Genealogisch Onderzoek

INDEX

  Genealogisch Onderzoek...

Bronnen

Naar Index A t/m Z

Genealogisch Onderzoek

Uitleg onderzoek naar uw stamboom

Burgerlijke Stand 1811-1942

Voor de meeste mensen begint het onderzoek in de Burgerlijke Stand. Dat is een systeem van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten dat vanaf 1811 in elke gemeente wordt bijgehouden.
In de Burgerlijke Stand kan het spoor terug worden gevolgd tot 1811. De Burgerlijke Stand van de volgende perioden is openbaar:
- 1811-1915 geboorteakten
- 1811-1940 huwelijksakten (en bijlagen)
- 1811-1965 overlijdensakten
Het is van groot belang om zelf de gegevens over de laatste decennia te verzamelen in de eigen familiekring ter voorbereiding van verder onderzoek

Familienamen 1811

Toen de Burgerlijke Stand in 1811 naar Frans model werd ingevoerd, betekende dat dat iedereen een vaste achternaam of familienaam moest aannemen. In veel plaatsen gebruikte de grote meerderheid van de bevolking nog het patronym of vadersnaam, bijvoorbeeld: Hendrik, zoon van Pieter noemde zich Hendrik Pieters. Iedereen werd opgeroepen om een familienaam te laten registreren op het gemeentehuis.

Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vr 1811

Vr 1811 voerde de overheid vrijwel geen administratie van de bevolking. Alleen een klein deel van de huwelijken werd op het stadhuis gesloten. Als vervanging kan gebruik worden gemaakt van de administratie van de plaatselijke kerken. In plaats van geboorteakten kunnen de doopregisters worden gebruikt. Omdat de meeste huwelijken in de kerk werden gesloten zijn ook de huwelijksregisters belangrijk. Gegevens over overlijden zijn helaas zeer schaars voor handen. Verder zijn er nog de lidmatenregisters, de kerkelijke ledenregistratie. Al deze registers worden samen aangeduid als de "DTB". De DTB loopt, zeer globaal gesproken, over de periode 1650-1811, maar het kan per plaats enorm verschillen over welke periode er daadwerkelijk gegevens zijn bewaard gebleven.

Verder onderzoek

In de Burgerlijke Stand en DTB kunnen de primaire gegevens worden opgezocht. Om meer gegevens over de afzonderlijke personen te vinden kan verder worden gezocht in andere archieven zoals de Oudrechterlijke, de Memories van Successie en de Notarile archieven. In deze archieven vindt U koopakten, testamenten, beschrijvingen van nalatenschappen, stukken over het bewind dat voogden over de goederen van wezen voerden en, niet te vergeten, over de huizen waarin men woonde.

Wat te doen

Wij kunnen U dan de helpende hand bieden.Even een briefje of E-Mail met Uw gegevens , Wat U precies wilt en eventuele andere wensen en wij zoeken voor U uit in de archieven wat U vraagt

Neem Contact op !

 

Naar boven


Copyright ATEM Advisering B.V. - Last Update 20 februari 2015