973, geordend op geboortejaar van de testateur.
    N.B. Wilt u onderzoek doen in dit bestand, dan dient het geboortejaar van de testateur (ongeveer) bekend te zijn.
  • Registratie van testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1918, geordend op familienaam.

Doorgaans zijn op de testamentkaartjes de volgende gegevens vastgelegd:

  1. naam en standplaats van de notaris
  2. dagtekening, nummer en aard van de akte
  3. naam, woonplaats, adres, geboorte- en overlijdensdatum, geboorteplaats, beroep en burgerlijke staat van de testateur.

Inzage in de testamenten

De testamenten zelf berusten in de notariŽle archieven. Deze archieven zijn tůt 1915 overgebracht naar een Rijks- of Gemeentearchief . Deze notariŽle archieven zijn openbaar.

De notariŽle archieven van nŠ 1915 kunnen zich bevinden bij de betrokken notaris of diens opvolger of berusten in een notariŽle archiefbewaarplaats (doorgaans ondergebracht bij de Arrondissementsrechtbank). Testamenten die zich in deze archieven bevinden kunnen alleen door rechthebbenden worden ingezien.

Testamenten, opgemaakt nŠ 1973

Voor inlichtingen over testamenten die na 1973 zijn opgemaakt, dient men zich te wenden tot het Ministerie van Justitie, afdeling Centraal Testamentenregister, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
Inlichtingen worden alleen verstrekt indien een officieel bewijs van overlijden
van de testateur is toegevoegd aan het schriftelijk in te dienen verzoek. Dit geldt ook voor testamenten, die vůůr 1973 zijn opgemaakt, maar waarvan de testateurs nŠ 1973 zijn overleden. Met behulp van een computer wordt de datum en het nummer van de akte alsmede de naam van de (huidige) notaris en diens standplaats medegedeeld.

Wat te doen

Wij kunnen U dan de helpende hand bieden.Even een briefje of E-Mail met Uw gegevens , de naam van de testateur en de overlijdensdatum en wij zoeken voor U uit in de archieven waar het testament uiteindelijk is ondergebracht

Neem Contact op !

 

Naar boven


© Copyright ATEM Advisering B.V. - Last Update 20 februari 2015